Áp suất dầu động cơ

                  

                  

engine-oil

Áp suất dầu động cơ

   Áp suất dầu động cơ

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo áp suất dầu nhớt bật sáng khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Bạn nên đỗ xe, tắt động cơ và kiểm tra mức dầu nhớt.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo áp suất dầu nhớt bật sáng khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Bạn nên đỗ xe, tắt động cơ và kiểm tra mức dầu nhớt.
Top