Đèn cảnh báo động cơ

                  

                  

Đèn cảnh báo động cơ

Đèn cảnh báo động cơ

   Đèn cảnh báo động cơ

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo động cơ bật sáng khi động cơ đang hoạt động, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Nếu đèn này nháy sáng khi bạn đang lái xe, thì bạn nên giảm ngay tốc độ của xe. Nếu đèn này vẫn nháy sáng, thì bạn không được tăng hoặc giảm tốc độ đột ngột. Động cơ vẫn có thể hoạt động, nhưng chỉ đạt công suất giới hạn. Vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo động cơ bật sáng khi động cơ đang hoạt động, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Nếu đèn này nháy sáng khi bạn đang lái xe, thì bạn nên giảm ngay tốc độ của xe. Nếu đèn này vẫn nháy sáng, thì bạn không được tăng hoặc giảm tốc độ đột ngột. Động cơ vẫn có thể hoạt động, nhưng chỉ đạt công suất giới hạn. Vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
Top