Tính năng Nhận diện Giọng nói | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Tính năng Nhận diện Giọng nói


Để kích hoạt chức năng Điều khiển bằng giọng nói SYNC™ 3, nhấn nút voice trên vô lăng và chờ hệ thống phản hồi.

*___ là danh sách linh hoạt, đó có thể là tên ca sĩ, tên bạn bè trong danh bạ, hoặc số điện thoại. Bối cảnh và mô tả hành động của khẩu lệnh sẽ cho bạn biết phải nói gì cho mỗi lựa chọn trong danh sách linh hoạt này.

SYNCTM 3

Tính năng Nhận diện Giọng nói


Để kích hoạt chức năng Điều khiển bằng giọng nói SYNC™ 3, nhấn nút voice trên vô lăng và chờ hệ thống phản hồi.

*___ là danh sách linh hoạt, đó có thể là tên ca sĩ, tên bạn bè trong danh bạ, hoặc số điện thoại. Bối cảnh và mô tả hành động của khẩu lệnh sẽ cho bạn biết phải nói gì cho mỗi lựa chọn trong danh sách linh hoạt này.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top