Home > Shopping > Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.FORD.COM.VN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE/ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.FORD.COM.VN

I. Nguyên tắc chung

Website ford.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ford Việt Nam, ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800006882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2022 (sau đây gọi là “Ford Việt Nam”).

Ford cam kết sử dụng mọi nguồn lực toàn cầu của mình để đem đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm ưu việt và trải nghiệm tuyệt vời. Do đó, Ford Việt Nam triển khai dịch vụ sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại cách mạng 4.0 mới và hỗ trợ các đại lý bán hàng chính hãng các sản phẩm do Tập đoàn Ford sản xuất.

Website sẽ tạo môi trường hỗ trợ Khách hàng đặt cọc trực tuyến mua xe ô tô mang nhãn hiệu Ford tại cơ sở kinh doanh của Đại lý phối thông qua các tài khoản được mở để việc thực hiện hoạt động cung cấp hàng hóa cho Khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí hơn.

Khi đăng ký tài khoản Ford để đặt cọc mua xe, Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:

 

 • Khách hàng là cá nhân hoặc pháp nhân, bao gồm cả nhân viên Đại lý Ford, nhân viên Công ty Ford và nhân viên Đối tác của Ford.

 • Khách hàng phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp; hoặc pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách hàng cần tạo một tài khoản và cung cấp thông tin được yêu cầu, bao gồm tên, địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại hơp lệ và mật khẩu đăng nhập. Các thông tin xác thực về bản thân cần phải chính xác và và phải được cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Website.

Bằng việc sử dụng và tham gia vào quy trình giao dịch trên ford.com.vn, đồng nghĩa với việc Đại lý/ Khách Hàng đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ford.com.vn. Ford Việt Nam có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện thuộc Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Website, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 1. Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ:

  https://www.ford.com.vn/

 2. Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác:

  https://www.emp-img.dealerconnection.com/

I. Nguyên tắc chung

Website ford.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Ford Việt Nam, ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800006882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2022 (sau đây gọi là “Ford Việt Nam”).

Ford cam kết sử dụng mọi nguồn lực toàn cầu của mình để đem đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm ưu việt và trải nghiệm tuyệt vời. Do đó, Ford Việt Nam triển khai dịch vụ sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại cách mạng 4.0 mới và hỗ trợ các đại lý bán hàng chính hãng các sản phẩm do Tập đoàn Ford sản xuất.

Website sẽ tạo môi trường hỗ trợ Khách hàng đặt cọc trực tuyến mua xe ô tô mang nhãn hiệu Ford tại cơ sở kinh doanh của Đại lý phối thông qua các tài khoản được mở để việc thực hiện hoạt động cung cấp hàng hóa cho Khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí hơn.

Khi đăng ký tài khoản Ford để đặt cọc mua xe, Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện bao gồm:

 

 • Khách hàng là cá nhân hoặc pháp nhân, bao gồm cả nhân viên Đại lý Ford, nhân viên Công ty Ford và nhân viên Đối tác của Ford.

 • Khách hàng phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp; hoặc pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách hàng cần tạo một tài khoản và cung cấp thông tin được yêu cầu, bao gồm tên, địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại hơp lệ và mật khẩu đăng nhập. Các thông tin xác thực về bản thân cần phải chính xác và và phải được cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Website.

Bằng việc sử dụng và tham gia vào quy trình giao dịch trên ford.com.vn, đồng nghĩa với việc Đại lý/ Khách Hàng đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ford.com.vn. Ford Việt Nam có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều khoản và Điều kiện thuộc Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện này được đăng tải, nếu Quý khách tiếp tục sử dụng Website, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

 1. Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ:

  https://www.ford.com.vn/

 2. Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác:

  https://www.emp-img.dealerconnection.com/

II. Quy định chung

Trong Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT www.ford.com.vn này, trừ trường hợp ngữ cảnh quy định khác đi, các thuật ngữ viết hoa sẽ có nghĩa như sau:

 • “Cổng thông tin back-end”: là ứng dụng giúp Đại lý nhận thông tin đặt cọc từ Khách hàng và quản lý đơn đặt cọc

 • “Đại lý”: là các thương nhân, tổ chức hoạt động độc lập với Ford Việt Nam, bán hàng chính hãng của Ford Việt Nam trên cơ sở đáp ứng các điều kiện/tiêu chuẩn để trở thành Đại lý và đã ký kết Hợp đồng với Ford Việt Nam.

 • “Khách hàng”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân người tiêu dùng mua hàng, sử dụng các dịch vụ của Ford Việt Nam trên Website ford.com.vn.

 • “Thành Viên”: bao gồm Đại lý và/hoặc Khách hàng.

 • “Website” là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.ford.vn.com được sở hữu bởi Công ty TNHH Ford Việt Nam.

 • “Hợp đồng Đại lý” là Hợp đồng đại lý bán hàng và dịch vụ giữa Ford Việt Nam và Đại lý nhằm thiết lập đại lý ủy quyền để bán và cung cấp dịch vụ các phương tiện giao thông của Ford Việt Nam

II. Quy định chung

Trong Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT www.ford.com.vn này, trừ trường hợp ngữ cảnh quy định khác đi, các thuật ngữ viết hoa sẽ có nghĩa như sau:

 • “Cổng thông tin back-end”: là ứng dụng giúp Đại lý nhận thông tin đặt cọc từ Khách hàng và quản lý đơn đặt cọc

 • “Đại lý”: là các thương nhân, tổ chức hoạt động độc lập với Ford Việt Nam, bán hàng chính hãng của Ford Việt Nam trên cơ sở đáp ứng các điều kiện/tiêu chuẩn để trở thành Đại lý và đã ký kết Hợp đồng với Ford Việt Nam.

 • “Khách hàng”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân người tiêu dùng mua hàng, sử dụng các dịch vụ của Ford Việt Nam trên Website ford.com.vn.

 • “Thành Viên”: bao gồm Đại lý và/hoặc Khách hàng.

 • “Website” là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.ford.vn.com được sở hữu bởi Công ty TNHH Ford Việt Nam.

 • “Hợp đồng Đại lý” là Hợp đồng đại lý bán hàng và dịch vụ giữa Ford Việt Nam và Đại lý nhằm thiết lập đại lý ủy quyền để bán và cung cấp dịch vụ các phương tiện giao thông của Ford Việt Nam

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

1.1. Quy trình tìm hiểu xe, chọn thông số xe, thiết kế nội thât xe…
 • Bước 1: Tìm hiểu loại xe
  Khách hàng có thể xem danh sách và thông tin các sản phẩm ô tô đang bán của Ford Việt Nam trên Trang chủ hoặc Trang Sản phẩm tại Website của Ford Việt Nam.
 • Bước 2: Chọn dòng sản phẩm đặt cọc
 • Bước 3: Chọn mẫu xe
  Khách hàng lựa chọn mẫu xe, phiên bản xe và các thiết kế của xe như hệ thống truyền động, kiểu dáng thân xe, màu xe, nội thất, phụ kiện, v.v (nếu có). Trong quá trình lựa chọn, Website sẽ cung cấp hình ảnh giả lập xe và mức giá bán lẻ tương ứng với lựa chọn của khách hàng.
 • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin về chiếc xe mà Khách hàng vừa lựa chọn
  Nếu Khách hàng đã thỏa mãn với lựa chọn của mình, tại đây Khách hàng có thế nhấp vào nút “Đặt cọc” để chuyển tiếp sang bước tiếp theo.
1.1. Quy trình tìm hiểu xe, chọn thông số xe, thiết kế nội thât xe…
 • Bước 1: Tìm hiểu loại xe
  Khách hàng có thể xem danh sách và thông tin các sản phẩm ô tô đang bán của Ford Việt Nam trên Trang chủ hoặc Trang Sản phẩm tại Website của Ford Việt Nam.
 • Bước 2: Chọn dòng sản phẩm đặt cọc
 • Bước 3: Chọn mẫu xe
  Khách hàng lựa chọn mẫu xe, phiên bản xe và các thiết kế của xe như hệ thống truyền động, kiểu dáng thân xe, màu xe, nội thất, phụ kiện, v.v (nếu có). Trong quá trình lựa chọn, Website sẽ cung cấp hình ảnh giả lập xe và mức giá bán lẻ tương ứng với lựa chọn của khách hàng.
 • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin về chiếc xe mà Khách hàng vừa lựa chọn
  Nếu Khách hàng đã thỏa mãn với lựa chọn của mình, tại đây Khách hàng có thế nhấp vào nút “Đặt cọc” để chuyển tiếp sang bước tiếp theo.
1.2. Quy trình đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

Hệ thống sẽ yêu cầu Khách hàng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Ford trước khi tiến hành thủ tục thanh toán.

