Home

Trang Web Chính Thức Của Hãng Xe Ford Việt Nam| Ford VN
Điều gì đang diễn ra tại Ford

Các câu chuyện, đối thoại và video về con người và những chiếc xe Ford được yêu thích.

Điều gì đang diễn ra tại Ford

Các câu chuyện, đối thoại và video về con người và những chiếc xe Ford được yêu thích.

Công nghệ an toàn thông minh vượt trội

I Công nghệ an toàn thông minh vượt trội

Built ford tough

Thiết kế để chinh phục thế giới.
Được thử thách đến tận cùng giới hạn

Explore The Science

Explore The Science

Hỗ trợ SYNC

Hỗ trợ SYNC

Ford Protect

Kiểm tra Chương trình Dịch vụ

Xem tất cả   Xem ít  
Smart Next Steps

Lựa chọn tuyệt vời của riêng bạn

LỰA CHỌN MẪU XE

Lựa chọn tuyệt vời của riêng bạn

LỰA CHỌN MẪU XE

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 

{{dealer.DealerName}}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn