Nhận tin nhắn văn bản từ iPhone với SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Nhận tin nhắn văn bản từ iPhone với SYNC™ 3

SYNCTM 3

Nhận tin nhắn văn bản từ iPhone với SYNC™ 3

receiving-iphone-text-messages

Trước khi bạn bắt đầu

 • Kiểm tra tính tương thích điện thoại của bạn với SYNC™ 3.
 • Hãy chắc chắn hệ điều hành iPhone của bạn là phiên bản cập nhật mới nhất.
 • Kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3

Bước 1

Kích hoạt tính năng Thông báo trên iPhone của bạn:

 • Vào Tap Settings > Bluetooth® > SYNC™*
 • Đặt ON cho Show Notifications

*Nếu chiếc iPhone của bạn được kết nối với SYNC™ trên nhiều xe khác nhau, bạn phải chắc chắn kích hoạt chính xác kết nối SYNC™ Bluetooth® nào để nhận thông báo.

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng bạn đã tắt tính năng “Do Not Disturb” (Không làm phiền) của SYNC™ 3

 • Nhấn vào biểu tượng Điện thoại trên thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng.
 • Nhấn biểu tượng Do Not Disturb (Không làm phiền) để chuyển từ ON sang OFF
 • Trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo xác nhận thay đổi này.

Bước 3

Kiểm tra nhận tin nhắn đến

Nếu bạn bè hay người thân gửi tin nhắn vào chiếc iPhone® của bạn, hãy kiểm tra xem:

Nếu iPhone® của bạn đã kết nối với SYNC™ 3 và có tin nhắn mới đến, nhạc báo sẽ vang lên và màn hình cảm ứng hiện lên tên và ID người gửi (nếu iPhone® có hỗ trợ tính năng này).

Nếu SYNC™ không thể báo và đọc tin nhắn đến, bạn đừng lo! Hãy xem bước 6 và thực hiện khẩu lệnh. Nếu không, hãy tiếp tục các bước 4 và 5 sau đây.

Bước 4

Khởi động lại xe

Trước khi kiểm tra xem bạn có thể sử dụng tính năng nhận tin nhắn này không, hãy khởi động lại xe:

 • Tắt máy
 • Mở cửa phía bên lái xe
 • Chờ cho đến khi màn hình trung tâm tắt hết
 • Khởi động lại xe

Đồng thời, chiếc iPhone của bạn phải ở chế độ khóa màn hình vì iPhone chỉ có thể thông báo cho SYNC biết có tin nhắn đến khi khóa màn hình.

Bước 5

Nếu SYNC™ 3 không nhận được tin nhắn

Nếu SYNC™ 3 không báo hiệu có tin nhắn đến hay không thể đọc to tin nhắn lên cho bạn, bạn có thể cần phải khôi phục lại iPhone về trạng thái cài đặt ban đầu rồi làm theo các bước trên.

Cảnh báo: Khôi phục lại iPhone về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, nhạc, ảnh và các ứng dụng lưu trong điện thoại. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lưu dự phòng các dữ liệu trong điện thoại vào iTunes hoặc iCloud, rồi lưu trả lại những dự liệu này vào máy sau khi việc cài đặt lại hoàn tất.

Bước 6

Nghe tin nhắn đến

Nhấn nút “Voice” trên vô lăng và nói “Listen to Message” (Nghe tin nhắn đến).

SYNC™ 3 sẽ đọc to nội dung tin nhắn.

Bước 7

Nếu bạn muốn gọi điện thoại cho người gửi tin nhắn, nhấn nút “Voice” và nói “Dial.” 

Trước khi bạn bắt đầu

 • Kiểm tra tính tương thích điện thoại của bạn với SYNC™ 3.
 • Hãy chắc chắn hệ điều hành iPhone của bạn là phiên bản cập nhật mới nhất.
 • Kết nối điện thoại của bạn với SYNC™ 3

Bước 1

Kích hoạt tính năng Thông báo trên iPhone của bạn:

 • Vào Tap Settings > Bluetooth® > SYNC™*
 • Đặt ON cho Show Notifications

*Nếu chiếc iPhone của bạn được kết nối với SYNC™ trên nhiều xe khác nhau, bạn phải chắc chắn kích hoạt chính xác kết nối SYNC™ Bluetooth® nào để nhận thông báo.