 • Bước 1.1: Đăng nhập nếu Khách hàng đã có tài khoản
  Khách hàng nếu đã có tài khoản Ford có thể truy cập website Ford Việt Nam và đăng nhập vào tài khoản bằng cách điền địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấp vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp Khách hàng sang bước tiếp theo để tiến hành thủ tục thanh toán.
 • Bước 1.2: Đăng ký nếu Khách hàng chưa có tài khoản
  Khách hàng chưa có tài khoản cần tạo tài khoản mới trên website Ford Việt Nam bằng cách nhấp vào nút “Tạo tài khoản”
 • Bước 2: Tạo tài khoản Ford
  Để tạo tài khoản Ford, Khách hàng cần tiến hành các bước sau đây:
  Bước 2.1: Cung cấp thông tin đăng ký tài khoản bao gồm Tên, Địa chỉ email, Mật khẩu & chấp thuận Chính sách bảo mật thông tin cũng như Điều kiện & điều khoản chương trình.
  Bước 2.2: Khách hàng cung cấp số điện thoại di động và nhấp vào nút “Yêu cầu mã” để nhận mã xác thực qua số điện thoại vừa cung cấp.
  Ford Việt Nam sẽ gửi mã xác thực thông qua tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng đăng ký.
  Bước 2.3: Khách hàng nhập mã xác thực (OTP) nhận được qua tin nhắn SMS để xác minh số điện thoại và nhấp vào nút “Gửi đi” để tiếp tục.
  Bước 2.4: Xác thực thành cônG
1.2. Quy trình đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản

Hệ thống sẽ yêu cầu Khách hàng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Ford trước khi tiến hành thủ tục thanh toán.

 • Bước 1.1: Đăng nhập nếu Khách hàng đã có tài khoản
  Khách hàng nếu đã có tài khoản Ford có thể truy cập website Ford Việt Nam và đăng nhập vào tài khoản bằng cách điền địa chỉ email và mật khẩu, sau đó nhấp vào nút “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp Khách hàng sang bước tiếp theo để tiến hành thủ tục thanh toán.
 • Bước 1.2: Đăng ký nếu Khách hàng chưa có tài khoản
  Khách hàng chưa có tài khoản cần tạo tài khoản mới trên website Ford Việt Nam bằng cách nhấp vào nút “Tạo tài khoản”
 • Bước 2: Tạo tài khoản Ford
  Để tạo tài khoản Ford, Khách hàng cần tiến hành các bước sau đây:
  Bước 2.1: Cung cấp thông tin đăng ký tài khoản bao gồm Tên, Địa chỉ email, Mật khẩu & chấp thuận Chính sách bảo mật thông tin cũng như Điều kiện & điều khoản chương trình.
  Bước 2.2: Khách hàng cung cấp số điện thoại di động và nhấp vào nút “Yêu cầu mã” để nhận mã xác thực qua số điện thoại vừa cung cấp.
  Ford Việt Nam sẽ gửi mã xác thực thông qua tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng đăng ký.
  Bước 2.3: Khách hàng nhập mã xác thực (OTP) nhận được qua tin nhắn SMS để xác minh số điện thoại và nhấp vào nút “Gửi đi” để tiếp tục.
  Bước 2.4: Xác thực thành cônG
1.3. Quy trình đặt cọc
 • Bước 1: Nhập thông tin vị trí
  Khách hàng cần nhấp vào nút “Chọn Đại lý”.
 • Bước 2: Kiểm tra thông tin về Đơn đặt cọc
 • Bước 3: Khách hàng chấp thuận Điều kiện và Điều khoản chương trình

Khi Khách hàng đã nhấp vào nút “Xác nhận”, hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin để Khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng gồm Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày hết hạn, Mã CVV.

1.3. Quy trình đặt cọc
 • Bước 1: Nhập thông tin vị trí
  Khách hàng cần nhấp vào nút “Chọn Đại lý”.
 • Bước 2: Kiểm tra thông tin về Đơn đặt cọc
 • Bước 3: Khách hàng chấp thuận Điều kiện và Điều khoản chương trình

Khi Khách hàng đã nhấp vào nút “Xác nhận”, hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin để Khách hàng nhập thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng gồm Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày hết hạn, Mã CVV.

1.4. Quy trình thanh toán

Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

 • Bước 1: Khách Hàng rà soát & kiểm tra lại thông tin
 • Bước 2: Khách hàng đồng ý với Điều khoản & điều kiện chương trình
 • Bước 3: Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán và điền thông tin cần thiết
 • Bước 4: Xác thực giao dịch thanh toán
 • Bước 5: Thanh toán thành công
1.4. Quy trình thanh toán

Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

 • Bước 1: Khách Hàng rà soát & kiểm tra lại thông tin
 • Bước 2: Khách hàng đồng ý với Điều khoản & điều kiện chương trình
 • Bước 3: Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán và điền thông tin cần thiết
 • Bước 4: Xác thực giao dịch thanh toán
 • Bước 5: Thanh toán thành công
1.5. Quy trình quản lý đơn đặt cọc hoặc hủy đặt cọc

Sau khi hoàn tất quy trình đặt quy trình đặt cọc trực tuyến, tại trang Đặt cọc và Đơn hàng, khách hàng có thể lựa chọn theo dõi thông tin về tình trạng đơn hàng của mình hoặc hủy đơn hàng.

 • Bước 1: Khách hàng truy cập trang Đặt cọc và Đơn hàng
 • Bước 2: Khách hàng lựa chọn đơn đặt cọc cần kiểm tra hoặc cần hủy
  Khi đơn hàng ở trạng thái “Đã đặt cọc” và Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý, nếu thay đổi nhu cầu thì khách hàng có thể hủy đặt cọc và được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc qua một trong hai phương thức sau: (1) hủy đặt cọc thông qua tính năng Hủy cọc tại trang, hoặc (2) liên hệ và yêu cầu Đại lý hủy đặt cọc trước khi ký Hợp đồng mua xe với Đại lý.
1.5. Quy trình quản lý đơn đặt cọc hoặc hủy đặt cọc

Sau khi hoàn tất quy trình đặt quy trình đặt cọc trực tuyến, tại trang Đặt cọc và Đơn hàng, khách hàng có thể lựa chọn theo dõi thông tin về tình trạng đơn hàng của mình hoặc hủy đơn hàng.

 • Bước 1: Khách hàng truy cập trang Đặt cọc và Đơn hàng
 • Bước 2: Khách hàng lựa chọn đơn đặt cọc cần kiểm tra hoặc cần hủy
  Khi đơn hàng ở trạng thái “Đã đặt cọc” và Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý, nếu thay đổi nhu cầu thì khách hàng có thể hủy đặt cọc và được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc qua một trong hai phương thức sau: (1) hủy đặt cọc thông qua tính năng Hủy cọc tại trang, hoặc (2) liên hệ và yêu cầu Đại lý hủy đặt cọc trước khi ký Hợp đồng mua xe với Đại lý.

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

2. Quy trình dành cho người đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

2.1. Quy trình đăng ký tài khoản
 • Bước 1: Đại lý cung cấp thông tin tài khoản theo phân quyền cho Quản trị viên Ford Việt Nam qua email
 • Bước 2: Quản trị viên Ford Việt Nam truy cập vào Cổng thông tin Back-end và cài đặt quyền truy cập cho tài khoản Đại lý
 • Bước 3: Đại lý nhận được thông tin tài khoản và Mật khẩu tài khoản thông qua email tự động được gửi từ hệ thống

2.2. Quy trình truy cập và sử dụng tính năng của Cổng thông tin Back-end
 • Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin Back-end
 • Bước 2: Chấp thuận Điều khoản & Điều kiện chương trình
 • Bước 3: Nhập thông tin ID Người bán
 • Bước 4: Chấp thuận mức Giá đơn đặt cọc
 • Bước 5: Sử dụng các tính năng trên Cổng thông tin Back-end

2.3. Quy trình Quản lý đơn đặt cọc và Hủy đơn đặt cọc:

Đại lý sẽ có trách nhiệm Quản lý đơn đặt cọc và xử lý đơn đặt cọc, hoặc hủy đơn đặt cọc nếu cần thiết.

