Home > SUVS > Ecosport

Ford EcoSport - Xe SUV Đường Phố Mạnh Mẽ | Xe SUV & 4x4 | Ford VN

Giá từ :

545,000,000 VNĐ

545,000,000 VNĐ

Động cơ:

Duratec Ti-VCT

1.5L

Ecoboost

1.0L

Số chỗ:

5 chỗ ngồi

Chuyên Gia Đường Phố

Chuyên Gia Đường Phố

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

Đến những nơi không dành cho xe du lịch.
Bởi vì bạn làm được điều đó

Ổ gà, đường ngập, khe rãnh mấp mô. Với một chiếc xe du lịch, bạn có thể phải giảm tốc, thậm chí quay đầu. Nhưng chẳng thành vấn đề khi bạn ngồi trên EcoSport Mới.

Ford EcoSport mới - Xe SUV - Ford Việt Nam

Ford EcoSport - Loại xe

So sánh các loại xe

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm nhiều hơn?

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm nhiều hơn?