Đèn cảnh báo cửa mở

                  

                  

Đèn cảnh báo cửa mở

Đèn cảnh báo cửa mở

   Đèn cảnh báo cửa mở

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn cảnh báo cửa mở sẽ bật sáng nếu có cửa không được đóng đúng cách khi bạn bật khóa điện.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn cảnh báo cửa mở sẽ bật sáng nếu có cửa không được đóng đúng cách khi bạn bật khóa điện.
Top