Đèn cảnh báo hệ thống phanh

                  

                  

Đèn cảnh báo hệ thống phanh

Đèn cảnh báo hệ thống phanh

   Đèn cảnh báo hệ thống phanh

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng, bạn nên giảm dần tốc độ của xe và đặc biệt cẩn thận khi sử dụng phanh. Không phanh đột ngột.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng khi bạn đang lái xe, hãy kiểm tra phanh tay có được kéo không. Nếu đã nhả phanh tay thì hệ thống đang có lỗi. Bạn nên kiểm tra dầu phanh.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng, thì vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng cùng với đèn cảnh báo ABS hoặc ESP, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc. Bạn nên đỗ xe ngay khi có điều kiện dừng xe an toàn và kiểm tra vấn đề này. Sau đó, bạn có thể tiếp tục lái xe.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng, bạn nên giảm dần tốc độ của xe và đặc biệt cẩn thận khi sử dụng phanh. Không phanh đột ngột.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng khi bạn đang lái xe, hãy kiểm tra phanh tay có được kéo không. Nếu đã nhả phanh tay thì hệ thống đang có lỗi. Bạn nên kiểm tra dầu phanh.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng, thì vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
  • Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh bật sáng cùng với đèn cảnh báo ABS hoặc ESP, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc. Bạn nên đỗ xe ngay khi có điều kiện dừng xe an toàn và kiểm tra vấn đề này. Sau đó, bạn có thể tiếp tục lái xe.
Top