Home > Vehicles

Ford Việt Nam - Tìm hiểu những dòng xe mới của Ford

Tất cả xe

Xe con

Fiesta

579,000,000 VNĐ 1.0L 0

Giá từ : 579,000,000 VNĐ VNĐ

New Focus

648,000,000 VNĐ 1.5 L 1

Giá từ : 648,000,000 VNĐ VNĐ

Sports Utility Vehicles

EcoSport

585,000,000 VNĐ 1.5L 4

Giá từ : 585,000,000 VNĐ VNĐ

New Everest

1,185,000,000 VNĐ 2.2L 5

Giá từ : 1,185,000,000 VNĐ VNĐ

New Explorer

2,180,000,000 VNĐ Xăng 2.3L Ecoboost I4 6

Giá từ : 2,180,000,000 VNĐ VNĐ

Xe thương mại

New Ranger

619,000,000 VNĐ 2.2L 3

Giá từ : 619,000,000 VNĐ VNĐ

Transit

872,000,000 VNĐ 2.4L 2

Giá từ : 872,000,000 VNĐ VNĐ