Chính Sách Bảo Mật Thông Tin| Ford Việt Nam

Chính sách Bảo mật Thông tin

Tháng 7 năm 2023

Công ty TNHH Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Ford Việt Nam”) cam kết chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là “Khách hàng”) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách Bảo mật Thông tin (“Chính sách Bảo mật”) này được Ford Việt Nam ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả các hoạt động, hành động thực hiện đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được thông qua các phương pháp thu thập thông tin, các mục đích sử dụng dữ liệu và quyền của khách hàng đối với dữ liệu đó.

Chính sách này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân do Ford Việt Nam thu thập thông qua các thuộc tính trực tuyến và ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác (sau đây gọi là “Trang thông tin điện tử”) hoặc ngoại tuyến mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến. Khi sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc đồng ý với nội dung trong các tài liệu mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến, Khách hàng đang chấp nhận và đồng ý với những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân mà Ford Việt Nam thu thập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là bất kì thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin cơ bản như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, dữ liệu phản ánh chi tiết lịch sử hoạt động trên Trang thông tin điện tử hoặc thông tin nhạy cảm như vị trí của Khách hàng được xác định khi Khách hàng sử dụng ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác và các thông tin cá nhân khác (sau đây gọi là “Dữ liệu cá nhân”).

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập như thế nào?

Ford Việt Nam trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc gián tiếp thông qua các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Đại lý”) hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác. Nếu Khách hàng tiết lộ cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác bất kỳ thông tin nào của một cá nhân khác, Khách hàng cần phải chắc chắn là đã được sự đồng ý thích hợp của cá nhân đó để tiết lộ thông tin cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác.

Ford Việt Nam cũng thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn trực tiếp thực hiện với Ford Việt Nam thông qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, khi Ford Việt Nam thu thập được thông tin Khách hàng từ các kênh nói trên, Ford Việt Nam sẽ luôn đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của Chính sách Bảo mật này và pháp luật Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được phục vụ cho mục đích gì?

Ford Việt Nam xử lý thông tin mà Ford Việt Nam thu thập được về Khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • - Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu;
 • - Tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp;
 • - Theo dõi và cải thiện quy trình cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
 • - Trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Việt Nam, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc tin nhắn) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Việt Nam bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới của Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong chính những tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được;
 • - Nghiên cứu thị trường;
 • - Trong một số trường hợp, Ford Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm);

Các mục đích khác khi việc xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện các mục đích trên (sau đây gọi là “Mục đích xử lý”).

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Ford Việt Nam chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện mục đích khác được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Ford Việt Nam sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Ford Việt Nam không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích đã được nhắc tới trong Chính sách Bảo mật này cho các đối tượng sau đây (sau đây gọi chung là “Bên xử lý dữ liệu”):

 • - Công ty mẹ của Ford Việt Nam - Ford Motor Company (có trụ sở tại Hoa Kỳ) và các công ty liên kết trong tập đoàn;
 • - Đại lý;
 • - Đối tác cung cấp dịch vụ của Ford, cụ thể:

Các đối tác quảng cáo qua mạng xã hội, như là Facebook, Youtube, Zalo…, nhờ đó đối tác có thể quảng cáo với tư cách đại diện của Ford Việt Nam tới các Khách hàng.

Ford Việt Nam cũng hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, phân tích thị trường và tiếp thị bán hàng… Đôi khi, để hiệu quả, chúng tôi cần cung cấp một số Dữ liệu cá nhân nhất định của Khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ này.

Ford Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới bên thứ ba khác nhằm hỗ trợ các mục đích:

 • Giao dịch liên quan tới bên thứ ba: Ford Việt Nam cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách hàng và Ford Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó. Khách hàng có quyền lựa chọn không chấp nhận việc chia sẻ thông tin trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các Đại lý, các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, xúc tiến bán hàng,... dành cho Khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng, quản lý quan hệ Khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Bất cứ khi nào cần cung cấp thông tin, chúng tôi và các công ty cung cấp dịch vụ đều đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ được dùng đúng Mục đích xử lý được nêu trong Chính sách Bảo mật. Bất kì hoạt động sử dụng thông tin cá nhân nào cũng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho công tác thông kê số liệu/thông tin Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam hay không?

Nhiều Bên xử lý dữ liệu của Ford Việt Nam có hiện diện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì vậy, khi chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho Bên xử lý dữ liệu, Ford Việt Nam phải chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Ví dụ: việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên server được đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các quốc gia mà các bên thứ ba này có trụ sở sẽ đa dạng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ford Việt Nam cam kết thực hiện các trình tự thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân nêu trên được an toàn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Ford Việt Nam

Trụ sở chính: Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Email: fordvn@ford.com

Hotline: 1800588888

Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

Làm thế nào để tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử

Nếu Khách hàng muốn tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, hoặc yêu cầu hủy đăng ký hay thay đổi tùy chọn giao dịch của bạn liên quan đến các hoạt động tiếp thị trực tiếp của Ford Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với:

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo

Ford Việt Nam luôn sẵn sàng để tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại liên quan tới việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

 • Bước 1: Khách Hàng có khiếu nại gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng lý và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.
 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.
 • Bước 4: Trong thời hạn 08 giờ kể từ thời điểm nhận được kết quả giải quyết khiếu nại từ bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng sẽ liên hệ với Khách hàng để thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại thông qua phương thức liên lạc mà Khách hàng đã sử dụng để khiếu nại.
  Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Thông tin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng:
  Email: fordvn@ford.com
  Hotline: 1800588888

Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

Điều gì xảy ra nếu Khách hàng không cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam?

Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không có Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, trong một số trường hợp, Ford Việt Nam sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thể liên hệ hoặc thông báo cho Khách hàng về những thông tin liên quan tới các chương trình dịch vụ và sản phẩm hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác của Ford Việt Nam. Ford Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách hàng không cung cấp dữ liệu cá nhân dẫn tới việc không thể sử dụng các tính năng/dịch vụ của Trang thông tin diện tử hoặc các dịch vụ khác nói chung của Ford Việt Nam.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi đang duy trì các biện pháp bảo mật phù hợp đối với Dữ liệu cá nhân nhằm đảm bảo các Dữ liệu cá nhân được bảo mật, toàn vẹn trước bất kỳ sự xâm nhập, truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp nào của Dữ liệu cá nhân, và cũng đảm bảo tính sẵn có để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ford Việt Nam thực hiện các giải pháp kiểm soát truy cập, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị lưu trữ và xử lý dữ liệu được bảo mật phù hợp cho việc thu thập, sử dụng, và/hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế truy cập Dữ liệu cá nhân cũng như là các thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách cài đặt quyền truy cập hoặc cho phép truy cập hạn chế, theo đó chỉ cho phép một số cá nhân nhất định được ủy quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân và thực hiện trách nhiệm của bên kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, xem xét, sao chép bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân hoặc đánh cắp thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị xử lý.

Ford Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin phù hợp với kỹ thuật công nghệ và pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như thế nào?

Ford Việt Nam rất coi trọng vấn đề bảo mật và cẩn trọng trong việc giữ an toàn Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, không cho phép bất kỳ hành động sử dụng, tiết lộ hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà chưa được cho phép. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến việc quản lý Dữ liệu cá nhân. Nhân viên được ủy quyền được tìm hiểu và sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất kỳ tổ chức không liên quan nào và chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin cá nhân này ngoại trừ các Bên xử lý dữ liệu.

Lưu trữ

Ford Việt Nam sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các Mục đích xử lý và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).

Ford Việt Nam chỉ lưu trữ Dữ liệu cá nhân trong thời gian mà chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bắt đầu từ thời điểm Ford Việt Nam thu thập hoặc nhận được Dũ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho các Mục đích xử lý được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp hoặc khi nhận được yêu cầu của Khách hàng, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra đối với Dữ liệu cá nhân

Một khi Dữ liệu cá nhân được xử lý trong đúng theo các quy định tại Chính sách Bảo mật này, chúng tôi chưa nhận thức được hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn nào được gây ra bởi Ford Việt Nam có khả năng xảy ra đối với Dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng luôn cố gắng áp dụng các biện pháp bảo mật như đã được nêu trong Chính sách Bảo mật này đối với Dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên ngay cả đối với những biện pháp bảo mật tốt nhất trong khả năng của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu thì vẫn có thể có những sự cố về an ninh mạng hoặc các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể xảy ra nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu có thể ảnh hưởng đến Dữ liệu cá nhân. Trong những tình huống như vậy, chúng tôi, trong khả năng tốt nhất của mình hoặc có thể sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu để giải quyết, giảm thiểu tác hại của các sự cố an ninh mạng hoặc các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Khách hàng có các quyền của một chủ thể dữ liệu được ghi nhận theo pháp luật Việt Nam bao gồm các quyền sau:

 • - Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình: Ford Việt Nam cũng như các Bên xử lý dữ liệu sẽ thông báo về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân trước khi có được chấp thuận của Khách hàng. Ngoài ra việc công khai Chính sách Bảo mật này cũng chính là một hình thức mà Ford Việt Nam đã thông báo cho Khách hàng về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • - Quyền được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân ngoại trừ các trường hợp loại trừ theo quy định pháp luật: Ford Việt Nam cũng như các Bên xử lý dữ liệu luôn đảm bảo nguyên tắc chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của Khách hàng.
 • - Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân: Nếu Khách hàng muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, xin vui lòng liên hệ với:
 • Trung tâm Quan hệ Khách hàng

