Thiết bị điện thoại tương thích | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNC™ 3

Thiết bị điện thoại tương thích


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

SYNC™ 3

Thiết bị điện thoại tương thích


Hãy xem tất cả những điều tuyệt vời bạn có được khi SYNC™ kết nối với điện thoại của bạn.

STAND BY PARTIALLY SUPPORTED (POINT YOUR MOUSE TO LEARN MORE)
SYNC® Media Player compatibility list
  Xử lý cuộc gọi Gọi điện không cần cầm máy Trả lời cuộc gọi chờ Tải Danh bạ điện thoại Nhận biết người gọi Truyền âm thanh SMS hoặc tin nhắn
Alcatel
 
Alcatel, Flash2 7049D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (7049D_APAC_G50EN_V3.8_160425)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Alcatel, One Touch 2045X

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: SVN:010 02

Available
Available
Available

Không thể tải danh bạ điện thoại về hệ thống của xe. Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Không thể tải danh bạ điện thoại về hệ thống của xe. 

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

 
Alcatel, One Touch Idol 3 5.5 6045K

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (LRX22G release-keys)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Alcatel, One Touch Idol 3 6039Y

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (01007)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Alcatel, One Touch Idol 4 6055P

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (010 03)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Alcatel, One Touch Pixi 4 5.0 5010D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (01005)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị thích hợp trên hệ thống xe. 

Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Available
Available
Available
 
Alcatel, One Touch Pop 3 5065D

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (01004)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Alcatel, Shine Lite 5080X

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (01004)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
Apple
 
Apple, iPhone 5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.0.1 (14A403)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 5C

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 10.0.1 (14A403)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 5S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6 (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.3.1 (13E238)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng bật nhạc không được tiếp tục sau khi kết thúc một cuộc gọi. 

Optional

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.3.1 (13E238)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng bật nhạc không được tiếp tục sau khi kết thúc một cuộc gọi. 

Optional

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 6S Plus (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.3.1 (13E238)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng bật nhạc không được tiếp tục sau khi kết thúc một cuộc gọi. 

Optional

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 7

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 7 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 8

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone 8 Plus

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone SE

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.0 (15A372)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone SE (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 9.3.1 (13E238)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng bật nhạc không được tiếp tục sau khi kết thúc một cuộc gọi. 

Optional

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
 
Apple, iPhone X

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 11.1 (15B93)

Available
Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

Optional
Asus
 
Asus, Zenfone 2 Laser ZE500KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.10.7.1)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 3 Laser ZC551KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_user_14.40.144.29)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 Max ZC520TL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NRD90M_Phone-14.10.1705.35)

Điện thoại không thể kết nối với hệ thống xe sau khi ghép đôi. Chỉ kết nối được với nghe nhạc. 

 
Asus, Zenfone 3 Max ZC553KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29M.WW_Phone-13.0.0.180)

Available
Available

Không hiển thị được cuộc gọi chính xác trong khi hoán đổi/chuyển đổi cuộc gọi. 

Optional
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE520KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.WW_Phone-13.20.10.137

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Asus, Zenfone 3 ZE552KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NRD90M.WW_Phone-14.2020.1704)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Asus, Zenfone 4 Max Pro ZC554KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26F.WW-14.2016.1711.218)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26F.WW_user_12.40.273.60)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 4 Selfie ZD553KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26F.WW_14.0400.1709.165)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone 4 ZE554KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMF26X.WW-14.1064.1711.96)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Go 5.0 LTE ZB500KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29M.WW_Phone-13.0.0.294)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Go ZB452KG

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (LMY47V.WW_Phone-12.2.5.5)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Go ZC500TG

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (WW_Phone-12.1.0.51-20160825)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. Khi hệ thống xe tiếp tục chạy sau khi tạm ngưng, không hiển thị được siêu dữ liệu của bài đang phát hiện tại. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Live ZB501KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MMB29P.zb501kl-13.1407.1704)

Available
Available

Không hiển thị được cuộc gọi chính xác trong khi hoán đổi/chuyển đổi cuộc gọi. 