2.1. Quy trình đăng ký tài khoản
 • Bước 1: Đại lý cung cấp thông tin tài khoản theo phân quyền cho Quản trị viên Ford Việt Nam qua email
 • Bước 2: Quản trị viên Ford Việt Nam truy cập vào Cổng thông tin Back-end và cài đặt quyền truy cập cho tài khoản Đại lý
 • Bước 3: Đại lý nhận được thông tin tài khoản và Mật khẩu tài khoản thông qua email tự động được gửi từ hệ thống

2.2. Quy trình truy cập và sử dụng tính năng của Cổng thông tin Back-end
 • Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin Back-end
 • Bước 2: Chấp thuận Điều khoản & Điều kiện chương trình
 • Bước 3: Nhập thông tin ID Người bán
 • Bước 4: Chấp thuận mức Giá đơn đặt cọc
 • Bước 5: Sử dụng các tính năng trên Cổng thông tin Back-end

2.3. Quy trình Quản lý đơn đặt cọc và Hủy đơn đặt cọc:

Đại lý sẽ có trách nhiệm Quản lý đơn đặt cọc và xử lý đơn đặt cọc, hoặc hủy đơn đặt cọc nếu cần thiết.

3.Quy trình giao nhận vận chuyển;


Khi khách hàng thực hiện thành công việc đặt cọc mua xe, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Đại lý được lựa chọn để được hướng dẫn cụ thể việc giao kết Hợp đồng mua xe. Việc giao nhận hàng giữa khách hàng và Đại lý được thực hiện tại Đại lý hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của khách hàng và Đại lý.

3.Quy trình giao nhận vận chuyển;


Khi khách hàng thực hiện thành công việc đặt cọc mua xe, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Đại lý được lựa chọn để được hướng dẫn cụ thể việc giao kết Hợp đồng mua xe. Việc giao nhận hàng giữa khách hàng và Đại lý được thực hiện tại Đại lý hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của khách hàng và Đại lý.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

4.1. Quy trình xác nhận đơn hàng:

Ngay sau khi Khách hàng đặt cọc thành công, Khách hàng sẽ nhận được thư điện tử (email) và tin nhắn (SMS) xác nhận tới địa chỉ email và số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký.
Bằng việc thanh toán tiền đặt cọc thành công, khách hàng đã hoàn tất quy trình đặt cọc trực tuyến và đề nghị giao kết hợp đồng với Đại lý đã lựa chọn.


4.2. Quy trình hủy đơn hàng:

Khi đơn hàng ở trạng thái “Đã đặt cọc” và Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý, nếu thay đổi nhu cầu thì khách hàng có thể hủy đặt cọc và được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc qua một trong hai phương thức sau: (1) hủy đặt cọc thông qua trang Quản lý đơn hàng, hoặc (2) liên hệ và yêu cầu Đại lý hủy đặt cọc trước khi ký Hợp đồng mua xe với Đại lý.

*Quy trình hủy đặt cọc trên Website

 • Bước 1: Khách hàng lựa chọn đơn đặt cọc mà Khách hàng muốn hủy bằng cách nhấp vào nút “Xem chi tiết” trên trang Đặt cọc và Đơn hàng.
 • Bước 2: Khách hàng nhấp vào nút “Hủy đơn” có trong trang thông tin chi tiết Đơn đặt cọc
 • Bước 3: Khách hàng lựa chọn lý do muốn Hủy đơn đặt cọc theo danh sách hiển thị có sẵn và nhấn vào nút “Xác nhận”
 • Bước 4: Website hiển thị thông báo xác nhận hoàn tất thao tác hủy đơn đặt cọc. Tình trạng đơn đặt cọc của Khách hàng được cập nhật thông qua trang Đặt cọc và Đơn hàng trên website và thông qua tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng.

* Quy trình hủy đặt cọc qua Đại lý

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ Đại lý đã lựa chọn để yêu cầu Hủy đơn hàng.
 • Bước 2: Đại lý tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và tiến hành Hủy đơn đặt cọc thông qua Cổng thông tin Back-end
 • Bước 3: Tình trạng đơn đặt cọc của Khách hàng được cập nhật thông qua trang Đặt cọc và Đơn hàng trên website và thông qua tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng.
4.1. Quy trình xác nhận đơn hàng:

Ngay sau khi Khách hàng đặt cọc thành công, Khách hàng sẽ nhận được thư điện tử (email) và tin nhắn (SMS) xác nhận tới địa chỉ email và số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký.
Bằng việc thanh toán tiền đặt cọc thành công, khách hàng đã hoàn tất quy trình đặt cọc trực tuyến và đề nghị giao kết hợp đồng với Đại lý đã lựa chọn.


4.2. Quy trình hủy đơn hàng:

Khi đơn hàng ở trạng thái “Đã đặt cọc” và Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý, nếu thay đổi nhu cầu thì khách hàng có thể hủy đặt cọc và được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc qua một trong hai phương thức sau: (1) hủy đặt cọc thông qua trang Quản lý đơn hàng, hoặc (2) liên hệ và yêu cầu Đại lý hủy đặt cọc trước khi ký Hợp đồng mua xe với Đại lý.

*Quy trình hủy đặt cọc trên Website

 • Bước 1: Khách hàng lựa chọn đơn đặt cọc mà Khách hàng muốn hủy bằng cách nhấp vào nút “Xem chi tiết” trên trang Đặt cọc và Đơn hàng.
 • Bước 2: Khách hàng nhấp vào nút “Hủy đơn” có trong trang thông tin chi tiết Đơn đặt cọc
 • Bước 3: Khách hàng lựa chọn lý do muốn Hủy đơn đặt cọc theo danh sách hiển thị có sẵn và nhấn vào nút “Xác nhận”
 • Bước 4: Website hiển thị thông báo xác nhận hoàn tất thao tác hủy đơn đặt cọc. Tình trạng đơn đặt cọc của Khách hàng được cập nhật thông qua trang Đặt cọc và Đơn hàng trên website và thông qua tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng.

* Quy trình hủy đặt cọc qua Đại lý

 • Bước 1: Khách hàng liên hệ Đại lý đã lựa chọn để yêu cầu Hủy đơn hàng.
 • Bước 2: Đại lý tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và tiến hành Hủy đơn đặt cọc thông qua Cổng thông tin Back-end
 • Bước 3: Tình trạng đơn đặt cọc của Khách hàng được cập nhật thông qua trang Đặt cọc và Đơn hàng trên website và thông qua tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng.

5. Quy trình Hoàn tất giao kết Hợp đồng và nhận hàng


Sau khi nhận được xác nhận việc đặt cọc, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Đại lý được lựa chọn để được hướng dẫn cụ thể việc giao kết Hợp đồng mua xe.
Khách hàng tiến hành thỏa thuận cụ thể và giao kết Hợp đồng mua xe với Đại lý được lựa chọn. Sau khi Hợp đồng mua xe được ký kết, khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Đại lý theo phương thức và nội dung mà các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Việc giao nhận hàng giữa khách hàng và Đại lý được thực hiện tại Đại lý hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của khách hàng và Đại lý.

5. Quy trình Hoàn tất giao kết Hợp đồng và nhận hàng


Sau khi nhận được xác nhận việc đặt cọc, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Đại lý được lựa chọn để được hướng dẫn cụ thể việc giao kết Hợp đồng mua xe.
Khách hàng tiến hành thỏa thuận cụ thể và giao kết Hợp đồng mua xe với Đại lý được lựa chọn. Sau khi Hợp đồng mua xe được ký kết, khách hàng thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Đại lý theo phương thức và nội dung mà các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Việc giao nhận hàng giữa khách hàng và Đại lý được thực hiện tại Đại lý hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của khách hàng và Đại lý.

6. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền


Chính sách hoàn tiền đối với các giao dịch đặt cọc trên website https://www.ford.com.vn/ được áp dụng như sau:
Ford Việt Nam và Đại lý không thu phí áp dụng cho việc hủy cọc và hoàn trả tiền đặt cọc cho Khách hàng khi Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý.


Đại lý sẽ chỉ xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái thành “Đã lên kế hoạch Giao hàng” nếu Khách hàng và Đại lý đạt được thỏa thuận mua bán xe thì hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Khách hàng có thể hủy đơn đặt cọc và nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc thông qua tính năng hủy cọc trên trang Quản lý đơn hàng hoặc yêu cầu Đại lý hủy đặt trước của mình trước khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Trường hợp Khách hàng hủy Đặt cọc trực tuyến, Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả tự động. Khoản Tiền đặt cọc được chuyển trực tiếp từ Tài khoản của Đại lý Ford sang tài khoản thanh toán Tiền đặt cọc ban đầu của Khách hàng trong vòng 7 – 45 ngày. Xin lưu ý rằng tùy theo Ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng một số hạn chế/điều kiện có thể được áp dụng.