 • Số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com để được hướng dẫn các bước để tiến hành yêu cầu của mình. Khách hàng thừa nhận và hiểu rằng Ford Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp xác minh cần thiết để bất cứ yêu cầu nào được thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân phải được đến từ đúng chủ thể có thẩm quyền pháp lý đối với Dữ liệu cá nhân đó và Ford Việt Nam sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu trong phạm vi có thể thực hiện được của mình sau khi đã thực hiện xong các biện pháp xác minh cần thiết và sau khi Khách hàng thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Quy trình xử lý yêu cầu”)
 • - Quyền được rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu. Ford Việt Nam sẽ thông báo cho bạn về hậu quả và thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý. Tính hợp pháp của việc xử lý Dữ liệu cá nhân trước khi rút lại sự đồng ý sẽ không bị ảnh hưởng. Khi việc rút lại sự đồng ý được thực hiện thì toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn đã được cung cấp sẽ được ngừng xử lý và có thể được xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu nếu được bạn yêu cầu một cách cụ thể và trong phạm vi có thể thực hiện được bởi Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu theo Quy trình xử lý yêu cầu. Để làm rõ, dữ liệu là kết quả của quá trình xử lý phục vụ cho các Mục đích xử lý sẽ thuộc về Ford Việt Nam và nằm ngoài phạm vi của việc rút lại sự đồng ý này.
 • - Quyền được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền được yêu cầu Ford Việt Nam cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền được phản đối Ford Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • - Quyền tự bảo vệ đối với Dữ liệu cá nhân của mình.

Nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Khách hàng có các nghĩa vụ của một chủ thể dữ liệu được ghi nhận theo pháp luật Việt Nam bao gồm các nghĩa vụ sau trong mối quan hệ với Ford Việt Nam:

 • - Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • - Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • - Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân:
 • Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Ford Việt Nam được xem là dữ liệu chính xác. Ford Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp cần thiết để xác nhận và duy trì tính chính xác của dDữ liệu cá nhân Khách hàng. Trường hợp cần điều chỉnh bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc Khách hàng muốn thay đổi những thông tin đó, Khách hàng và Ford Việt nam sẽ thực hiện Quy trình xử lý yêu cầu như đã nêu trong Chính sách Bảo mật này.
 • - Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông tin liên quan đến thủ tục bảo mật thông tin của Ford Việt Nam liên quan đến việc sử dụng Trang thông tin điện tử

Đối với hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, số lượng và loại thông tin chúng tôi nhận được từ Trang thông tin điện tử phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có những liên kết đến các trang thông tin điện tử khác; Tuy nhiên, xin lưu ý là các cam kết, quy định của chính sách này chỉ áp dụng và giới hạn đối với Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ và tìm hiểu nội dung liên quan đến các biện pháp bảo mật của những trang thông tin điện tử khác có liên kết nếu như các trang thông tin điện tử đó có yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin.

Thông tin về Trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em – là những người dưới 16 tuổi, trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ con của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com và chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi, khi được pháp luật yêu cầu.

Các liên kết, cookies và việc sử dụng website của Ford Việt Nam

Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có liên kết với những trang thông tin điện tử khác. Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng với Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam và không áp dụng với bất kì trang thông tin điện tử liên kết nào khác. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng tìm hiểu kỹ các chính sách bảo mật của các trang thông tin điện tử liên kết khác trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Ford Việt Nam sử dụng những công nghệ như "cookies", "pixel tags" và sử dụng ngôn ngữ lập trình java cho trang thông tin điện tử và trong các email mà Khách hàng đồng ý tiếp nhận từ chúng tôi. Việc sử dụng “cookies”, “pixel tags” và ngôn ngữ lập trình java là tiêu chuẩn trong ngành, đồng thời giúp chúng tôi giám sát hiệu quả việc quảng cáo và cách người dùng sử dụng các trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Một “cookie” là một mẩu thông tin dung lượng nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt web trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu bạn đồng ý, các Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam sẽ lưu trữ tên truy cập và mật khẩu của bạn dưới dạng “cookie” để cho phép tự động đăng nhập khi bạn quay lại. Dữ liệu “cookies” trên Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam không lưu trữ địa chỉ email hay bất kì thông tin cá nhân nào khác của bạn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ này để thống kê và đo lường hoạt động của Trang thông tin điện tử nhằm tăng tiện ích cho việc truy cập của Khách hàng. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại trong quá trình sử dụng Trang thông tin điện tử. Mỗi khi Khách hàng truy cập vào các Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, máy chủ của Ford Việt Nam có thể sẽ đưa ra một số thông tin tùy chỉnh, bao gồm cả quảng cáo, dựa vào dữ liệu được lưu trữ trong cookie của bạn. Các bên thứ ba có thể trình chiếu quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng và đưa ra quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước của người dùng tới Trang thông tin điện tử của chúng tôi và các hoạt động trên mạng khác. Ford Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu phân tích được cung cấp bởi bên thứ ba nhằm thông báo và tối ưu hóa chiến dịch quảng cảo của công ty.

Quảng cáo dựa trên Sở thích

Chúng tôi có thể cho phép đối tác quảng cáo bên thứ ba, ví dụ như Facebook, đặt công cụ theo dõi trang thông tin điện tử và công nghệ lưu trữ (ví dụ như cookies, web beacons, pixels) để thu thập hoặc nhận thông tin liên quan đến hoạt động của bạn trên một vài trang tại website này (ví dụ như địa chỉ IP, các trang bạn đã truy cập, thời gian truy cập trong ngày). Những đối tác này có thể sẽ sử dụng những thông tin này (và kết hợp nó với thông tin được thu thập từ các website, ứng dụng hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác) với mục đích đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai khi bạn tương tác với những trang thông tin điện tử (không phải của Ford Việt Nam), ứng dụng trên điện thoại hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác, và cung cấp các dịch vụ đo lường. Việc này thường được gọi là “Quảng cáo dựa trên Sở thích”.

