Chương Trình Tri Ân Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết 2024

Chủ Sở hữu Xe Ford

Chương Trình Tri Ân Đặc Biệt Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết 2024

Chương Trình Tri Ân Đặc Biệt Dành Cho Khách Hàng Thân Thiết 2024

Chương trình Tri Ân Khách hàng Thân thiết, áp dụng cho xe Ford Everest, Ford Explorer, Ford Transit:


Khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford hoặc đã từng sở hữu xe Ford khi mua mới xe Ford Everest, Ford Explorer và Ford Transit tại hệ thống Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam từ ngày 10/01/2024 đến ngày 31/03/2024 sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack). Phiếu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

Loại xe Hạn Mức Giá trị quà tặng*
(chưa bao gồm VAT)
Everest 3 lần sử dụng/ 18 tháng 5,318,182
Transit 3 lần sử dụng/ 18 tháng 5,354,545
Explorer 3 lần sử dụng/ 18 tháng 4,672,727


Chương trình này áp dụng cho các trường hợp dưới đây:

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên dưới tên bản thân hoặc tên của thành viên khác trong gia đình (“trong gia đình” bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha, mẹ, con trai và con gái ruột)

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có người đại diện là bản thân hoặc đại điện thành viên khác trong gia đình (“trong gia đình” bao gồm vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em, con trai và con gái ruột)

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên công ty mẹ và mua xe tiếp theo dưới công ty con hoặc ngược lại

Lưu ý:

 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng out-scheme fleet, khách hàng mua xe theo chương trình hỗ trợ đặc biệt (Single Unit Support)

 • Trong trường hợp khách hàng fleet, một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ và được hưởng ưu đãi 1 lần Tri Ân Khách hàng Thân thiết cho 1 lô fleet dược duyệt

 • Khách hàng không mua xe theo chương trình fleet thì được hưởng ưu đãi 1 lần Tri Ân Khách hàng Thân thiết cho mỗi xe (bất kể số lượng)

 • Chương trình có thể được kết thúc sớm hơn theo thông báo của Công ty TNHH Ford Việt Nam tại từng thời điểm.

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800588888 hoặc với Đại lý Ford gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

Chương trình Tri Ân Khách hàng Thân thiết, áp dụng cho xe Ford Everest, Ford Explorer, Ford Transit:


Khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford hoặc đã từng sở hữu xe Ford khi mua mới xe Ford Everest, Ford Explorer và Ford Transit tại hệ thống Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam từ ngày 10/01/2024 đến ngày 31/03/2024 sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack). Phiếu không có giá trị quy đổi ra tiền mặt.

Loại xe Hạn Mức Giá trị quà tặng*
(chưa bao gồm VAT)
Everest 3 lần sử dụng/ 18 tháng 5,318,182
Transit 3 lần sử dụng/ 18 tháng 5,354,545
Explorer 3 lần sử dụng/ 18 tháng 4,672,727


Chương trình này áp dụng cho các trường hợp dưới đây:

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên dưới tên bản thân hoặc tên của thành viên khác trong gia đình (“trong gia đình” bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha, mẹ, con trai và con gái ruột)

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có người đại diện là bản thân hoặc đại điện thành viên khác trong gia đình (“trong gia đình” bao gồm vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em, con trai và con gái ruột)

 • Khách hàng đã từng mua xe Ford mới tại các Đại lý chính hãng của Ford Việt Nam hoặc khách hàng hiện đang sở hữu xe Ford bây giờ quay trở lại mua xe Ford dưới tên công ty mẹ và mua xe tiếp theo dưới công ty con hoặc ngược lại

Lưu ý:

 • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng out-scheme fleet, khách hàng mua xe theo chương trình hỗ trợ đặc biệt (Single Unit Support)

 • Trong trường hợp khách hàng fleet, một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ và được hưởng ưu đãi 1 lần Tri Ân Khách hàng Thân thiết cho 1 lô fleet dược duyệt

 • Khách hàng không mua xe theo chương trình fleet thì được hưởng ưu đãi 1 lần Tri Ân Khách hàng Thân thiết cho mỗi xe (bất kể số lượng)

 • Chương trình có thể được kết thúc sớm hơn theo thông báo của Công ty TNHH Ford Việt Nam tại từng thời điểm.

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800588888 hoặc với Đại lý Ford gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

Top