Đèn cảnh báo phanh ABS | Ford VN

                  

                  

Đèn cảnh báo phanh ABS

Đèn cảnh báo phanh ABS

   Đèn cảnh báo phanh ABS

1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo ABS vẫn SÁNG khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc. Bạn vẫn có thể sử dụng phanh thường (không có chức năng ABS).
Bạn nên làm gì
  • Hệ thống cần phải được kiểm tra càng sớm càng tốt.
1. Ý nghĩa các ký hiệu
  • Nếu đèn cảnh báo ABS vẫn SÁNG khi bạn đang lái xe, thì chắc chắn là hệ thống gặp trục trặc. Bạn vẫn có thể sử dụng phanh thường (không có chức năng ABS).
Bạn nên làm gì
  • Hệ thống cần phải được kiểm tra càng sớm càng tốt.
Top