Home > Owner > Vehicle Support > Incentives

Ford Vietnam | Ưu đãi thành viên gia đình Ford

incentives

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH FORD

  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

  • Khách hàng sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

  • Các trường hợp áp dụng chương trình mở rộng bao gồm:


Khách hàng mua xe đầu tiên dưới tên của khách hàng và chiếc xe tiếp theo là theo tên của thành viên khác trong gia đình (trong gia đình bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha mẹ, con trai và con gái);

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có người đại diện là quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em, con trai và con gái;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty (hoặc chi nhánh), mua xe tiếp theo dưới tên cá nhân là Chủ sở hữu, Đại diện pháp luật, thành viên góp vốn hoặc ngược lại;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có cùng người đứng đầu: Chủ sở hữu, Đại diện pháp luật, thành viên góp vốn;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty mẹ và mua xe tiếp theo dưới công ty con hoặc ngược lại;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty con và mua xe tiếp theo dưới tên công ty con khác và 2 công ty này là chi nhánh của công ty mẹ;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác do chuyển đổi đăng ký kinh doanh;

Ngân hàng hoặc công ty thuê mua tài chính đứng tên trong trường hợp khách hàng mua xe thông qua vay ngân hàng hoặc công ty thuê mua tài chính (chứng minh bằng hợp đồng mua xe 3 bên);

Quý khách vui lòng tham khảo giá trị Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng theo bảng dưới đây:

Loại xe

Hạn Mức

Giá bán lẻ niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Ecosport 1.5

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,210,000 VND

Ecosport 1.0

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,600,000 VND

Everest 2.0

Ranger 2.0

3 lần sử dụng/ 18 tháng

3,820,000 VND

Ranger 2.2

3 lần sử dụng/ 18 tháng

4,360,000 VND

Tourneo

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,710,000 VND

Transit

3 lần sử dụng/ 18 tháng

3,670,000 VND

Explorer

3 lần sử dụng/ 18 tháng

5,090,000 VND

  • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt. Trong trường hợp khách hàng fleet (mua lô), một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ.

  • Quy trình: Khách hàng đến mua xe tại Đại lý Ford sẽ được đại lý bàn giao Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) nếu đủ điều kiện chương trình.

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800588888 hoặc với Đại lý Ford gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

  • Chương trình này chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe tại Đại lý của Ford trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

  • Khách hàng sẽ nhận được Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) từ lần mua xe thứ 2 (hoặc nhiều lần trở lên) khi khách hàng quay trở lại Đại lý Ford để mua xe khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

  • Các trường hợp áp dụng chương trình mở rộng bao gồm:


Khách hàng mua xe đầu tiên dưới tên của khách hàng và chiếc xe tiếp theo là theo tên của thành viên khác trong gia đình (trong gia đình bao gồm vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, cha mẹ, con trai và con gái);

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có người đại diện là quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em, con trai và con gái;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty (hoặc chi nhánh), mua xe tiếp theo dưới tên cá nhân là Chủ sở hữu, Đại diện pháp luật, thành viên góp vốn hoặc ngược lại;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác có cùng người đứng đầu: Chủ sở hữu, Đại diện pháp luật, thành viên góp vốn;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty mẹ và mua xe tiếp theo dưới công ty con hoặc ngược lại;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty con và mua xe tiếp theo dưới tên công ty con khác và 2 công ty này là chi nhánh của công ty mẹ;

Khách hàng đầu tiên mua xe dưới tên công ty và mua xe tiếp theo dưới tên công ty khác do chuyển đổi đăng ký kinh doanh;

Ngân hàng hoặc công ty thuê mua tài chính đứng tên trong trường hợp khách hàng mua xe thông qua vay ngân hàng hoặc công ty thuê mua tài chính (chứng minh bằng hợp đồng mua xe 3 bên);

Quý khách vui lòng tham khảo giá trị Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng theo bảng dưới đây:

Loại xe

Hạn Mức

Giá bán lẻ niêm yết

(chưa bao gồm VAT)

Ecosport 1.5

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,210,000 VND

Ecosport 1.0

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,600,000 VND

Everest 2.0

Ranger 2.0

3 lần sử dụng/ 18 tháng

3,820,000 VND

Ranger 2.2

3 lần sử dụng/ 18 tháng

4,360,000 VND

Tourneo

3 lần sử dụng/ 18 tháng

2,710,000 VND

Transit

3 lần sử dụng/ 18 tháng

3,670,000 VND

Explorer

3 lần sử dụng/ 18 tháng

5,090,000 VND

  • Chương trình này không áp dụng cho khách hàng trọng yếu, khách hàng được hỗ trợ đặc biệt. Trong trường hợp khách hàng fleet (mua lô), một hợp đồng fleet (bất kể số lượng) sẽ được coi là một xe bán lẻ.

  • Quy trình: Khách hàng đến mua xe tại Đại lý Ford sẽ được đại lý bàn giao Phiếu mua dầu nhớt và lọc dầu loại thay 3 lần/18 tháng (Oil Save Pack) nếu đủ điều kiện chương trình.

Quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800588888 hoặc với Đại lý Ford gần nhất để biết thêm chi tiết chương trình.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

LIÊN HỆ

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888

 Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam

1800-588888