Trường hợp Khách hàng yêu cầu Đại lý Ford hỗ trợ hủy đặt cọc, Đại lý Ford có thể thay mặt Khách hàng hủy việc đặt cọc, và phải thực hiện việc hỗ trợ Khách hàng hủy cọc. Sau khi Đại lý thay mặt Khách hàng hủy cọc thành công, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả tự động. Khoản Tiền đặt cọc được chuyển trực tiếp từ Tài khoản của Đại lý Ford sang tài khoản thanh toán Tiền đặt cọc ban đầu của Khách hàng trong vòng 7 – 45 ngày. Xin lưu ý rằng tùy theo Ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng một số hạn chế/điều kiện có thể được áp dụng.

Sau khi Khách hàng và Đại lý đạt được thỏa thuận mua bán xe thì hai bên ký kết hợp đồng mua bán và Đại lý thay đổi tình trạng đơn hàng sang trạng thái “Đã lên kế hoạch Giao hàng”, Khách hàng sẽ không thể hủy yêu cầu đặt cọc trực tuyến được nữa. Nếu Khách hàng tiếp tục muốn hủy đơn hàng, Khách hàng cần liên hệ Đại lý để được hỗ trợ trực tiếp và phải tuân thủ theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán mà Khách hàng đã ký kết với Đại lý.
Với Sản Phẩm sau khi Đại lý đã xuất hóa đơn, Khách hàng không được hoàn trả hàng.

Nếu Khách hàng không nhận được thông báo xác nhận từ Đại lý sau khi thanh toán thành công, Khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Đại lý bán Sản Phẩm đó hoặc bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ford Việt Nam.

Trước khi xác nhận thanh toán khoản đặt cọc, Khách hàng có trách nhiệm đọc và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện Đặt Cọc được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/

6. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền


Chính sách hoàn tiền đối với các giao dịch đặt cọc trên website https://www.ford.com.vn/ được áp dụng như sau:
Ford Việt Nam và Đại lý không thu phí áp dụng cho việc hủy cọc và hoàn trả tiền đặt cọc cho Khách hàng khi Khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán với Đại lý.


Đại lý sẽ chỉ xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái thành “Đã lên kế hoạch Giao hàng” nếu Khách hàng và Đại lý đạt được thỏa thuận mua bán xe thì hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Khách hàng có thể hủy đơn đặt cọc và nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc thông qua tính năng hủy cọc trên trang Quản lý đơn hàng hoặc yêu cầu Đại lý hủy đặt trước của mình trước khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Trường hợp Khách hàng hủy Đặt cọc trực tuyến, Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả tự động. Khoản Tiền đặt cọc được chuyển trực tiếp từ Tài khoản của Đại lý Ford sang tài khoản thanh toán Tiền đặt cọc ban đầu của Khách hàng trong vòng 7 – 45 ngày. Xin lưu ý rằng tùy theo Ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng một số hạn chế/điều kiện có thể được áp dụng.

Trường hợp Khách hàng yêu cầu Đại lý Ford hỗ trợ hủy đặt cọc, Đại lý Ford có thể thay mặt Khách hàng hủy việc đặt cọc, và phải thực hiện việc hỗ trợ Khách hàng hủy cọc. Sau khi Đại lý thay mặt Khách hàng hủy cọc thành công, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả tự động. Khoản Tiền đặt cọc được chuyển trực tiếp từ Tài khoản của Đại lý Ford sang tài khoản thanh toán Tiền đặt cọc ban đầu của Khách hàng trong vòng 7 – 45 ngày. Xin lưu ý rằng tùy theo Ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Khách hàng một số hạn chế/điều kiện có thể được áp dụng.

Sau khi Khách hàng và Đại lý đạt được thỏa thuận mua bán xe thì hai bên ký kết hợp đồng mua bán và Đại lý thay đổi tình trạng đơn hàng sang trạng thái “Đã lên kế hoạch Giao hàng”, Khách hàng sẽ không thể hủy yêu cầu đặt cọc trực tuyến được nữa. Nếu Khách hàng tiếp tục muốn hủy đơn hàng, Khách hàng cần liên hệ Đại lý để được hỗ trợ trực tiếp và phải tuân thủ theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán mà Khách hàng đã ký kết với Đại lý.
Với Sản Phẩm sau khi Đại lý đã xuất hóa đơn, Khách hàng không được hoàn trả hàng.

Nếu Khách hàng không nhận được thông báo xác nhận từ Đại lý sau khi thanh toán thành công, Khách hàng vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp của Đại lý bán Sản Phẩm đó hoặc bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ford Việt Nam.
Trước khi xác nhận thanh toán khoản đặt cọc, Khách hàng có trách nhiệm đọc và đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện Đặt Cọc được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/

7. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;


Sàn thương mại điện tử ford.com.vn áp dụng chính sách bảo hành/bảo dưỡng các sản phẩm xe Ford theo quy định của Nhà sản xuất. Để tham khảo thêm thông tin về chính sách bảo hành/bảo dưỡng, Khách hàng vui lòng truy cập tại đây: https://www.ford.com.vn/owner/service-and-maintenance/

7. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm;


Sàn thương mại điện tử ford.com.vn áp dụng chính sách bảo hành/bảo dưỡng các sản phẩm xe Ford theo quy định của Nhà sản xuất. Để tham khảo thêm thông tin về chính sách bảo hành/bảo dưỡng, Khách hàng vui lòng truy cập tại đây: https://www.ford.com.vn/owner/service-and-maintenance/

8. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

 • Bước 1: Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên ford.com.vn gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.
  Công ty TNHH Ford Việt Nam.
  Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  Email Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: fordvn@ford.com
  Điện thoại Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: 1800588888 (Miễn phí). Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ

 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/ Đại lý và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.

 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.

 • Bước 4: Trong thời hạn 08 giờ kể từ thời điểm nhận được kết quả giải quyết khiếu nại từ bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) , Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng sẽ liên hệ với Khách hàng để thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại thông qua phương thức liên lạc mà Khách hàng đã sử dụng để khiếu nại.
  Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

 • Bước 1: Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên ford.com.vn gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.
  Công ty TNHH Ford Việt Nam.
  Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  Email Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: fordvn@ford.com
  Điện thoại Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford: 1800588888 (Miễn phí). Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ

 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/ Đại lý và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.

 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.

 • Bước 4: Trong thời hạn 08 giờ kể từ thời điểm nhận được kết quả giải quyết khiếu nại từ bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) , Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng sẽ liên hệ với Khách hàng để thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại thông qua phương thức liên lạc mà Khách hàng đã sử dụng để khiếu nại.
  Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

IV. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ford Việt Nam có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên nâng cấp các biện pháp kỹ thuật và bảo mật để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Toàn bộ các sản phẩm được đăng tải trên website www.ford.com.vn các xe ô tô mang nhãn hiệu Ford được sản xuất, nhập khẩu bởi Ford Việt Nam và phân phối bởi các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford. Việc Khách hàng thực hiện thanh toán đặt cọc trực tuyến tại website www.ford.com.vn đồng nghĩa với việc Khách hàng thừa nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các quyền, nghĩa vụ tại Quy chế này, các Điều khoản và Điều kiện được Ford Việt Nam công bố và giao dịch chỉ có giá trị ràng buộc giữa Khách hàng và Đại lý. Tùy thuộc vào từng giao dịch, Ford Việt Nam có thể có hoặc không có nghĩa vụ bị ràng buộc bởi giao dịch.

IV. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ford Việt Nam có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên nâng cấp các biện pháp kỹ thuật và bảo mật để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Toàn bộ các sản phẩm được đăng tải trên website www.ford.com.vn các xe ô tô mang nhãn hiệu Ford được sản xuất, nhập khẩu bởi Ford Việt Nam và phân phối bởi các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford. Việc Khách hàng thực hiện thanh toán đặt cọc trực tuyến tại website www.ford.com.vn đồng nghĩa với việc Khách hàng thừa nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các quyền, nghĩa vụ tại Quy chế này, các Điều khoản và Điều kiện được Ford Việt Nam công bố và giao dịch chỉ có giá trị ràng buộc giữa Khách hàng và Đại lý. Tùy thuộc vào từng giao dịch, Ford Việt Nam có thể có hoặc không có nghĩa vụ bị ràng buộc bởi giao dịch.

1. Cơ chế bảo mật thanh toán


Hệ thống thanh toán trực tuyến của Ford Việt Nam được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”).
Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.
Các giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
Ford Việt Nam không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Thanh Toán đã được cấp phép.


