Home > Trucks > Transit > Transit Intender

Ford Transit - Giải Pháp Vận Chuyển Hành Khách Hàng Đầu | Ford VN

Giá từ:

798,000,000 VNĐ

798,000,000 VNĐ

Động cơ:

TDCi

2.4L 

Số chỗ:
16 chỗ ngồi

Chọn mẫu xe

Chọn mẫu xe

Đăng ký lái thử xe

 


 

Đăng ký lái thử xe


 

Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc

 

Địa chỉ gửi

Địa chỉ gửi

 


 

Quí vị quan tâm loại xe nào

 


 

Quí vị quan tâm loại xe nào

Hoặc

Hoặc

Tìm đại lý gần nhất

{{ mainCtrl.errorMessage }}

Ý bạn là…

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng mở rộng tìm kiếm khác

Không có địa điểm nào được tìm thấy. Vui lòng thử một tìm kiếm khác

Đã có một lỗi đối với yêu cầu của Bạn

Bạn không kết nối được với Internet hoặc ngoại tuyến

Vị trí địa lý không được hỗ trợ bởi trình duyệt này

Người sử dụng từ chối yêu cầu vị trí địa lý

Thông tin vị trí không có sẵn

Hết thời gian yêu cầu vị trí người sử dụng

Một lỗi không rõ đã xảy ra

{{dealer.PrimaryPhone}}

{{ addressLine }}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

 

{{dealer.DealerName}}

Bán hàng mở cửa đến {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Bán hàng mở cửa đến <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>

Mở cửa sổ mới Truy tập website đại lý

<% } %>

  Chỉ dẫn