Đèn chỉ thị báo rẽ

                  

                  

Đèn chỉ thị báo rẽ

Đèn chỉ thị báo rẽ

   Đèn chỉ thị báo rẽ

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn báo rẽ sẽ nháy sáng khi đang hoạt động.Nếu tốc độ nháy sáng đột nhiên tăng nhanh, thì điều đó có nghĩa là bóng đèn bị hỏng.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Đèn báo rẽ sẽ nháy sáng khi đang hoạt động.Nếu tốc độ nháy sáng đột nhiên tăng nhanh, thì điều đó có nghĩa là bóng đèn bị hỏng.
Top