Các Câu lệnh cho cài đặt giọng nói | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho cài đặt giọng nói

Bạn có thể nói những lệnh sau đây để thực hiện cài đặt giọng nói:


Lưu ý: 

Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt nhiệt độ hiện tại, tốc độ quạt sẽ tự động giảm trong lúc bạn ra khẩu lệnh hoặc khi thực hiện hay nhận cuộc gọi thông qua SYNC™ để giảm thiểu tiếng ồn trong xe. Tốc độ quạt sẽ tự động trở về bình thường khi hoàn tất các thao tác trên. Tốc độ quạt gió cũng có thể được điều chỉnh bằng tay trong lúc thực hiện khẩu lệnh, chỉ cần bấm nút quạt gió (hay nút vặn quạt) để tăng hoặc giảm tốc độ quạt như ý muốn.

Đế tắt chế độ tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió trong quá trình thực hiện khẩu lệnh, nhấn và giữ nút điều chỉnh nhiệt độ AC và nút Điều chỉnh hướng gió, thả ra và sau đó tăng tốc độ quạt trong 2 giây. Muốn bật lại chế độ tự động, lặp lại quy trình trên.

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho cài đặt giọng nói


Bạn có thể nói những lệnh sau đây để thực hiện cài đặt giọng nói:

Lưu ý: 

Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt nhiệt độ hiện tại, tốc độ quạt sẽ tự động giảm trong lúc bạn ra khẩu lệnh hoặc khi thực hiện hay nhận cuộc gọi thông qua SYNC™ để giảm thiểu tiếng ồn trong xe. Tốc độ quạt sẽ tự động trở về bình thường khi hoàn tất các thao tác trên. Tốc độ quạt gió cũng có thể được điều chỉnh bằng tay trong lúc thực hiện khẩu lệnh, chỉ cần bấm nút quạt gió (hay nút vặn quạt) để tăng hoặc giảm tốc độ quạt như ý muốn.

Đế tắt chế độ tự động điều chỉnh tốc độ quạt gió trong quá trình thực hiện khẩu lệnh, nhấn và giữ nút điều chỉnh nhiệt độ AC và nút Điều chỉnh hướng gió, thả ra và sau đó tăng tốc độ quạt trong 2 giây. Muốn bật lại chế độ tự động, lặp lại quy trình trên.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top