Chương trình Triệu hồi *

Xe Ford của bạn có nằm trong Chương trình Triệu hồi không? Tìm ra ngay bây giờ.

Tại Ford, các đợt triệu hồi được công bố nhằm nỗ lực giải quyết và khắc phục mọi sự cố về thiết kế hoặc Kỹ thuật trước khi chúng trở thành vấn đề đối với xe của Chủ sở hữu của và ảnh hưởng đến sự an toàn của họ trên đường.

Nhập số VIN của xe bạn

—hoặc—

Tôi có nên đặt lịch hẹn dịch vụ cho đợt Triệu hồi xe Ford của mình không?

Có. Nếu bạn nhận được thư thông báo Triệu hồi của Ford hoặc thấy rằng xe của bạn có tên trong Chương trình Triệu hồi, hãy liên hệ với đại lý Ford của bạn để sắp xếp một cuộc hẹn. Cố vấn dịch vụ của chúng tôi cũng sẽ cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung tại thời điểm đó.

Chủ đề liên quan