Lựa chọn không nhận các Quảng cáo dựa trên Sở thích

Bạn có thể tìm hiểu về cách lựa chọn không cho phép cách thức thu thập và sử dụng thông tin này trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bằng cách quản lý cài đặt của mình, và/hoặc quản lý tài khoản xã hội của bạn bằng cách cài đặt tùy chọn tài khoản của bạn.

Lựa chọn không nhận thông tin từ các nhà quảng cáo cụ thể

Để tìm hiểu thêm về cách chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích từ các nhà quảng cáo cụ thể khác như Facebook, chúng tôi khuyến khích Khách hàng tìm hiểu trang thông tin bảo mật hoặc trang cài đặt trên các trang thông tin điện tử của đơn vị quảng cáo đó.

 • Facebook: Facebook có thể sử dụng các cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ các website của Ford Việt Nam và các trang khác trên mạng internet. Facebook sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và quảng cáo mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về cách lựa chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích của Facebook, hãy tìm hiểu trang Bảo mật ở phía dưới trang thông tin điện tử Facebook, và chọn phần Kiểm soát quảng cáo Facebook (Facebook Ads Controls).

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Trang thông tin điện tử này do Ford Việt Nam cung cấp và được dùng vào các mục đích thông tin, cung cấp dịch vụ đặt cọc trực tuyến, hỗ trợ Khách hàng mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ của Ford Việt Nam. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong Trang thông tin điện tử này nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách Bảo mật này của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn vui lòng dừng sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ Trang thông tin điện tử này.

Nếu Khách hàng chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách Bảo mật này, Ford Việt Nam sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng Trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc cố ý định làm gián đoạn việc điều hành Trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

Ford Việt Nam trao quyền cho phép Khách hàng xem và tải về các tài liệu tại Trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn phải cam kết không sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao các tài liệu mà bạn truy cập được và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

Với mọi tài liệu tải về, Khách hàng phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.

Khách hàng không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

Khách hàng không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách Bảo mật này của Ford Việt Nam.

Trang thông tin điện tử này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được pháp luật về bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng Trang thông tin điện tử này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách Bảo mật này, Ford Việt Nam không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

Lưu ý về nhãn hiệu hàng hoá

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên Trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của Ford Việt Nam hoặc được Ford Việt Nam đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên các dòng xe như “Ranger”, “Everest”, “Transit”…; các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại Trang thông tin điện tử này.

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Ford Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ quy định/nội dung nào về Chính sách Bảo mật mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Thông tin cập nhật về Chính sách Bảo mật có thể được kiểm tra thường xuyên tại https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ khác của Ford Việt Nam sau khi Chính sách Bảo mật được sửa đổi, công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận Chính sách sửa đổi này.

 

 

Chính sách Bảo mật Thông tin

Tháng 7 năm 2023

Công ty TNHH Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Ford Việt Nam”) cam kết chịu trách nhiệm trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là “Khách hàng”) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách Bảo mật Thông tin (“Chính sách Bảo mật”) này được Ford Việt Nam ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm tất cả các hoạt động, hành động thực hiện đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào nhận được thông qua các phương pháp thu thập thông tin, các mục đích sử dụng dữ liệu và quyền của khách hàng đối với dữ liệu đó.

Chính sách này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân do Ford Việt Nam thu thập thông qua các thuộc tính trực tuyến và ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác (sau đây gọi là “Trang thông tin điện tử”) hoặc ngoại tuyến mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến. Khi sử dụng Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc đồng ý với nội dung trong các tài liệu mà Chính sách Bảo mật này được dẫn chiếu đến, Khách hàng đang chấp nhận và đồng ý với những điều được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản Chính sách dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân mà Ford Việt Nam thu thập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là bất kì thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin cơ bản như họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, dữ liệu phản ánh chi tiết lịch sử hoạt động trên Trang thông tin điện tử hoặc thông tin nhạy cảm như vị trí của Khách hàng được xác định khi Khách hàng sử dụng ứng dụng của Ford Việt Nam trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác và các thông tin cá nhân khác (sau đây gọi là “Dữ liệu cá nhân”).

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập như thế nào?

Ford Việt Nam trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc gián tiếp thông qua các Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Đại lý”) hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác. Nếu Khách hàng tiết lộ cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác bất kỳ thông tin nào của một cá nhân khác, Khách hàng cần phải chắc chắn là đã được sự đồng ý thích hợp của cá nhân đó để tiết lộ thông tin cho Ford Việt Nam hoặc Đại lý hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác.

Ford Việt Nam cũng thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ bất kỳ giao dịch nào mà bạn trực tiếp thực hiện với Ford Việt Nam thông qua Trung tâm Quan hệ Khách hàng, trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, khi Ford Việt Nam thu thập được thông tin Khách hàng từ các kênh nói trên, Ford Việt Nam sẽ luôn đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của Chính sách Bảo mật này và pháp luật Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được phục vụ cho mục đích gì?

