Home > Trucks > Ranger Homepage > Gallery

Ford Ranger - Thư Viện Ảnh | Ford VN

VIDEOS

VIDEOS

Ranger Raptor

Khám Phá Chi Tiết Các Tính Năng Nổi Bật Của Ranger WildTrak

Hãy theo dõi video và khám phá chi tiết các tính năng nổi bật của Ranger Wiltrak, để hiểu vì sao chiếc xe luôn giữ vững ngôi vị "Vua bán tải" tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Khám Phá Chi Tiết Các Tính Năng Nổi Bật Của Ranger WildTrak

Hãy theo dõi video và khám phá chi tiết các tính năng nổi bật của Ranger Wiltrak, để hiểu vì sao chiếc xe luôn giữ vững ngôi vị "Vua bán tải" tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Xem Videos

Xem Videos

Xem 360 / Màu xe

Exteriorranger-exterior
  Màu xe
  • Đỏ cam
   Đỏ cam
  • Trắng
   Trắng
  • Bạc
   Bạc
  • Xám Meteor
   Xám Meteor
  • Đen
   Đen
  • Đỏ Sunset
   Đỏ Sunset
  • Xanh dương
   Xanh dương
  • Ghi vàng
   Ghi vàng
  • Đỏ
   Đỏ
  • Xanh thiên thanh
   Xanh thiên thanh
  • Đỏ cam
   Đỏ cam
  • Trắng
   Trắng
  • Bạc
   Bạc
  • Xám Meteor
   Xám Meteor
  • Đen
   Đen
  • Đỏ Sunset
   Đỏ Sunset
  • Xanh dương
   Xanh dương
  • Ghi vàng
   Ghi vàng
  • Đỏ
   Đỏ
  • Xanh thiên thanh
   Xanh thiên thanh
  • Đỏ cam
   Đỏ cam
  • Trắng
   Trắng
  • Bạc
   Bạc
  • Xám Meteor
   Xám Meteor
  • Đen
   Đen
  • Đỏ Sunset
   Đỏ Sunset
  • Xanh dương
   Xanh dương
  • Ghi vàng
   Ghi vàng
  • Đỏ
   Đỏ
  • Xanh thiên thanh
   Xanh thiên thanh
  • Đỏ cam
   Đỏ cam
  • Trắng
   Trắng
  • Bạc
   Bạc
  • Xám Meteor
   Xám Meteor
  • Đen
   Đen
  • Đỏ Sunset
   Đỏ Sunset
  • Xanh dương
   Xanh dương
  • Ghi vàng
   Ghi vàng
  • Đỏ
   Đỏ
  • Xanh thiên thanh
   Xanh thiên thanh