Home > About > News Events > > Chương trình Ưu đãi xuân Quý Mão 2023 - “Săn Lộc Xuân”
Chương trình “Săn Lộc Xuân”
08/03/23
Săn Lộc Xuân

Chương trình diễn ra từ ngày 8/3/2023 đến 31/3/2023, dành cho khách hàng mua xe Ford tại các Đại lý của Ford Việt Nam trên toàn quốc.

Khi mua bất cứ sản phẩm nào thuộc các dòng xe của Ford Việt Nam trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng có thể nhận ưu đãi sau:

 • Ưu đãi lãi suất chỉ từ 6.5%/năm đầu tiên:
  Áp dụng đối với khách hàng vay mua xe tại các đối tác & ngân hàng trong chương trình của Ford Việt Nam: Woori Bank, TPBank và Shinhan Finance. Mức ưu đãi tương đương 3% lãi suất cho 12 tháng đầu tiên.

  Đối tác/ngân hàng Lãi suất thông thường (12 tháng đầu tiên) Mức ưu đãi từ Ford Việt Nam & Đại lý Lãi suất thực tế khách hàng phải trả theo chương trình
  Wooribank 9.5% 3.0% 6.5%
  Shinhan Finance 11.99% 3.0% 8.99%
  TPBank 12.5% 2.8% 9.7%
  • Hạn mức vay tối đa: 75% giá trị xe
  • Thời gian vay tối đa: 84 tháng.
  • Các qui định khác của khoản vay: Căn cứ vào qui định của từng Đối tác/Ngân hàng

Chương trình diễn ra từ ngày 8/3/2023 đến 31/3/2023, dành cho khách hàng mua xe Ford tại các Đại lý của Ford Việt Nam trên toàn quốc.

Khi mua bất cứ sản phẩm nào thuộc các dòng xe của Ford Việt Nam trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng có thể nhận ưu đãi sau:

 • Ưu đãi lãi suất chỉ từ 6.5%/năm đầu tiên:
  Áp dụng đối với khách hàng vay mua xe tại các đối tác & ngân hàng trong chương trình của Ford Việt Nam: Woori Bank, TPBank và Shinhan Finance. Mức ưu đãi tương đương 3% lãi suất cho 12 tháng đầu tiên.

  Đối tác/ngân hàng Lãi suất thông thường (12 tháng đầu tiên) Mức ưu đãi từ Ford Việt Nam & Đại lý Lãi suất thực tế khách hàng phải trả theo chương trình
  Wooribank 9.5% 3.0% 6.5%
  Shinhan Finance 11.99% 3.0% 8.99%
  TPBank 12.5% 2.8% 9.7%
  • Hạn mức vay tối đa: 75% giá trị xe
  • Thời gian vay tối đa: 84 tháng.
  • Các qui định khác của khoản vay: Căn cứ vào qui định của từng Đối tác/Ngân hàng
prueba false