2. Cơ chế xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại liên quan đến thông tin thanh toán của Khách hàng


Trong trường hợp có yêu cầu, khiếu nại, phản ánh về thông tin thanh toán của Khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng, Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ:
Thông tin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Email: fordvn@ford.com
Hotline: 1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ
Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các bên có liên quan tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại, phản ánh và liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, không tính thứ 7, CN và các ngày lễ.

1. Cơ chế bảo mật thanh toán


Hệ thống thanh toán trực tuyến của Ford Việt Nam được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”).
Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.
Các giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
Ford Việt Nam không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Thanh Toán đã được cấp phép.


2. Cơ chế xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại liên quan đến thông tin thanh toán của Khách hàng


Trong trường hợp có yêu cầu, khiếu nại, phản ánh về thông tin thanh toán của Khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng, Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ:
Thông tin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Email: fordvn@ford.com
Hotline: 1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ
Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các bên có liên quan tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại, phản ánh và liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, không tính thứ 7, CN và các ngày lễ.

V. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách Bảo mật Thông tin được đăng tải công khai và minh bạch trên Website của Ford Việt Nam tại đường link: https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/ áp dụng chung cho Đại Lý và Khách Hàng, được thông báo tới Đại Lý và Khách Hàng khi pháp luật yêu cầu. Chính sách Bảo mật Thông tin bao gồm các nội dung chính như sau:áp dụng chung cho Đại Lý và Khách Hàng, được thông báo tới Đại Lý và Khách Hàng khi pháp luật yêu cầu. Chính sách Bảo mật Thông tin bao gồm các nội dung chính như sau:

V. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách Bảo mật Thông tin được đăng tải công khai và minh bạch trên Website của Ford Việt Nam tại đường link: https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/ áp dụng chung cho Đại Lý và Khách Hàng, được thông báo tới Đại Lý và Khách Hàng khi pháp luật yêu cầu. Chính sách Bảo mật Thông tin bao gồm các nội dung chính như sau:áp dụng chung cho Đại Lý và Khách Hàng, được thông báo tới Đại Lý và Khách Hàng khi pháp luật yêu cầu. Chính sách Bảo mật Thông tin bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân


Ford Việt Nam xử lý thông tin mà Ford Việt Nam thu thập được về Khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu;
 • Tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp;
 • Theo dõi và cải thiện quy trình cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
 
 • Trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Việt Nam, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc tin nhắn) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Việt Nam bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới của Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong chính những tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được;
 • Nghiên cứu thị trường;
 
 • Trong một số trường hợp, Ford Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm);
 • Các mục đích khác khi việc xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện các mục đích trên.


2. Phạm vi sử dụng thông tin


Dữ liệu cá nhân mà Ford Việt Nam thu thập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là bất kì thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin cơ bản như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, dữ liệu phản ánh chi tiết lịch sử hoạt động trên Trang thông tin điện tử hoặc thông tin nhạy cảm như vị trí của Khách hàng được xác định khi Khách hàng sử dụng ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác và các thông tin cá nhân khác (sau đây gọi là “Dữ liệu cá nhân”).
Ford Việt Nam trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc gián tiếp thông qua các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Đại lý”) hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác. Nếu Khách hàng tiết lộ cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác bất kỳ thông tin nào của một cá nhân khác, Khách hàng cần phải chắc chắn là đã được sự đồng ý thích hợp của cá nhân đó để tiết lộ thông tin cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác.
Ford Việt Nam cũng thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn trực tiếp thực hiện với Ford Việt Nam thông qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, khi Ford Việt Nam thu thập được thông tin Khách hàng từ các kênh nói trên, Ford Việt Nam sẽ luôn đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của Chính sách Bảo mật này và pháp luật Việt Nam.


3. Thời gian lưu trữ thông tin


Ford Việt Nam chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện mục đích khác được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Ford Việt Nam sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).


4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó


Ford Việt Nam không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích đã được nhắc tới trong Chính sách Bảo mật này cho các đối tượng sau đây (sau đây gọi chung là “Bên xử lý dữ liệu”):

 • Công ty mẹ của Ford Việt Nam - Ford Motor Company (có trụ sở tại Hoa Kỳ) và các công ty liên kết trong tập đoàn;
 • Đại lý;
 • Đối tác cung cấp dịch vụ của Ford, cụ thể:

Các đối tác quảng cáo qua mạng xã hội, như là Facebook, Youtube, Zalo…, nhờ đó đối tác có thể quảng cáo với tư cách đại diện của Ford Việt Nam tới các Khách hàng.

Ford Việt Nam cũng hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, phân tích thị trường và tiếp thị bán hàng… Đôi khi, để hiệu quả, chúng tôi cần cung cấp một số Dữ liệu cá nhân nhất định của Khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ này.
Ford Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới bên thứ ba khác nhằm hỗ trợ các mục đích:

 • Giao dịch liên quan tới bên thứ ba: Ford Việt Nam cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách hàng và Ford Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó. Khách hàng có quyền lựa chọn không chấp nhận việc chia sẻ thông tin trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các Đại lý, các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, xúc tiến bán hàng,... dành cho Khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng, quản lý quan hệ Khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
 

Trụ sở chính: Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Ford Việt Nam

Email: fordvn@ford.com
Hotline: 1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.


6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin


Nếu Khách hàng muốn tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, hoặc yêu cầu hủy đăng ký hay thay đổi tùy chọn giao dịch của họ liên quan đến các hoạt động tiếp thị trực tiếp của Ford Việt Nam, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Bộ phận Chăm sóc Khách hàng
Số điện thoại: 1800588888 hoặc email fordvn@ford.com

Khách hàng thừa nhận và hiểu rằng Ford Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp xác minh cần thiết để bất cứ yêu cầu nào được thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân phải được đến từ đúng chủ thể có thẩm quyền pháp lý đối với Dữ liệu cá nhân đó và Ford Việt Nam sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu trong phạm vi có thể thực hiện được của mình sau khi đã thực hiện xong các biện pháp xác minh cần thiết và sau khi Khách hàng thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ford Việt Nam.


7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo


Ford Việt Nam luôn sẵn sàng để tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại liên quan tới việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

 • Bước 1:Khách Hàng có khiếu nại gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.

 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.

 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.


 • Bước 4: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng:
Email:
fordvn@ford.com
Hotline:1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân


Ford Việt Nam xử lý thông tin mà Ford Việt Nam thu thập được về Khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu;
 • Tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp;
 • Theo dõi và cải thiện quy trình cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
 
 • Trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Việt Nam, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc tin nhắn) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Việt Nam bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới của Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong chính những tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được;
 • Nghiên cứu thị trường;
 
 • Trong một số trường hợp, Ford Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm);
 • Các mục đích khác khi việc xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện các mục đích trên.


2. Phạm vi sử dụng thông tin


Dữ liệu cá nhân mà Ford Việt Nam thu thập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là bất kì thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin cơ bản như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, dữ liệu phản ánh chi tiết lịch sử hoạt động trên Trang thông tin điện tử hoặc thông tin nhạy cảm như vị trí của Khách hàng được xác định khi Khách hàng sử dụng ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác và các thông tin cá nhân khác (sau đây gọi là “Dữ liệu cá nhân”).
Ford Việt Nam trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc gián tiếp thông qua các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Đại lý”) hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác. Nếu Khách hàng tiết lộ cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác bất kỳ thông tin nào của một cá nhân khác, Khách hàng cần phải chắc chắn là đã được sự đồng ý thích hợp của cá nhân đó để tiết lộ thông tin cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác.
Ford Việt Nam cũng thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn trực tiếp thực hiện với Ford Việt Nam thông qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, khi Ford Việt Nam thu thập được thông tin Khách hàng từ các kênh nói trên, Ford Việt Nam sẽ luôn đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của Chính sách Bảo mật này và pháp luật Việt Nam.


3. Thời gian lưu trữ thông tin


Ford Việt Nam chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện mục đích khác được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Ford Việt Nam sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).


4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó


Ford Việt Nam không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích đã được nhắc tới trong Chính sách Bảo mật này cho các đối tượng sau đây (sau đây gọi chung là “Bên xử lý dữ liệu”):

 • Công ty mẹ của Ford Việt Nam - Ford Motor Company (có trụ sở tại Hoa Kỳ) và các công ty liên kết trong tập đoàn;
 • Đại lý;
 • Đối tác cung cấp dịch vụ của Ford, cụ thể:

Các đối tác quảng cáo qua mạng xã hội, như là Facebook, Youtube, Zalo…, nhờ đó đối tác có thể quảng cáo với tư cách đại diện của Ford Việt Nam tới các Khách hàng.