Ford Việt Nam xử lý thông tin mà Ford Việt Nam thu thập được về Khách hàng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • - Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu;
 • - Tiếp thị sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trải nghiệm khách hàng mà Ford Việt Nam cung cấp;
 • - Theo dõi và cải thiện quy trình cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
 • - Trực tiếp tiếp thị đến Khách hàng tại địa chỉ bạn chọn nhận tài liệu tiếp thị, thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ hoặc ưu đãi đặc biệt từ Ford Việt Nam, hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật cho phép. Tiếp thị trực tiếp bao gồm việc kết nối trực tiếp (bằng nhiều phương thức khác nhau như thư, điện thoại, email hoặc tin nhắn) với Khách hàng nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ tới bạn. Bạn có thể hủy đăng ký chương trình truyền thông tiếp thị từ Ford Việt Nam bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới của Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong chính những tài liệu tiếp thị mà bạn nhận được;
 • - Nghiên cứu thị trường;
 • - Trong một số trường hợp, Ford Việt Nam có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (ví dụ: yêu cầu khai báo về dịch bệnh truyền nhiễm);

Các mục đích khác khi việc xử lý Dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện các mục đích trên (sau đây gọi là “Mục đích xử lý”).

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Ford Việt Nam chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các dữ liệu đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện mục đích khác được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Ford Việt Nam sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Ford Việt Nam không chia sẻ, bán, hoặc cho bất kỳ công ty độc lập nào thuê thông tin nhận dạng cá nhân để sử dụng nhằm mục đích riêng của họ mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để phục vụ cho các mục đích đã được nhắc tới trong Chính sách Bảo mật này cho các đối tượng sau đây (sau đây gọi chung là “Bên xử lý dữ liệu”):

 • - Công ty mẹ của Ford Việt Nam - Ford Motor Company (có trụ sở tại Hoa Kỳ) và các công ty liên kết trong tập đoàn;
 • - Đại lý;
 • - Đối tác cung cấp dịch vụ của Ford, cụ thể:

Các đối tác quảng cáo qua mạng xã hội, như là Facebook, Youtube, Zalo…, nhờ đó đối tác có thể quảng cáo với tư cách đại diện của Ford Việt Nam tới các Khách hàng.

Ford Việt Nam cũng hợp tác với các công ty cung cấp dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, phân tích thị trường và tiếp thị bán hàng… Đôi khi, để hiệu quả, chúng tôi cần cung cấp một số Dữ liệu cá nhân nhất định của Khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ này.

Ford Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới bên thứ ba khác nhằm hỗ trợ các mục đích:

 • Giao dịch liên quan tới bên thứ ba: Ford Việt Nam cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách hàng và Ford Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó. Khách hàng có quyền lựa chọn không chấp nhận việc chia sẻ thông tin trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các Đại lý, các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, xúc tiến bán hàng,... dành cho Khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng, quản lý quan hệ Khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Bất cứ khi nào cần cung cấp thông tin, chúng tôi và các công ty cung cấp dịch vụ đều đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ được dùng đúng Mục đích xử lý được nêu trong Chính sách Bảo mật. Bất kì hoạt động sử dụng thông tin cá nhân nào cũng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho công tác thông kê số liệu/thông tin Khách hàng.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam hay không?

Nhiều Bên xử lý dữ liệu của Ford Việt Nam có hiện diện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì vậy, khi chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho Bên xử lý dữ liệu, Ford Việt Nam phải chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Ví dụ: việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân trên server được đặt ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các quốc gia mà các bên thứ ba này có trụ sở sẽ đa dạng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Ford Việt Nam cam kết thực hiện các trình tự thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân nêu trên được an toàn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình, Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Ford Việt Nam

Trụ sở chính: Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Email: fordvn@ford.com

Hotline: 1800588888

Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

Làm thế nào để tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử

Nếu Khách hàng muốn tiếp cận, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, hoặc yêu cầu hủy đăng ký hay thay đổi tùy chọn giao dịch của bạn liên quan đến các hoạt động tiếp thị trực tiếp của Ford Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với:

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo

Ford Việt Nam luôn sẵn sàng để tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại liên quan tới việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích đã thông báo.

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

 • Bước 1: Khách Hàng có khiếu nại gửi yêu cầu tới bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam theo địa chỉ đề cập dưới đây.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ford Việt Nam sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng lý và chuyển tiếp thông tin khiếu nại tới bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Ford Việt Nam hoặc Đại lý.
 • Bước 3: Trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp và thông báo kết quả tới Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Ford Việt Nam và bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  Trong trường hợp phức tạp, có thể kéo dài thời gian giải quyết hoặc cần làm việc trực tiếp với Khách hàng để thu thập thông tin, bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp phối hợp với Bộ phậm Chăm Sóc Khách Hàng để thông báo tới Khách hàng trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng khiếu nại lần đầu.
 • Bước 4: Trong thời hạn 08 giờ kể từ thời điểm nhận được kết quả giải quyết khiếu nại từ bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, Bộ phậm Chăm Sóc Khách hàng sẽ liên hệ với Khách hàng để thông báo về kết quả giải quyết khiếu nại thông qua phương thức liên lạc mà Khách hàng đã sử dụng để khiếu nại.
  Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì Ford Việt Nam sẽ đề nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Thông tin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng:
  Email: fordvn@ford.com
  Hotline: 1800588888

Thời gian làm việc: Từ 8.00 giờ tới 17.00 giờ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ.

