Các Câu lệnh cho gọi điện thoại | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM

Các Câu lệnh cho gọi điện thoại


Bạn có thể dùng khẩu lệnh để kết nối điện thoại có Bluetooth® với SYNCTM3. Nhấn nút voice, và khi hệ thống có phản hồi, hãy nói những câu lệnh sau:

*___ là danh sách linh hoạt, có nghĩa đối với những khẩu lệnh gọi điện thoại đó có thể là tên trong danh bạ điện thoại hoặc số điện thoại mà bạn muốn liên lạc.

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho gọi điện thoại

Bạn có thể dùng khẩu lệnh để kết nối điện thoại có Bluetooth® với SYNCTM3. Nhấn nút voice, và khi hệ thống có phản hồi, hãy nói những câu lệnh sau:


*___ là danh sách linh hoạt, có nghĩa đối với những khẩu lệnh gọi điện thoại đó có thể là tên trong danh bạ điện thoại hoặc số điện thoại mà bạn muốn liên lạc.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top