Home > Owner > Vehicle Support > Incentives

Ford Vietnam | Ưu đãi thành viên gia đình Ford

Chương trình Ưu đãi Thành viên Gia đình Ford

Chương trình Ưu đãi Thành viên Gia đình Ford

incentives
  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 3,000,000 đồng/xe từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt.
  • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 3 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.
  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 3,000,000 đồng/xe từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt.
  • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 3 triệu vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.
Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888