Optional
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Max ZC550KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (LRX22G.WW_Phone-12.8.10.82)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Asus, Zenfone Selfie ZD551KL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2(LRX22G.WW_user_1.12.40.382_2)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
BlackBerry
 
BlackBerry, DTEK50 (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (AAG326)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
BlackBerry, KEYone

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (AAK624)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
BlackBerry, Priv

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (AAE570)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
bq
 
bq, Aquaris X5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (3.2.9_20160226-1809)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
CAT
 
CAT, S40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (LTE_D0201121.0_S40_0.025.00)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
CoolPad
 
CoolPad, Cool 1 C103

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (ZIXOSOP5801803011S)

Available
Available

Không hiển thị được cuộc gọi chính xác trong khi hoán đổi/chuyển đổi cuộc gọi. 

Optional
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
CoolPad, Note 3 8676-I02

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (V019)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional
Available
 
CoolPad, Note 3 Lite

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (V021)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional
Available
GIONEE
 
GIONEE, A1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.0 (A1_0301_V6107)

Available
Available
Available
Available
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional

Tính năng tin nhắn văn bản không hoạt động. 

 
GIONEE, F103 Pro

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: amigo3.2.0 (F103 Pro_0301_V5741)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional

Tính năng tin nhắn văn bản không hoạt động. 

 
GIONEE, P5W

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (P5W_0201_V6545)

Available
Available
Available
Available
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional
Available
 
GIONEE, P7 Max

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 3.2.0 (P7 Max_0201_V5578)

Available
Available
Available

Danh mục Tất Cả Các Cuộc Gọi không đồng bộ hóa sau khi kết nối lại. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
GIONEE, S6 GN9010

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1(SV1.6)

Available
Available
Available
Available
Available

Không luôn hiển thị thông tin ID3 trên hệ thống trên xe. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional

Thiết bị hỗ trợ MAP 1.0, nhưng tính năng gửi tin nhắn không hoạt động chính xác. 

 
GIONEE, S6s

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 3.2.0 (S6s_0402_V5628)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional

Tính năng tin nhắn văn bản không hoạt động. 

Google
 
Google, Pixel

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.0 (OPR3.170623.013)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel 2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.0 (OPD1.170816.010)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel 2 XL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.1.0 (OPM1.171019.011)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Google, Pixel XL

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.0 (OPR3.170623.013)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Honor
 
Honor, 4A SCL-AL00

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1(SCL-AL00C00B211)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, 5C NEM-L51

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NEM-L51C432B350)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, 5X KIW-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (KIW-L21C432B350)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, 6X BLN-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (BLN-L21C432B360)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, 7 PLK-L01

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (PLK-L01C432B330)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, 8 FRD-AL00

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (FRD-AL00C00B368)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Honor, Bee2 LUA-L22

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (LUA-L22C621B103)

Available
Available

Tín hiện báo giữ cuộc gọi của hệ thống xe không được hiển thị đúng. Chức năng xử lý nhiều cuộc gọi không hoạt động chính xác. Không hiển thị được cuộc gọi chính xác trong khi hoán đổi/chuyển đổi cuộc gọi. 

Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, Note 8 EDI-AL10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (EDI-AL10C233B352)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Honor, V8 KNT-AL10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (KNT-AL10C00B391)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
HTC
 
HTC, 10 (T-Mobile)

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (2.37.531.5)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
HTC, Desire 10 Lifestyle D10u

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (1.07.401.1)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
HTC, Desire 10 Pro D10w

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (1.18.400.20)

Available
Available

Không hiển thị được cuộc gọi chính xác trong khi hoán đổi/chuyển đổi cuộc gọi. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available

Không thể gửi tin nhắn qua hệ thống của xe. 

