MÀN HÌNH CẢM ỨNG SYNC 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

MÀN HÌNH CẢM ỨNG SYNC 3


Lưu ý:

Các thao tác điều khiển có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào việc cài đặt và các tính năng được trang bị trên xe của bạn. Các nút điều khiển trên xe của bạn có thể khác với hình ảnh minh họa.

SYNCTM 3

MÀN HÌNH CẢM ỨNG SYNC 3


Lưu ý:

Các thao tác điều khiển có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào việc cài đặt và các tính năng được trang bị trên xe của bạn. Các nút điều khiển trên xe của bạn có thể khác với hình ảnh minh họa.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888