Điều gì xảy ra nếu Khách hàng không cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam?

Khách hàng không bắt buộc phải cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Ford Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không có Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, trong một số trường hợp, Ford Việt Nam sẽ không thể cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thể liên hệ hoặc thông báo cho Khách hàng về những thông tin liên quan tới các chương trình dịch vụ và sản phẩm hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác của Ford Việt Nam. Ford Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách hàng không cung cấp dữ liệu cá nhân dẫn tới việc không thể sử dụng các tính năng/dịch vụ của Trang thông tin diện tử hoặc các dịch vụ khác nói chung của Ford Việt Nam.

Các biện pháp bảo mật

Chúng tôi đang duy trì các biện pháp bảo mật phù hợp đối với Dữ liệu cá nhân nhằm đảm bảo các Dữ liệu cá nhân được bảo mật, toàn vẹn trước bất kỳ sự xâm nhập, truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc tiết lộ trái phép hoặc bất hợp pháp nào của Dữ liệu cá nhân, và cũng đảm bảo tính sẵn có để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ford Việt Nam thực hiện các giải pháp kiểm soát truy cập, kiểm soát việc sử dụng các thiết bị lưu trữ và xử lý dữ liệu được bảo mật phù hợp cho việc thu thập, sử dụng, và/hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi hạn chế truy cập Dữ liệu cá nhân cũng như là các thiết bị lưu trữ và xử lý bằng cách cài đặt quyền truy cập hoặc cho phép truy cập hạn chế, theo đó chỉ cho phép một số cá nhân nhất định được ủy quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân và thực hiện trách nhiệm của bên kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, xem xét, sao chép bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân hoặc đánh cắp thiết bị lưu trữ hoặc thiết bị xử lý.

Ford Việt Nam sẽ sử dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin phù hợp với kỹ thuật công nghệ và pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như thế nào?

Ford Việt Nam rất coi trọng vấn đề bảo mật và cẩn trọng trong việc giữ an toàn Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, không cho phép bất kỳ hành động sử dụng, tiết lộ hoặc bất kỳ sự thay đổi nào mà chưa được cho phép. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của họ ảnh hưởng đến việc quản lý Dữ liệu cá nhân. Nhân viên được ủy quyền được tìm hiểu và sử dụng Dữ liệu cá nhân trong phạm vi trách nhiệm của mình. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được cung cấp cho bất kỳ tổ chức không liên quan nào và chúng tôi sẽ không chia sẻ các thông tin cá nhân này ngoại trừ các Bên xử lý dữ liệu.

Lưu trữ

Ford Việt Nam sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng nhằm phục vụ cho các Mục đích xử lý và theo đúng quy định tại Chính sách Bảo mật này, yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách nội bộ, quy tắc hoạt động của Ford Việt Nam và Tập đoàn Ford Toàn cầu hoặc trong trường hợp có tranh chấp (nếu có).

Ford Việt Nam chỉ lưu trữ Dữ liệu cá nhân trong thời gian mà chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, bắt đầu từ thời điểm Ford Việt Nam thu thập hoặc nhận được Dũ liệu cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho các Mục đích xử lý được nêu tại Chính sách Bảo mật này. Khi kết thúc thời hạn lưu trữ dữ liệu hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp hoặc khi nhận được yêu cầu của Khách hàng, Ford Việt Nam có thể thực hiện các bước để hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Hậu quả và thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra đối với Dữ liệu cá nhân

Một khi Dữ liệu cá nhân được xử lý trong đúng theo các quy định tại Chính sách Bảo mật này, chúng tôi chưa nhận thức được hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn nào được gây ra bởi Ford Việt Nam có khả năng xảy ra đối với Dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng luôn cố gắng áp dụng các biện pháp bảo mật như đã được nêu trong Chính sách Bảo mật này đối với Dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên ngay cả đối với những biện pháp bảo mật tốt nhất trong khả năng của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu thì vẫn có thể có những sự cố về an ninh mạng hoặc các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể xảy ra nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu có thể ảnh hưởng đến Dữ liệu cá nhân. Trong những tình huống như vậy, chúng tôi, trong khả năng tốt nhất của mình hoặc có thể sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu để giải quyết, giảm thiểu tác hại của các sự cố an ninh mạng hoặc các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Khách hàng có các quyền của một chủ thể dữ liệu được ghi nhận theo pháp luật Việt Nam bao gồm các quyền sau:

 • - Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình: Ford Việt Nam cũng như các Bên xử lý dữ liệu sẽ thông báo về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân trước khi có được chấp thuận của Khách hàng. Ngoài ra việc công khai Chính sách Bảo mật này cũng chính là một hình thức mà Ford Việt Nam đã thông báo cho Khách hàng về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • - Quyền được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân ngoại trừ các trường hợp loại trừ theo quy định pháp luật: Ford Việt Nam cũng như các Bên xử lý dữ liệu luôn đảm bảo nguyên tắc chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của Khách hàng.
 • - Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân: Nếu Khách hàng muốn sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Ford Việt Nam đang lưu trữ, xin vui lòng liên hệ với:
 • Trung tâm Quan hệ Khách hàng

 • Số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com để được hướng dẫn các bước để tiến hành yêu cầu của mình. Khách hàng thừa nhận và hiểu rằng Ford Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp xác minh cần thiết để bất cứ yêu cầu nào được thực hiện đối với Dữ liệu cá nhân phải được đến từ đúng chủ thể có thẩm quyền pháp lý đối với Dữ liệu cá nhân đó và Ford Việt Nam sẽ chỉ thực hiện các yêu cầu trong phạm vi có thể thực hiện được của mình sau khi đã thực hiện xong các biện pháp xác minh cần thiết và sau khi Khách hàng thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ford Việt Nam (sau đây gọi là “Quy trình xử lý yêu cầu”)
 • - Quyền được rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân: Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu. Ford Việt Nam sẽ thông báo cho bạn về hậu quả và thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý. Tính hợp pháp của việc xử lý Dữ liệu cá nhân trước khi rút lại sự đồng ý sẽ không bị ảnh hưởng. Khi việc rút lại sự đồng ý được thực hiện thì toàn bộ Dữ liệu cá nhân của bạn đã được cung cấp sẽ được ngừng xử lý và có thể được xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu của Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu nếu được bạn yêu cầu một cách cụ thể và trong phạm vi có thể thực hiện được bởi Ford Việt Nam và Bên xử lý dữ liệu theo Quy trình xử lý yêu cầu. Để làm rõ, dữ liệu là kết quả của quá trình xử lý phục vụ cho các Mục đích xử lý sẽ thuộc về Ford Việt Nam và nằm ngoài phạm vi của việc rút lại sự đồng ý này.
 • - Quyền được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền được yêu cầu Ford Việt Nam cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền được phản đối Ford Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị theo Quy trình xử lý yêu cầu.
 • - Quyền khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • - Quyền tự bảo vệ đối với Dữ liệu cá nhân của mình.

Nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân

Khách hàng có các nghĩa vụ của một chủ thể dữ liệu được ghi nhận theo pháp luật Việt Nam bao gồm các nghĩa vụ sau trong mối quan hệ với Ford Việt Nam:

 • - Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 • - Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 • - Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân:
 • Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Ford Việt Nam được xem là dữ liệu chính xác. Ford Việt Nam sẽ thực hiện các giải pháp cần thiết để xác nhận và duy trì tính chính xác của dDữ liệu cá nhân Khách hàng. Trường hợp cần điều chỉnh bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc Khách hàng muốn thay đổi những thông tin đó, Khách hàng và Ford Việt nam sẽ thực hiện Quy trình xử lý yêu cầu như đã nêu trong Chính sách Bảo mật này.
 • - Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông tin liên quan đến thủ tục bảo mật thông tin của Ford Việt Nam liên quan đến việc sử dụng Trang thông tin điện tử

Đối với hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, số lượng và loại thông tin chúng tôi nhận được từ Trang thông tin điện tử phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Ngoài ra, Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có những liên kết đến các trang thông tin điện tử khác; Tuy nhiên, xin lưu ý là các cam kết, quy định của chính sách này chỉ áp dụng và giới hạn đối với Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ và tìm hiểu nội dung liên quan đến các biện pháp bảo mật của những trang thông tin điện tử khác có liên kết nếu như các trang thông tin điện tử đó có yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin.

Thông tin về Trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phổ biến bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em – là những người dưới 16 tuổi, trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ con của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 1800 588888 hoặc email fordvn@ford.com và chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi, khi được pháp luật yêu cầu.

Các liên kết, cookies và việc sử dụng website của Ford Việt Nam

Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam có liên kết với những trang thông tin điện tử khác. Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng với Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam và không áp dụng với bất kì trang thông tin điện tử liên kết nào khác. Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng tìm hiểu kỹ các chính sách bảo mật của các trang thông tin điện tử liên kết khác trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Ford Việt Nam sử dụng những công nghệ như "cookies", "pixel tags" và sử dụng ngôn ngữ lập trình java cho trang thông tin điện tử và trong các email mà Khách hàng đồng ý tiếp nhận từ chúng tôi. Việc sử dụng “cookies”, “pixel tags” và ngôn ngữ lập trình java là tiêu chuẩn trong ngành, đồng thời giúp chúng tôi giám sát hiệu quả việc quảng cáo và cách người dùng sử dụng các trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam. Một “cookie” là một mẩu thông tin dung lượng nhỏ được lưu trữ bởi trình duyệt web trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu bạn đồng ý, các Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam sẽ lưu trữ tên truy cập và mật khẩu của bạn dưới dạng “cookie” để cho phép tự động đăng nhập khi bạn quay lại. Dữ liệu “cookies” trên Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam không lưu trữ địa chỉ email hay bất kì thông tin cá nhân nào khác của bạn.