Ford Việt Nam cũng hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, phân tích thị trường và tiếp thị bán hàng… Đôi khi, để hiệu quả, chúng tôi cần cung cấp một số Dữ liệu cá nhân nhất định của Khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ này.
Ford Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới bên thứ ba khác nhằm hỗ trợ các mục đích:

 • Giao dịch liên quan tới bên thứ ba: Ford Việt Nam cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách hàng và Ford Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó. Khách hàng có quyền lựa chọn không chấp nhận việc chia sẻ thông tin trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các Đại lý, các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, xúc tiến bán hàng,... dành cho Khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng, quản lý quan hệ Khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
 

Trụ sở chính: Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Ford Việt Nam

Email: fordvn@ford.com
Hotline: 1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.


6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin


Nếu Khách hàng muốn tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, hoặc yêu cầu hủy đăng ký hay thay đổi tùy chọn giao dịch của họ liên quan đến các hoạt động tiếp thị trực tiếp của Ford Việt Nam, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng
Số điện thoại: 1800588888 hoặc email fordvn@ford.com

Khách hàng thừa nhận và hiểu rằng Ford Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp xác minh cần thiết để bất cứ yêu cầu nào được thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân phải được đến từ đúng chủ thể có thẩm quyền pháp lý đối với Dữ liệu cá nhân đó và Ford Việt Nam sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu trong phạm vi có thể thực hiện được của mình sau khi đã thực hiện xong các biện pháp xác minh cần thiết và sau khi Khách hàng thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ford Việt Nam.


7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo


Ford Việt Nam luôn sẵn sàng để tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại liên quan tới việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

 • Bước 1:Khách Hàng có khiếu nại gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.

 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.

 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.


 • Bước 4: Trong thời hạn 72 giờ (không kể thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng:
Email:
fordvn@ford.com
Hotline:1800588888
Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

VI. Quản lý thông tin trên website, ứng dụng

 • Cơ chế kiểm soát, rà soát thông tin đăng tải trên website:

  Quy trình đăng tải thông tin sản phẩm và các thông tin khác trên Website https://www.ford.com.vn/ thuộc toàn quyền kiểm soát, quản lý của nhân viên chuyên trách Ford Việt Nam. Ford Việt Nam chịu trách nhiệm với tất cả thông tin đăng tải và chỉnh sửa trên sàn thương mại điện tử và không có sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ hai nào khác.

  Đại lý hoặc Khách hàng, các bên đối tác của Ford Việt Nam không có tài khoản hay quyền truy cập để đăng tải thông tin lên Website https://www.ford.com.vn/.

  Ford Việt Nam đảm bảo luôn cập nhật danh sách các từ khóa theo khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sử dụng các nội dung không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  Các thông tin sản phẩm được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/ sẽ do nhân viên chuyên trách của Ford Việt Nam biên soạn dựa trên các tài liệu nội bộ thuộc quyền sở hữu của Ford Việt Nam hoặc FORD MOTOR COMPANY. Các thông tin về số hiệu, kiểu dáng, màu sắc, tình trạng,… của xe chỉ được đăng tải nhằm mục đích hỗ trợ cung cấp thông tin cho Khách Hàng mua xe và sẽ không được sử dụng và bất kỳ mục đích nào khác.

 • Chế tài và biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy chế của Khách hàng và/hoặc Đại lý:

  Nếu vi phạm lần 1: Ford Việt Nam sẽ gửi email đến cho Đại lý/ Khách Hàng vi phạm, kèm theo các nội dung đã vi phạm để thông báo và yêu cầu Đại lý nhanh chóng loại bỏ những nội dung vi phạm và thực hiện theo yêu cầu của Ford Việt Nam.

  Nếu vi phạm lần 2: Ford Việt Nam sẽ gửi email đến cho Đại lý/ Khách Hàng vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm để thông báo, đồng thời nêu rõ thời hạn tạm ngưng việc cung ứng dịch vụ và yêu cầu khắc phục hành vi vi phạm cho Đại lý/ Khách Hàng. Trường hợp Đại lý/Khách Hàng tiếp tục có hành vi vi phạm, Ford Việt Nam sẽ tước quyền truy cập, từ chối cung ứng dịch vụ sàn thương mại điện tử cho tổ chức/cá nhân có hành vi vi phạm.


 • Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  Ford Việt Nam chỉ phát triển hệ thống website và cho phép các Đại lý bán các dòng xe Ford là sản phẩm mang nhãn hiệu được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của Ford nên sẽ không xảy ra trường hợp có sản phẩm nào khác vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ được đăng bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Các thông tin được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/ sẽ do nhân viên chuyên trách của Ford Việt Nam biên soạn dựa trên các tài liệu nội bộ thuộc quyền sở hữu của Ford Việt Nam hoặc FORD MOTOR COMPANY. Toàn bộ nội dung được kiểm duyệt nội bộ để đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi các nội dung này được kiểm duyệt và sàng lọc thông tin kỹ càng, nội dung sẽ được xử lý để hiển thị trên website.

  Trong trường hợp có yêu cầu, khiếu nại, phản ánh về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website, chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ có thể liên hệ theo địa chỉ:

  Thông tin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng:
  Email:fordvn@ford.com
  Hotline:1800588888
  Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

  Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các bên có liên quan tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại, phản ánh và liên hệ làm rõ các yêu cầu của chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, không tính thứ 7, CN và các ngày lễ.

  Quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  Ford Việt Nam tự đăng tin, tự kiểm tra, phê duyệt thông tin để đảm bảo thông tin trên website không vi phạm quy định của pháp luật.
  Các quy định về an toàn thông tin được quy định cụ thể trong Chính sách quyền riêng tư đính kèm.

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Ford Việt Nam sẽ nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo cung ứng các dịch vụ trong Chương trình.

Ford Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác, bao gồm các lỗi do truyền dữ liệu, lỗi hiển thị, hoặc các lỗi phần mềm ngoại trừ việc có đầy đủ căn cứ chứng minh rằng những thiệt hại, tổn thất gây ra là do lỗi cố ý của Ford Việt Nam.

Khi thực hiện các giao dịch trên Website của Ford Việt Nam, Khách hàng và Đại lý Ford cần phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn ở trên.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Khách hàng và Đại lý Ford không thể tham gia giao dịch được thì Khách hàng và Đại lý Ford cần thông báo cho Ford Việt Nam qua bộ phận Chăm sóc khách hàng của Ford Việt Nam, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch.

Ford Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ford Việt Nam, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ford Việt Nam gây ra.


VIII. Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT ford.com.vn


a. Quyền của Ford Việt Nam với các bên sử dụng dịch vụ trên Website

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Đại lý và Khách hàng tham gia giao dịch đặt cọc mua xe trên website.

 • Ford có quyền kiểm duyệt thông tin Đại lý hiển thị trên website.

 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Đại lý hoặc Khách hàng trong trường hợp có cơ sở chứng minh Đại lý hoặc Khách hàng cung cấp thông tin cho https://www.ford.com.vn/ không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên https://www.ford.com.vn/ có thời hạn hoặc vĩnh viễn trong trường hợp: Đại lý hoặc Khách hàng vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên https://www.ford.com.vn/.

 • Ford giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trênhttps://www.ford.com.vn/ theo các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của pháp luật quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam. “https://www.ford.com.vn/” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ford. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 • Vào bất kỳ thời điểm nào, Ford Việt Nam có quyền cập nhật thông tin về chương trình, bao gồm (nhưng không giới hạn) dòng xe thuộc chương trình đặt cọc trực tuyến, giá xe, thời gian diễn ra chương trình, hoặc Đại lý tham gia chương trình.

 • Chương trình này có thể bị hủy bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Liên hệ với Đại lý Ford để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình hoặc gọi Trung tâm Quan hệ Khách hàng của Ford 1800-588888 (đường dây nóng miễn phí).

b. Trách nhiệm của Ford Việt Nam với các bên sử dụng dịch vụ trên website

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ Website.

 • Xây dựng và công bố công khai trên Website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Công bố thông tin của Ford Việt Nam trên trang chủ Website, gồm:

  1. Tên doanh nghiệp;

  2. Địa chỉ trụ sở chính;

  3. Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: số, ngày cấp, nơi cấp);

  4. Số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động website để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên.

 • Yêu cầu Đại lý cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký tài khoản trên website https://www.ford.com.vn/ để truy cập vào Cổng thông tin Back-end.

 • Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo việc cung cấp thông tin của Đại lý được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các Đại Lý, Khách Hàng ngay từ ngày đăng ký tham gia Website https://www.ford.com.vn/ và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Đại lý và thông tin cá nhân của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  1. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật;

  2. Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển;

  3. Phối hợp các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Website.

  4. Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những Đại lý, Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật.

  5. Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Website.

 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  1. Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Website (thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các thông tin, tài liệu khác) về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin trên;

  2. Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nha fnuowsc có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website ford.com.vn;

  3. Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến website ford.com.vn tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ online.gov.vn;

 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Đại lý hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách hàng thông tin về Đại lý, tích cực hỗ trợ Khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Chỉ định đầu mối đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia.

 • Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

 • Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho Khách Hàng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 • Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ về xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website, nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.

 • Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Ford không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 • Cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm xe Khách hàng có thể đặt cọc trên Website https://www.ford.com.vn/.

 • Hỗ trợ Khách Hàng và Đại lý giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu nhận được thông qua Bộ phận chăm sóc khách hàng.

 • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ford.com.vn

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ TRÊN WEBSITE ford.com.vn

  a. Quyền của Đại lý trên website

  • Được nhận đơn đặt cọc từ phía Khách hàng trên https://www.ford.com.vn/ theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;

  • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình nhận thông tin đơn đặt cọc của Khách hàng trên Cổng thông tin back-end.

  • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

  • Đóng góp ý kiến cho https://www.ford.com.vn/ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại hoặc email đến cho Ford.

  b. Trách nhiệm của Đại lý trên website

  • Cung cấp và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình theo quy định pháp luật khi đăng ký tài khoản trên website https://www.ford.com.vn/ để truy cập vào Cổng thông tin Back-end

  • Đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ chính xác, đúng với các thông tin được cung cấp trên website https://www.ford.com.vn/

  • Tuân thủ việc thực hiện các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế khi ứng dụng tính năng đặt cọc trực tuyến trên website https://www.ford.com.vn/

  • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

  • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

  • Thông báo kịp thời cho Ford về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

  • Không sử dụng dịch vụ của https://www.ford.com.vn/ vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của  https://www.ford.com.vn/hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  • Công bố đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:

   • Tên và địa chỉ trụ sở của Đại lý;

   • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý;

   • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

  • Khi Đại lý có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với  https://www.ford.com.vn/, Đại lý có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc hotline hỗ trợ của https://www.ford.com.vn/ qua địa chỉ email hoặc điện thoại.

  • Đại lý phải đảm bảo tuân thủ quy định của Hợp Đồng.

  • Bồi thường cho những thiệt hại mà Ford và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Đại lý vi phạm quy định củahttps://www.ford.com.vn/và/hoặc hợp đồng ký với Ford.

  • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (NGƯỜI MUA, NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ…) TRÊN WEBSITE https://www.ford.com.vn/

  a. Quyền của Khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên https://www.ford.com.vn/.

  • Được tự do sử dụng dịch vụ đặt cọc mua xe trên https://www.ford.com.vn/ theo quy định của Quy Chế và Điều khoản & Điều kiện của chương trình.

  • Có quyền khiếu nại Đại lý đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch đặt cọc với Đại lý trên https://www.ford.com.vn/.

  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp phát sinh tranh chấp với Đại lý mà không được giải quyết thỏa đáng.

  • Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng email hoặc gọi điện tới Ford theo thông tin liên lạc tới Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ford;

  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  b. Trách nhiệm của Khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử

  • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ tên đăng ký, mật khẩu của tài khoản Ford của mình và thông báo kịp thời cho Ford về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

  • Khi thực hiện giao dịch trên https://www.ford.com.vn/, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin cần thiết liên quan đến bản thân được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho https://www.ford.com.vn/ là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  • Khi mở Tài Khoản https://www.ford.com.vn/,Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản https://www.ford.com.vn/của Khách Hàng.

  • Bồi thường cho những thiệt hại Ford và/hoặc Đại lý phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế của https://www.ford.com.vn/

  • Thông báo ngay với Ford theo địa chỉ cung cấp tại Quy Chế https://www.ford.com.vn/ khi có khiếu nại về dịch vụ đặt cọc và/hoặc Đại lý trên https://www.ford.com.vn/

  • Tuân thủ quy định của Quy Chế và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.

  • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

X. Điều khoản áp dụng

Quy Chế này có hiệu lực sau áp dụng ngay khi được đăng tải lên Website. Ford Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung Quy Chế này vào bất kỳ thời điểm nào và có trách nhiệm thông báo tới Thành Viên trước 05 (năm) ngày trước khi các sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực. Quy Chế được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được nêu trong Quy Chế sửa đổi đó. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng Website sau khi Quy Chế sửa đổi, bổ sung được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã chấp nhận Quy Chế sửa đổi, bổ sung này.

XI. Điều khoản cam kết

Mọi Thành Viên khi sử dụng Website để thực hiện hoạt động dịch vụ thương mại điện tử như đề cập tại Mục II Quy Chế này đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy Chế này và các quy định, điều kiện, điều khoản được dẫn chiếu đến trong Quy Chế này, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT https://www.ford.com.vn/

VI. Quản lý thông tin trên website, ứng dụng

 • Cơ chế kiểm soát, rà soát thông tin đăng tải trên website:

  Quy trình đăng tải thông tin sản phẩm và các thông tin khác trên Website https://www.ford.com.vn/ thuộc toàn quyền kiểm soát, quản lý của nhân viên chuyên trách Ford Việt Nam. Ford Việt Nam chịu trách nhiệm với tất cả thông tin đăng tải và chỉnh sửa trên sàn thương mại điện tử và không có sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ hai nào khác.

  Đại lý hoặc Khách hàng, các bên đối tác của Ford Việt Nam không có tài khoản hay quyền truy cập để đăng tải thông tin lên Website https://www.ford.com.vn/.

  Ford Việt Nam đảm bảo luôn cập nhật danh sách các từ khóa theo khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sử dụng các nội dung không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  Các thông tin sản phẩm được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/ sẽ do nhân viên chuyên trách của Ford Việt Nam biên soạn dựa trên các tài liệu nội bộ thuộc quyền sở hữu của Ford Việt Nam hoặc FORD MOTOR COMPANY. Các thông tin về số hiệu, kiểu dáng, màu sắc, tình trạng,… của xe chỉ được đăng tải nhằm mục đích hỗ trợ cung cấp thông tin cho Khách Hàng mua xe và sẽ không được sử dụng và bất kỳ mục đích nào khác.

 • Chế tài và biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy chế của Khách hàng và/hoặc Đại lý:

  Nếu vi phạm lần 1: Ford Việt Nam sẽ gửi email đến cho Đại lý/ Khách Hàng vi phạm, kèm theo các nội dung đã vi phạm để thông báo và yêu cầu Đại lý nhanh chóng loại bỏ những nội dung vi phạm và thực hiện theo yêu cầu của Ford Việt Nam.

  Nếu vi phạm lần 2: Ford Việt Nam sẽ gửi email đến cho Đại lý/ Khách Hàng vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm để thông báo, đồng thời nêu rõ thời hạn tạm ngưng việc cung ứng dịch vụ và yêu cầu khắc phục hành vi vi phạm cho Đại lý/ Khách Hàng. Trường hợp Đại lý/Khách Hàng tiếp tục có hành vi vi phạm, Ford Việt Nam sẽ tước quyền truy cập, từ chối cung ứng dịch vụ sàn thương mại điện tử cho tổ chức/cá nhân có hành vi vi phạm.


 • Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  Ford Việt Nam chỉ phát triển hệ thống website và cho phép các Đại lý bán các dòng xe Ford là sản phẩm mang nhãn hiệu được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của Ford nên sẽ không xảy ra trường hợp có sản phẩm nào khác vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ được đăng bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  Các thông tin được đăng tải trên Website https://www.ford.com.vn/ sẽ do nhân viên chuyên trách của Ford Việt Nam biên soạn dựa trên các tài liệu nội bộ thuộc quyền sở hữu của Ford Việt Nam hoặc FORD MOTOR COMPANY. Toàn bộ nội dung được kiểm duyệt nội bộ để đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi các nội dung này được kiểm duyệt và sàng lọc thông tin kỹ càng, nội dung sẽ được xử lý để hiển thị trên website.

  Trong trường hợp có yêu cầu, khiếu nại, phản ánh về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website, chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ có thể liên hệ theo địa chỉ:

  Thông tin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng:
  Email:fordvn@ford.com
  Hotline:1800588888
  Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

  Ford Việt Nam sẽ phối hợp với các bên có liên quan tiếp nhận yêu cầu, khiếu nại, phản ánh và liên hệ làm rõ các yêu cầu của chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, không tính thứ 7, CN và các ngày lễ.

  Quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  Ford Việt Nam tự đăng tin, tự kiểm tra, phê duyệt thông tin để đảm bảo thông tin trên website không vi phạm quy định của pháp luật.
  Các quy định về an toàn thông tin được quy định cụ thể trong Chính sách quyền riêng tư đính kèm.

VII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Ford Việt Nam sẽ nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo cung ứng các dịch vụ trong Chương trình.

Ford Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khác, bao gồm các lỗi do truyền dữ liệu, lỗi hiển thị, hoặc các lỗi phần mềm ngoại trừ việc có đầy đủ căn cứ chứng minh rằng những thiệt hại, tổn thất gây ra là do lỗi cố ý của Ford Việt Nam.

Khi thực hiện các giao dịch trên Website của Ford Việt Nam, Khách hàng và Đại lý Ford cần phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn ở trên.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Khách hàng và Đại lý Ford không thể tham gia giao dịch được thì Khách hàng và Đại lý Ford cần thông báo cho Ford Việt Nam qua bộ phận Chăm sóc khách hàng của Ford Việt Nam, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch.

Ford Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ford Việt Nam, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ford Việt Nam gây ra.


VIII. Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT ford.com.vn


a. Quyền của Ford Việt Nam với các bên sử dụng dịch vụ trên Website

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Đại lý và Khách hàng tham gia giao dịch đặt cọc mua xe trên website.

 • Ford có quyền kiểm duyệt thông tin Đại lý hiển thị trên website.

 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Đại lý hoặc Khách hàng trong trường hợp có cơ sở chứng minh Đại lý hoặc Khách hàng cung cấp thông tin cho https://www.ford.com.vn/ không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên https://www.ford.com.vn/ có thời hạn hoặc vĩnh viễn trong trường hợp: Đại lý hoặc Khách hàng vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên https://www.ford.com.vn/.

 • Ford giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trênhttps://www.ford.com.vn/ theo các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của pháp luật quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam. “https://www.ford.com.vn/” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ford. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 • Vào bất kỳ thời điểm nào, Ford Việt Nam có quyền cập nhật thông tin về chương trình, bao gồm (nhưng không giới hạn) dòng xe thuộc chương trình đặt cọc trực tuyến, giá xe, thời gian diễn ra chương trình, hoặc Đại lý tham gia chương trình.

 • Chương trình này có thể bị hủy bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Liên hệ với Đại lý Ford để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình hoặc gọi Trung tâm Quan hệ Khách hàng của Ford 1800-588888 (đường dây nóng miễn phí).

b. Trách nhiệm của Ford Việt Nam với các bên sử dụng dịch vụ trên website

 • Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ Website.

 • Xây dựng và công bố công khai trên Website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Công bố thông tin của Ford Việt Nam trên trang chủ Website, gồm:

  1. Tên doanh nghiệp;

  2. Địa chỉ trụ sở chính;

  3. Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: số, ngày cấp, nơi cấp);

  4. Số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động website để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên.

 • Yêu cầu Đại lý cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký tài khoản trên website https://www.ford.com.vn/ để truy cập vào Cổng thông tin Back-end.

 • Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo việc cung cấp thông tin của Đại lý được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các Đại Lý, Khách Hàng ngay từ ngày đăng ký tham gia Website https://www.ford.com.vn/ và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Đại lý và thông tin cá nhân của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

  1. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật;

  2. Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển;

  3. Phối hợp các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Website.

  4. Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những Đại lý, Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật.

  5. Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Website.

 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  1. Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Website (thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các thông tin, tài liệu khác) về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin trên;

  2. Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nha fnuowsc có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website ford.com.vn;

  3. Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến website ford.com.vn tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương tại địa chỉ online.gov.vn;

 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Đại lý hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách hàng thông tin về Đại lý, tích cực hỗ trợ Khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Chỉ định đầu mối đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia.

 • Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

 • Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho Khách Hàng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 • Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ về xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website, nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.

 • Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Ford không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 • Cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm xe Khách hàng có thể đặt cọc trên Website https://www.ford.com.vn/.

 • Hỗ trợ Khách Hàng và Đại lý giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu nhận được thông qua Bộ phận chăm sóc khách hàng.

 • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ford.com.vn

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ TRÊN WEBSITE ford.com.vn

  a. Quyền của Đại lý trên website

  • Được nhận đơn đặt cọc từ phía Khách hàng trên https://www.ford.com.vn/ theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;

  • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình nhận thông tin đơn đặt cọc của Khách hàng trên Cổng thông tin back-end.

  • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

  • Đóng góp ý kiến cho https://www.ford.com.vn/ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại hoặc email đến cho Ford.

  b. Trách nhiệm của Đại lý trên website

  • Cung cấp và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình theo quy định pháp luật khi đăng ký tài khoản trên website https://www.ford.com.vn/ để truy cập vào Cổng thông tin Back-end

  • Đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ chính xác, đúng với các thông tin được cung cấp trên website https://www.ford.com.vn/

  • Tuân thủ việc thực hiện các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế khi ứng dụng tính năng đặt cọc trực tuyến trên website https://www.ford.com.vn/

  • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

  • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

  • Thông báo kịp thời cho Ford về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

  • Không sử dụng dịch vụ của https://www.ford.com.vn/ vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của  https://www.ford.com.vn/hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  • Công bố đầy đủ và chính xác các thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:

   • Tên và địa chỉ trụ sở của Đại lý;

   • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý;

   • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

  • Khi Đại lý có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với  https://www.ford.com.vn/, Đại lý có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc hotline hỗ trợ của https://www.ford.com.vn/ qua địa chỉ email hoặc điện thoại.

  • Đại lý phải đảm bảo tuân thủ quy định của Hợp Đồng.

  • Bồi thường cho những thiệt hại mà Ford và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Đại lý vi phạm quy định củahttps://www.ford.com.vn/và/hoặc hợp đồng ký với Ford.

  • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (NGƯỜI MUA, NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ…) TRÊN WEBSITE https://www.ford.com.vn/

  a. Quyền của Khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử  • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên https://www.ford.com.vn/.

  • Được tự do sử dụng dịch vụ đặt cọc mua xe trên https://www.ford.com.vn/ theo quy định của Quy Chế và Điều khoản & Điều kiện của chương trình.

  • Có quyền khiếu nại Đại lý đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch đặt cọc với Đại lý trên https://www.ford.com.vn/.

  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp phát sinh tranh chấp với Đại lý mà không được giải quyết thỏa đáng.

  • Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng email hoặc gọi điện tới Ford theo thông tin liên lạc tới Bộ phận chăm sóc khách hàng của Ford;

  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  b. Trách nhiệm của Khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử

  • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ tên đăng ký, mật khẩu của tài khoản Ford của mình và thông báo kịp thời cho Ford về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

  • Khi thực hiện giao dịch trên https://www.ford.com.vn/, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin cần thiết liên quan đến bản thân được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho https://www.ford.com.vn/ là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

  • Khi mở Tài Khoản https://www.ford.com.vn/,Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản https://www.ford.com.vn/ của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản https://www.ford.com.vn/của Khách Hàng.

  • Bồi thường cho những thiệt hại Ford và/hoặc Đại lý phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế của https://www.ford.com.vn/

  • Thông báo ngay với Ford theo địa chỉ cung cấp tại Quy Chế https://www.ford.com.vn/ khi có khiếu nại về dịch vụ đặt cọc và/hoặc Đại lý trên https://www.ford.com.vn/

  • Tuân thủ quy định của Quy Chế và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch.

  • Các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

X. Điều khoản áp dụng

Quy Chế này có hiệu lực sau áp dụng ngay khi được đăng tải lên Website. Ford Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung Quy Chế này vào bất kỳ thời điểm nào và có trách nhiệm thông báo tới Thành Viên trước 05 (năm) ngày trước khi các sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực. Quy Chế được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được nêu trong Quy Chế sửa đổi đó. Việc Thành Viên tiếp tục sử dụng Website sau khi Quy Chế sửa đổi, bổ sung được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Thành Viên đã chấp nhận Quy Chế sửa đổi, bổ sung này.

XI. Điều khoản cam kết

Mọi Thành Viên khi sử dụng Website để thực hiện hoạt động dịch vụ thương mại điện tử như đề cập tại Mục II Quy Chế này đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy Chế này và các quy định, điều kiện, điều khoản được dẫn chiếu đến trong Quy Chế này, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT https://www.ford.com.vn/

Top