Ford Sync® và Cập nhật Định vị

Kiểm tra xem Bạn có cần Cập nhật SYNC hoặc Bản đồ

Chúng tôi muốn giúp bạn cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất cho chiếc Ford của bạn. Nhập số VIN Ford của bạn hoặc Đăng nhập vào My Ford để xem bạn có bản cập nhật nào không.

Nhập số VIN của xe bạn

— hoặc —