Đèn cảnh báo về nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ

                  

                  

Đèn cảnh báo về nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ

Đèn cảnh báo về nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ

   Đèn cảnh báo về nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn vẫn tiếp tục sáng sau khi khởi động hay trong khi xe chạy có nghĩa là xe đang có lỗi.Dừng xe ngay khi có thể và tắt động cơ. Kiểm tra mức nước làm mát.
Bạn nên làm gì
  • Không tiếp tục hành trình nếu đèn sáng mặc dù mức nước làm mát vẫn đủ. Hãy để xe của bạn được kiểm tra bởi đại lý ủy quyền ngay lập tức.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn vẫn tiếp tục sáng sau khi khởi động hay trong khi xe chạy có nghĩa là xe đang có lỗi.Dừng xe ngay khi có thể và tắt động cơ. Kiểm tra mức nước làm mát.
Bạn nên làm gì
  • Không tiếp tục hành trình nếu đèn sáng mặc dù mức nước làm mát vẫn đủ. Hãy để xe của bạn được kiểm tra bởi đại lý ủy quyền ngay lập tức.
Top