Đèn cảnh báo túi khí

                  

                  

Đèn cảnh báo túi khí

Đèn cảnh báo túi khí

   Đèn cảnh báo túi khí

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo túi khí vẫn BẬT khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo túi khí vẫn BẬT khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc.
Bạn nên làm gì
  • Vấn đề này cần được kiểm tra sớm nhất có thể.
Top