Field Service Actions

KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ
 

Vui lòng nhập 17 ký tự số VIN của xe vào ô để kiểm tra Chương trình Dịch vụ

KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ
 

Vui lòng nhập 17 ký tự số VIN của xe vào ô để kiểm tra Chương trình Dịch vụ

Cách tra cứu số khung?

Số khung xe gồm 17 chữ số được ghi trên các giấy tờ liên quan như Giấy đăng ký, Hóa đơn, Bảo hiểm. Số khung cũng có thể tìm thấy trên xe của bạn, giữa kính trước và bảng điều khiển.