Optional
 
HTC, Desire 825 D825u

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (1.00.401.4)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
HTC, One X9 X9Y

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (2.19.710.1)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
HTC, U Play

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (1.13.401.2)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
HTC, U11

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (1.03.401.6)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Huawei
 
Huawei, Ascend G7 G7-L01

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4 (G7-L01V100R001C00B263)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Ascend Mate 7 MT7-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (MT7-L09V100R001C00B168SP02)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Ascend Y635-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.4(Y635-L21V100R001C432B131)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Google Nexus 6P H1512

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NBD90X)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, GR5 (2017) BLL-L22

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (BLL-L22C636B123)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Honor Bee Y541-U02

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (Y541-U02V100R001C583B107)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Mate 10 Pro BLA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 8.0.0 (BLA-L09 8.0.0.115(C782))

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Huawei, Mate 8 NXT-L29

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (NXT-L29C432B170)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Mate 9 MHA-L29

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (MHA-L29C432B126)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Mate S CRR-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (CRR-L09C432B114)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Nova Plus MLA-L11

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 ( MLA-L11C432B140 )

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P10 Lite WAS-LX1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (WAS-LX1C432B102)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P10 Plus VKY-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (VKY-L09C432B120)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, P8 GRA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.1 (GRA-L09C432B200)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P8 Lite ALE-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (ALE-L21C432B594)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Available
Available
Available
 
Huawei, P8 Max DAV-703L

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (DAV-703LV100R001C233B029)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-AL10

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (EVA-AL10C00B139)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P9 EVA-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (EVA-L09C432B386)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P9 Lite VNS-L31

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (VNS-L31C432B380)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, P9 Plus VIE-L09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (VIE-L09C432B360)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Huawei, Y5 Y560-L01

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1(Y560-L01V100ROO1C628B103)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Optional
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Huawei, Y6 II CAM-L21

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (CAM-L21C432B179)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Huawei, Y7 TRT-LX1

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (TRT-LX1C432B100)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
i-mobile
 
i-mobile, i-Style 219

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-mobile_i-STYLE-219-SW29)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
i-mobile, i-Style 220

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.2 (i-mobile i-STYLE 220_V.13)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
i-mobile, i-Style 811

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (i-mobile_i-STYLE_811_V.15)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
Infinix
 
Infinix, Hot 4 Pro X5511

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (X5511-H3716B-M-IN-170912V134)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Không hiển thị được các tên bài nhạc trên hệ thống trong quá trình bật nhạc. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional
Available
 
Infinix, Note 4 X572

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (X572-H5312E-N-IN-170911V115)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
Intex
 
Intex, Aqua Lite

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (Intex_Aqua_Lite_V05_Indian)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Intex, Aqua View

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (V06_Indian)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Intex, Cloud Cube

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (Intex_Cloud_Cube_V08_Indian)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Optional
Available
Available

Không thể phát và dừng phát nhạc bằng các điều khiển hệ thống trên xe. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Karbonn
 
Karbonn, K9 Viraat

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (Karbonn_K9_Viraat_4G_V03N)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Karbonn, Titanium Moghul

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 4.4.3 (TITANIUM_MOGHUL_V018)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
LAVA
 
LAVA, A77

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (A77N_1_8_V4.0_M004_20170717)

Kết nối với hệ thống xe không đảm bảo. Kết nối hày thường bị mất. 

Tính năng AppLink không được hỗ trợ. 

Tính năng AppLink không được hỗ trợ. 

Tính năng AppLink không được hỗ trợ. 

Tính năng AppLink không được hỗ trợ. 

Tính năng AppLink không được hỗ trợ. 

 
LAVA, P7

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.0 (LAVA_P7_S104_20151221)

Available
Available

Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LAVA, V5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 2.0 (LAVA_V5_S107)

Available
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LAVA, X46

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (Lava_X46_S801_20160330)

Available
Available
Available
Available
Available

Không thể kiểm soát hoàn toàn việc phát lại nhạc qua hệ thống trên xe. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
LeEco
 
LeEco, 乐2 Pro X620

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.6.014S

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LeEco, 乐2 X620

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.6.014S

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LeEco, 乐Max2 X820

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.6.014S

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LeEco, 乐S3 LEX622

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.9.023S

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Lenovo
 
Lenovo, A1000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0 (A1000_S30318_160929_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available

Tính năng SMS hay Tin Nhắn Văn Bản không được hỗ trợ. 

 
Lenovo, A2010

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (S261_1607142300_MP3V1_8G_ROW)

Cường độ tín hiệu không được hiển thị trên hệ thống xe. 

Optional
Available

Hệ thống trên xe không cho biết bị cuộc gọi bị giữ. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, A5000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (A5000_S124_151118_8G_ROW)

Available
Available

Không thể kết thúc các cuộc gọi đã được kết nối bằng cách sử dụng hệ thống sau khi chấp nhận cuộc gọi đến thứ hai. 

Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, A6600 Plus A6600d40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (A6600d40_S232_161222_ROW)

Available
Available
Available

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, A7000

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (A7000-a_S223_160405_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Optional

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Chức năng bật nhạc không được tiếp tục sau khi kết thúc một cuộc gọi. Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Optional
Available
 
Lenovo, K3 Note K50-T5

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0(VIBEUI_V2.5_1511_5.444.1_ST)

Available
Available

Chỉ có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị bằng máy cầm tay. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, K6 Note K53a48

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (K53_S123_170216_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Lenovo, K6 Power K33a42

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (K33_S156_170220_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Lenovo, K8 Note XT1902-3

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMB26.54-71)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, K8 Plus XT1902-2

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMC26.74-24)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto C Plus XT1721

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NRD90M.03 030)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto C XT1755

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NRD90M.040)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto E3 Power XT1706

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (XT1706_S135_161108_ROW)

Available
Available
Available

Không thể tải danh bạ điện thoại về hệ thống của xe. Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto E3 XT1700

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (XT1700_S124_160826_ROW)

Available
Available
Available

Danh bạ chưa được tải về. Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto E4 Plus XT1770

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMA26.42-11-3)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto E4 XT1761

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NMA26.42-11-3)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto G4 Plus XT1642

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NPJS25.93-14-4)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto G4 XT1625 (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.0 (NPJ25.93-14)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
Lenovo, Moto G5S XT1793

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NPP26.102-49)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto M XT1663

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (XT1663_S132_170113_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto X4 XT1900-7

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NPW26.7)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto Z Play XT1635-02

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (MPN24.104-44)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Moto Z2 Play XT1710-09

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 7.1.1 (NPSS26.118-19-4)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, P2 P2A42

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (P2a42_S062_170117_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available

Nút duyệt từng mục không hiển thị trên hệ thống của xe. 

Optional
Available
 
Lenovo, P70

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1 (P70-A_S139_151214_16G_L_ROW)

Available
Available

Tín hiện báo giữ cuộc gọi của hệ thống xe không được hiển thị đúng. 

Optional
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, S90 Sisley

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (S90-A_S239_151126_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Optional
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe K4 Note A7010a48

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (A7010a48_S230_161129_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Optional

Danh sách cuộc gọi không được đồng bộ hóa một cách chính xác trong lúc kết nối. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Vibe K5 A6020a40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (A6020a40_S029_160705_ROW)

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe K5 Note A7020a48

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (A7020a48_S259_160721_ROW)

Available
Available

Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Optional

Các danh sách cuộc gọi gần nhất không được hiển thị đúng cách. 

Optional
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
Lenovo, Vibe Shot Z90a40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.1.1 (Z90a40_S327_160218_RJIL)

Available
Available

Không thể kết thúc các cuộc gọi đã được kết nối bằng cách sử dụng hệ thống sau khi chấp nhận cuộc gọi đến thứ hai. Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. 

Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
 
Lenovo, Vibe X3 X3a40

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (X3a40_S217_160623_ROW)

Available
Available

Không thể kết thúc các cuộc gọi đã được kết nối bằng cách sử dụng hệ thống sau khi chấp nhận cuộc gọi đến thứ hai. Không thể gom nhiều cuộc gọi trong một phiên hội nghị sử dụng hệ thống trên xe. Hệ thống xe không hiển thị đúng số điện thoại khi thực hiện cuộc gọi đi. 

Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
LeTV
 
LeTV, Le 2 X526

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.8.016S

Available
Available
Available
Available
Available

Chức năng duyệt nhạc sử dụng hệ thống xe không hoạt động chính xác. 

Optional
Available
LG
 
LG, G2 D802

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 5.0.2 (V30d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available

Tính năng Duyệt Bài Nhạc Qua Bluetooth không được hỗ trợ. 

Available
Available
 
LG, G4 H815

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0 (V20d-EUR-XX)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available
 
LG, G5 H820 (AT

Được kiểm tra với phiên bản phần mềm: 6.0.1 (H82010c)

Available
Available
Available
Available
Available
Available
Available