Ford Protect: Extended Service Plans & Warranty | Ford TH

FORD PROTECT

FORD PROTECT

FORD PROTECT

ford protect
Sản phẩm
Bảo hành mở rộng

Tìm hiểu thêm

Bảo dưỡng định kỳ trọn gói

Tìm hiểu thêm

Thẻ thay dầu nhớt và lọc dầu nhớt

Tìm hiểu thêm

Điều kiện mua Xe từ 0-36 tháng và dưới 100,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước Xe từ 0-1 tháng Xe từ 0-10 năm
Áp dụng Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước
Phạm vi Bao gồm các phụ tùng về động cơ, hệ thống điện trên xe và nhân công Bao gồm các phụ tùng bảo dưỡng và nhân công như trong lịch bảo dưỡng định kỳ của xe Ford Bao gồm phụ tùng dầu động cơ và lọc dầu nhớt
  * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất
Sản phẩm
Bảo hành mở rộng

Tìm hiểu thêm

Bảo dưỡng định kỳ trọn gói

Tìm hiểu thêm

Thẻ thay dầu nhớt và lọc dầu nhớt

Tìm hiểu thêm

Điều kiện mua Xe từ 0-36 tháng và dưới 100,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước Xe từ 0-1 tháng Xe từ 0-10 năm
Áp dụng Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước Tất cả các Đại lý Ủy quyền trên cả nước
Phạm vi Bao gồm các phụ tùng về động cơ, hệ thống điện trên xe và nhân công Bao gồm các phụ tùng bảo dưỡng và nhân công như trong lịch bảo dưỡng định kỳ của xe Ford Bao gồm phụ tùng dầu động cơ và lọc dầu nhớt
  * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất * Chi tiết tham khảo đại lý gần nhất
Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

 

LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

 

Top