Bảng Giá Xe Ô Tô, Xe Bán Tải, Xe SUV từ Ford Việt Nam | Ford VN

Bảng giá xe Ford

 


Bảng giá xe Ford

 


SUV

SUV

Giá xe Everest

Mẫu xe
Giá xe Everest 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải EURO 5
  1,193,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải EURO 5
  1,200,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
  1,412,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4WD Màu Trắng
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
  1,419,000,000

Giá xe Everest

Mẫu xe
Giá xe Everest 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  Everest Titanium 2.0L AT 4x2
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải EURO 5
  1,193,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải EURO 5
  1,200,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4WD
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
  1,412,000,000
  Everest Titanium 2.0L AT 4WD Màu Trắng
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5
  1,419,000,000

Giá xe Explorer

Mẫu xe
Giá xe Explorer 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  Explorer Limited
Động cơ xăng 2.3L EcoBoost I4
Số tự động 10 cấp
  2,366,000,000

Giá xe Explorer

Mẫu xe
Giá xe Explorer 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  Explorer Limited
Động cơ xăng 2.3L EcoBoost I4
Số tự động 10 cấp
  2,366,000,000

Xe thương mại

Xe thương mại

Giá xe Ranger

Mẫu xe
Giá xe Ranger 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  937,000,000
  RANGER XLT LTD 2.0L 4X4 AT
Động cơ Turbo Diesel 2.0L
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  811,000,000
  RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tự động 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  662,000,000
  RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  642,000,000
  RANGER XL 2.2L MT 4x4
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  628,000,000

Giá xe Ranger

Mẫu xe
Giá xe Ranger 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  937,000,000
  RANGER XLT LTD 2.0L 4X4 AT
Động cơ Turbo Diesel 2.0L
Số tự động 10 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  811,000,000
  RANGER XLS 2.2L 4X2 AT
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tự động 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  662,000,000
  RANGER XLS 2.2L 4X2 MT
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  642,000,000
  RANGER XL 2.2L MT 4x4
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
  628,000,000

Giá xe Ranger Raptor

Mẫu xe
Giá xe Ranger Raptor 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
  1,202,000,000
  RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 MÀU XÁM CONQUER
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
  1,209,000,000

Giá xe Ranger Raptor

Mẫu xe
Giá xe Ranger Raptor 2022
    Giá niêm yết xe(VND)**
  RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
  1,202,000,000
  RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 MÀU XÁM CONQUER
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Số tự động 10 cấp
  1,209,000,000

Giá xe Transit

Mẫu xe
Giá xe Transit 2022
    Giá từ (VND)**
  Transit Tiêu chuẩn
Động cơ Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
  845,000,000

Giá xe Transit

Mẫu xe
Giá xe Transit 2022
    Giá từ (VND)**
  Transit Tiêu chuẩn
Động cơ Turbo Diesel 2.2L
Số tay 6 cấp
  845,000,000