Home > Owner > Vehicle Support > Incentives

Ford Vietnam | Ưu đãi thành viên gia đình Ford

incentives

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2019
 • Khách hàng sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2019
 • Các trường hợp áp dụng chương trình mở rộng bao gồm:

- Khách hàng mua xe đầu tiên dưới tên của cô (anh) ấy và chiếc xe tiếp theo là theo tên của thành viên khác trong gia đình (mối quan hệ trực tiếp trong gia đình bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha mẹ ruột, con trai và con gái ruột)

- Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty (chi nhánh), mua xe tiếp theo dưới tên cá nhân hoặc ngược lại;

Quý khách vui lòng tham khảo giá trị Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng theo bảng dưới đây:

Loại xe

Hạn Mức

Giá bán lẻ niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Ecosport 1.5 Trend MT

Ecosport 1.5 Titanium AT

Ecosport 1.5 Titanium AT Black Edition

3 lần sử dụng/18 tháng

2,200,000 VND

Ford Focus 1.5 Trend 5 cửa AT

Ford Focus 1.5 Trend 4 cửa AT

Ford Focus 1.5 Sport 5 cửa AT

Ford Focus 1.5 Titanium 4 cửa AT

3 lần sử dụng/18 tháng

2,200,000 VND

Ford Everest 2.2 Trend AT 4x2

Ford Everest 2.2 Titanium AT 4x2

Ford Everest 2.2 Ambient MT 4x2

Ford Everest 2.2 Ambient MT 4x4

Ford Ranger 2.2 XL MT 4x4

Ford Ranger 2.2 XLS MT 4x2

Ford Ranger 2.2 XLS AT 4x2

Ford Ranger 2.2 XLT MT 4x4

Ford Ranger Wildtrak 2.2 AT 4x2

Ford Ranger Wildtrak 2.2 AT 4x4

3 lần sử dụng/18 tháng

4,400,000 VND

Ford Everest 3.2 Titanium AT 4x4

Ford Ranger Wildtrak 3.2 AT 4x4

3 lần sử dụng/18 tháng

4,900,000 VND

Ford Transit (*)

3 lần sử dụng/18 tháng

3,700,000 VND

Ford Explorer 2.3 Ecoboost Limited

3 lần sử dụng/18 tháng

3,000,000 VND

(*) Đối với xe Transit, khách hàng chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chương trình (Chương trình Ưu đãi thành viên gia đình Ford hoặc Chương trình Ưu đãi khách hàng mua xe Transit)

 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt. Trong trường hợp khách hàng fleet (mua lô), một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ
 • Quy trình: Khách hàng đến mua xe tại Đại lý Ford sẽ được đại lý bàn giao Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) nếu đủ điều kiện chương trình.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE TRANSIT

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua xe Transit tại Đại lý của Ford từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 10,000,000 đồng/xe từ lần mua xe Transit thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe Transit tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2019*
 • Chương trình này áp dụng cho khách hàng trọng yếu.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 10,000,000 đồng/xe vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

(*) Chương trình có thể dừng mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE RANGER & EVEREST

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe hiện đang là chủ sở hữu của xe dưới đây:

- Ford Ranger lắp ráp trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 2 năm 2012
- Ford Everest lắp ráp trong nước từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 8 năm 2015

 • Khách hàng sẽ được ưu đãi thêm 20 triệu đồng /xe khi khách hàng quay lại Đại lý Ford để mua xe Ford Ranger và Ford Everest (*)
 • Một khách hàng mua xe hội đủ điều kiện thì được tham gia chương trình này một lần.

(*) Số lượng có hạn, chương trình có thể dừng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Fordj trước ngày 31 tháng 12 năm 2019
 • Khách hàng sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2019
 • Các trường hợp áp dụng chương trình mở rộng bao gồm:

- Khách hàng mua xe đầu tiên dưới tên của cô (anh) ấy và chiếc xe tiếp theo là theo tên của thành viên khác trong gia đình (mối quan hệ trực tiếp trong gia đình bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha mẹ ruột, con trai và con gái ruột)

- Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty (chi nhánh), mua xe tiếp theo dưới tên cá nhân hoặc ngược lại;

Quý khách vui lòng tham khảo giá trị Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng theo bảng dưới đây:

Loại xe

Hạn Mức

Giá bán lẻ niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Ecosport 1.5 Trend MT

Ecosport 1.5 Titanium AT

Ecosport 1.5 Titanium AT Black Edition

3 lần sử dụng/18 tháng

2,200,000 VND

Ford Focus 1.5 Trend 5 cửa AT

Ford Focus 1.5 Trend 4 cửa AT

Ford Focus 1.5 Sport 5 cửa AT

Ford Focus 1.5 Titanium 4 cửa AT

3 lần sử dụng/18 tháng

2,200,000 VND

Ford Everest 2.2 Trend AT 4x2

Ford Everest 2.2 Titanium AT 4x2

Ford Everest 2.2 Ambient MT 4x2

Ford Everest 2.2 Ambient MT 4x4

Ford Ranger 2.2 XL MT 4x4

Ford Ranger 2.2 XLS MT 4x2

Ford Ranger 2.2 XLS AT 4x2

Ford Ranger 2.2 XLT MT 4x4

Ford Ranger Wildtrak 2.2 AT 4x2

Ford Ranger Wildtrak 2.2 AT 4x4

3 lần sử dụng/18 tháng

4,400,000 VND

Ford Everest 3.2 Titanium AT 4x4

Ford Ranger Wildtrak 3.2 AT 4x4

3 lần sử dụng/18 tháng

4,900,000 VND

Ford Transit (*)

3 lần sử dụng/18 tháng

3,700,000 VND

Ford Explorer 2.3 Ecoboost Limited

3 lần sử dụng/18 tháng

3,000,000 VND

(*) Đối với xe Transit, khách hàng chỉ được lựa chọn 1 trong 2 chương trình (Chương trình Ưu đãi thành viên gia đình Ford hoặc Chương trình Ưu đãi khách hàng mua xe Transit)

 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt. Trong trường hợp khách hàng fleet (mua lô), một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ
 • Quy trình: Khách hàng đến mua xe tại Đại lý Ford sẽ được đại lý bàn giao Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) nếu đủ điều kiện chương trình.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE TRANSIT

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng đã mua xe Transit tại Đại lý của Ford từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 • Khách hàng sẽ nhận được hỗ trợ giảm giá trực tiếp trên giá bán lẻ với mức giảm 10,000,000 đồng/xe từ lần mua xe Transit thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên ) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe Transit tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 năm 2019*
 • Chương trình này áp dụng cho khách hàng trọng yếu.
 • Quy trình thanh toán: Khách hàng đến mua xe sẽ được đại lý Ford sẽ được giảm trừ mức hỗ trợ 10,000,000 đồng/xe vào giá bán và được thể hiện trong hóa đơn xuất cho khách hàng.

(*) Chương trình có thể dừng mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết.

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MUA XE RANGER & EVEREST

 

 • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe hiện đang là chủ sở hữu của xe dưới đây:

- Ford Ranger lắp ráp trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 2 năm 2012
- Ford Everest lắp ráp trong nước từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 8 năm 2015

 • Khách hàng sẽ được ưu đãi thêm 20 triệu đồng /xe khi khách hàng quay lại Đại lý Ford để mua xe Ford Ranger và Ford Everest (*)
 • Một khách hàng mua xe hội đủ điều kiện thì được tham gia chương trình này một lần.

(*) Số lượng có hạn, chương trình có thể dừng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888