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng bạn đã tắt tính năng “Do Not Disturb” (Không làm phiền) của SYNC™ 3

 • Nhấn vào biểu tượng Điện thoại trên thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng.
 • Nhấn biểu tượng Do Not Disturb (Không làm phiền) để chuyển từ ON sang OFF
 • Trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo xác nhận thay đổi này.

Bước 3

Kiểm tra nhận tin nhắn đến

Nếu bạn bè hay người thân gửi tin nhắn vào chiếc iPhone® của bạn, hãy kiểm tra xem:

Nếu iPhone® của bạn đã kết nối với SYNC™ 3 và có tin nhắn mới đến, nhạc báo sẽ vang lên và màn hình cảm ứng hiện lên tên và ID người gửi (nếu iPhone® có hỗ trợ tính năng này).

Nếu SYNC™ không thể báo và đọc tin nhắn đến, bạn đừng lo! Hãy xem bước 6 và thực hiện khẩu lệnh. Nếu không, hãy tiếp tục các bước 4 và 5 sau đây.

Bước 4

Khởi động lại xe

Trước khi kiểm tra xem bạn có thể sử dụng tính năng nhận tin nhắn này không, hãy khởi động lại xe:

 • Tắt máy
 • Mở cửa phía bên lái xe
 • Chờ cho đến khi màn hình trung tâm tắt hết
 • Khởi động lại xe

Đồng thời, chiếc iPhone của bạn phải ở chế độ khóa màn hình vì iPhone chỉ có thể thông báo cho SYNC biết có tin nhắn đến khi khóa màn hình.

Bước 5

Nếu SYNC™ 3 không nhận được tin nhắn

Nếu SYNC™ 3 không báo hiệu có tin nhắn đến hay không thể đọc to tin nhắn lên cho bạn, bạn có thể cần phải khôi phục lại iPhone về trạng thái cài đặt ban đầu rồi làm theo các bước trên.

Cảnh báo: Khôi phục lại iPhone về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất sẽ xóa toàn bộ dữ liệu, nhạc, ảnh và các ứng dụng lưu trong điện thoại. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lưu dự phòng các dữ liệu trong điện thoại vào iTunes hoặc iCloud, rồi lưu trả lại những dự liệu này vào máy sau khi việc cài đặt lại hoàn tất.

Bước 6

Nghe tin nhắn đến

Nhấn nút “Voice” trên vô lăng và nói “Listen to Message” (Nghe tin nhắn đến).

SYNC™ 3 sẽ đọc to nội dung tin nhắn.

Bước 7

Nếu bạn muốn gọi điện thoại cho người gửi tin nhắn, nhấn nút “Voice” và nói “Dial.” 

LỜI KHUYÊN

Sử dụng Siri Eyes-Free trên iPhone để soạn tin nhắn theo ý muốn

Với ứng dụng Siri Eyes-Free trên iPhone, bạn có thể soạn tin nhắn theo ý muốn để gửi cho bạn bè. Để dùng tính năng này, kích hoạt và nói với Siri tên người gửi và nội dung tin nhắn. Siri sẽ đọc lại tin để bạn xác nhận trước khi gửi tin nhắn đi. Siri Eyes-Free là lựa chọn duy nhất cho phép bạn dùng khẩu lệnh để soạn và trả lời tin nhắn trên iPhone.

LỜI KHUYÊN

Sử dụng Siri Eyes-Free trên iPhone để soạn tin nhắn theo ý muốn

Với ứng dụng Siri Eyes-Free trên iPhone, bạn có thể soạn tin nhắn theo ý muốn để gửi cho bạn bè. Để dùng tính năng này, kích hoạt và nói với Siri tên người gửi và nội dung tin nhắn. Siri sẽ đọc lại tin để bạn xác nhận trước khi gửi tin nhắn đi. Siri Eyes-Free là lựa chọn duy nhất cho phép bạn dùng khẩu lệnh để soạn và trả lời tin nhắn trên iPhone.

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top