Các tính năng thông minh của chiếc xe chỉ hoạt động an toàn và hiệu quả khi tuân thủ đầy đủ các điều kiện nêu trong sách hướng dẫn sử dụng kèm theo xe. Đề nghị tham khảo nguyên lý hoạt động cho các tính năng của xe được hướng dẫn chi tiết trong sách Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Ford Focus Mới & Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống SYNC