Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

                  

                  

Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

   Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp bật sáng, thì bạn nên nạp nhiên liệu sớm nhất có thể.Mũi tên bên cạnh dấu hiệu bơm nhiên liệu cho biết nắp đậy lỗ châm nhiên liệu nằm ở bên nào của xe.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp bật sáng, thì bạn nên nạp nhiên liệu sớm nhất có thể.Mũi tên bên cạnh dấu hiệu bơm nhiên liệu cho biết nắp đậy lỗ châm nhiên liệu nằm ở bên nào của xe.
Top