Cập Nhật Hướng Dẫn Sử Dụng Các Dòng Xe Ford | Ford VN

Hướng dẫn sử dụng xe Ford

Hướng dẫn sử dụng xe Ford

Cách tra cứu số khung?

Số khung xe gồm 17 chữ số được ghi trên các giấy tờ liên quan như Giấy đăng ký, Hóa đơn, Bảo hiểm. Số khung cũng có thể tìm thấy trên xe của bạn, giữa kính trước và bảng điều khiển.

image vin 1 image vin 2
kba_01

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
kba_02

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top