Hướng dẫn cách cài đặt lại toàn bộ hệ thống SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Hướng dẫn cách cài đặt lại toàn bộ hệ thống SYNC™ 3


Cài đặt lại toàn bộ sẽ đưa hệ thống SYNC™ 3 trở về trạng thái cài đặt ban đầu của nhà sản xuất.

Trước khi bắt đầu

• Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory

• Bạn nên lưu lại địa chỉ, hành trình và điểm đến trước khi thực hiện cài đặt lại. Quá trình cài đặt lại sẽ xoá hết dữ liệu cá nhân của bạn.

• Ngắt kết nối hoặc rút các thiết bị USB ra khỏi cổng USB.

SYNCTM 3

Hướng dẫn cách cài đặt lại toàn bộ hệ thống SYNC™ 3


Cài đặt lại toàn bộ sẽ đưa hệ thống SYNC™ 3 trở về trạng thái cài đặt ban đầu của nhà sản xuất.

Trước khi bắt đầu

• Dừng xe ở chế độ Park và nổ máy, không để ở chế độ Accessory

• Bạn nên lưu lại địa chỉ, hành trình và điểm đến trước khi thực hiện cài đặt lại. Quá trình cài đặt lại sẽ xoá hết dữ liệu cá nhân của bạn.

• Ngắt kết nối hoặc rút các thiết bị USB ra khỏi cổng USB.

perform-a-master-reset

Bước 1

Nhấn Settings (Cài đặt) trên thanh Công cụ dưới chân màn hình. 

Bước 2

Nhấn biểu tượng General (bạn có thể phải trượt màn hình sang trang tiếp theo). 

Bước 3

Nhấn thanh trượt hoặc trượt dọc màn hình cho đến khi bạn thấy Master Reset (Cài đặt lại toàn bộ). Chọn Master Reset. 

Bước 4

Xuất hiện thông báo xác nhận mọi cài đặt của hệ thống sẽ bị xoá và trở về tình trạng cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Chọn Tiếp tục. 

Bước 5

Xuất hiện thông báo “Cài đặt lại về trạng thái mặc định ban đầu”, hệ thống sẽ tắt và màn hình trắng. Hệ thống sẽ cần khoảng vài phút để cài đặt lại và trở về hoạt động bình thường. 

LỜI KHUYÊN

Một số chú ý trước khi thực hiện cài đặt lại toàn bộ

Khi thực hiện cài đặt lại toàn bộ, bạn cần kết nối với điện thoại để lưu lại danh bạ điện thoại.

Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối với điện thoại sau khi bạn cài đặt cập nhật, hãy thử cách sau: xoá SYNC™ khỏi danh sách các thiết bị kết nối với Bluetooth® trong điện thoại của bạn. Sau đó kết nối lại như bình thường. 

Bước 1

Nhấn Settings (Cài đặt) trên thanh Công cụ dưới chân màn hình. 

Bước 2

Nhấn biểu tượng General (bạn có thể phải trượt màn hình sang trang tiếp theo). 

Bước 3

Nhấn thanh trượt hoặc trượt dọc màn hình cho đến khi bạn thấy Master Reset (Cài đặt lại toàn bộ). Chọn Master Reset. 

Bước 4

Xuất hiện thông báo xác nhận mọi cài đặt của hệ thống sẽ bị xoá và trở về tình trạng cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Chọn Tiếp tục. 

Bước 5

Xuất hiện thông báo “Cài đặt lại về trạng thái mặc định ban đầu”, hệ thống sẽ tắt và màn hình trắng. Hệ thống sẽ cần khoảng vài phút để cài đặt lại và trở về hoạt động bình thường. 

LỜI KHUYÊN

Một số chú ý trước khi thực hiện cài đặt lại toàn bộ

Khi thực hiện cài đặt lại toàn bộ, bạn cần kết nối với điện thoại để lưu lại danh bạ điện thoại.

Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối với điện thoại sau khi bạn cài đặt cập nhật, hãy thử cách sau: xoá SYNC™ khỏi danh sách các thiết bị kết nối với Bluetooth® trong điện thoại của bạn. Sau đó kết nối lại như bình thường. 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top