Chúng tôi sử dụng công nghệ này để thống kê và đo lường hoạt động của Trang thông tin điện tử nhằm tăng tiện ích cho việc truy cập của Khách hàng. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ những thông tin cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại trong quá trình sử dụng Trang thông tin điện tử. Mỗi khi Khách hàng truy cập vào các Trang thông tin điện tử của Ford Việt Nam, máy chủ của Ford Việt Nam có thể sẽ đưa ra một số thông tin tùy chỉnh, bao gồm cả quảng cáo, dựa vào dữ liệu được lưu trữ trong cookie của bạn. Các bên thứ ba có thể trình chiếu quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng và đưa ra quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước của người dùng tới Trang thông tin điện tử của chúng tôi và các hoạt động trên mạng khác. Ford Việt Nam có thể sử dụng dữ liệu phân tích được cung cấp bởi bên thứ ba nhằm thông báo và tối ưu hóa chiến dịch quảng cảo của công ty.

Quảng cáo dựa trên Sở thích

Chúng tôi có thể cho phép đối tác quảng cáo bên thứ ba, ví dụ như Facebook, đặt công cụ theo dõi trang thông tin điện tử và công nghệ lưu trữ (ví dụ như cookies, web beacons, pixels) để thu thập hoặc nhận thông tin liên quan đến hoạt động của bạn trên một vài trang tại website này (ví dụ như địa chỉ IP, các trang bạn đã truy cập, thời gian truy cập trong ngày). Những đối tác này có thể sẽ sử dụng những thông tin này (và kết hợp nó với thông tin được thu thập từ các website, ứng dụng hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác) với mục đích đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai khi bạn tương tác với những trang thông tin điện tử (không phải của Ford Việt Nam), ứng dụng trên điện thoại hoặc các dịch vụ kĩ thuật số khác, và cung cấp các dịch vụ đo lường. Việc này thường được gọi là “Quảng cáo dựa trên Sở thích”.

Lựa chọn không nhận các Quảng cáo dựa trên Sở thích

Bạn có thể tìm hiểu về cách lựa chọn không cho phép cách thức thu thập và sử dụng thông tin này trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn bằng cách quản lý cài đặt của mình, và/hoặc quản lý tài khoản xã hội của bạn bằng cách cài đặt tùy chọn tài khoản của bạn.

Lựa chọn không nhận thông tin từ các nhà quảng cáo cụ thể

Để tìm hiểu thêm về cách chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích từ các nhà quảng cáo cụ thể khác như Facebook, chúng tôi khuyến khích Khách hàng tìm hiểu trang thông tin bảo mật hoặc trang cài đặt trên các trang thông tin điện tử của đơn vị quảng cáo đó.

 • Facebook: Facebook có thể sử dụng các cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ các website của Ford Việt Nam và các trang khác trên mạng internet. Facebook sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và quảng cáo mục tiêu. Để tìm hiểu thêm về cách lựa chọn không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích của Facebook, hãy tìm hiểu trang Bảo mật ở phía dưới trang thông tin điện tử Facebook, và chọn phần Kiểm soát quảng cáo Facebook (Facebook Ads Controls).

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Trang thông tin điện tử này do Ford Việt Nam cung cấp và được dùng vào các mục đích thông tin, cung cấp dịch vụ đặt cọc trực tuyến, hỗ trợ Khách hàng mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ của Ford Việt Nam. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong Trang thông tin điện tử này nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách Bảo mật này của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn vui lòng dừng sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ Trang thông tin điện tử này.

Nếu Khách hàng chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách Bảo mật này, Ford Việt Nam sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng Trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc cố ý định làm gián đoạn việc điều hành Trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

Ford Việt Nam trao quyền cho phép Khách hàng xem và tải về các tài liệu tại Trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn phải cam kết không sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao các tài liệu mà bạn truy cập được và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

Với mọi tài liệu tải về, Khách hàng phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.

Khách hàng không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.

Khách hàng không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu tại Chính sách Bảo mật này của Ford Việt Nam.

Trang thông tin điện tử này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được pháp luật về bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng Trang thông tin điện tử này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách Bảo mật này, Ford Việt Nam không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

Lưu ý về nhãn hiệu hàng hoá

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên Trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của Ford Việt Nam hoặc được Ford Việt Nam đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên các dòng xe như “Ranger”, “Everest”, “Transit”…; các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại Trang thông tin điện tử này.

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin

Ford Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ quy định/nội dung nào về Chính sách Bảo mật mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Thông tin cập nhật về Chính sách Bảo mật có thể được kiểm tra thường xuyên tại https://www.ford.com.vn/privacy-disclaimer/. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ khác của Ford Việt Nam sau khi Chính sách Bảo mật được sửa đổi, công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận Chính sách sửa đổi này.

 

 

Top