Đèn báo nạp ắc-quy thấp

                  

                  

Đèn báo nạp ắc-quy thấp

Đèn báo nạp ắc-quy thấp

   Đèn báo nạp ắc-quy thấp

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn báo nạp ắc quy thấp bật sáng khi bạn đang lái xe, bạn nên tắt tất cả các thiết bị điện không liên quan.
Bạn nên làm gì
  • Hệ thống cần được kiểm tra bởi kỹ thuật viên có chuyên môn ngay lập tức.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn báo nạp ắc quy thấp bật sáng khi bạn đang lái xe, bạn nên tắt tất cả các thiết bị điện không liên quan.
Bạn nên làm gì
  • Hệ thống cần được kiểm tra bởi kỹ thuật viên có chuyên môn ngay lập tức.
Top