Quản lý danh bạ điện thoại với SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Quản lý danh bạ điện thoại với SYNC™ 3

SYNCTM 3

Quản lý danh bạ điện thoại với SYNC™ 3

manage your phonebook

Trước khi bạn bắt đầu

  • Kiểm tra điện thoại có tương thích với SYNC™ 3 hay không.
  • Kết nối điện thoại với SYNC™ 3

Bước 1

Tự động tải danh bạ

Sau khi kết nối điện thoại với SYNC™ 3 thành công*, chuyển chế độ Auto-Download contact (Tự động tải danh bạ) sang On, và khi đó danh bạ sẽ được tự động tải từ điện thoại về hệ thống.

Trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo danh bạ đang được tải. Phụ thuộc vào số lượng danh bạ, thời gian tải sẽ mất khoảng vài phút.

* Tính năng này phụ thuộc vào dòng điện thoại

Bước 2

Tự động cập nhật danh bạ

Tính năng tự động tải danh bạ sẽ đồng thời tự động cập nhật danh bạ mỗi khi bạn kết nối điện thoại đó với SYNC™.
Do đó, nếu bạn vừa thêm mới hoặc chỉnh sửa danh bạ đã lưu sẵn, việc thay đổi này sẽ được diễn ra khi bạn kết nối điện thoại lại với SYNC™.

Bước 3

Quản lý danh bạ theo cách riêng

Khi danh bạ đã được tải xong, bạn có thể cài đặt để quản lý danh bạ theo ý thích của riêng bạn.

Nhấn biểu tượng Settings trên thanh Công cụ dưới chân màn hình, sau đó nhấn biểu tượng Phone để vào danh mục Phone Settings.

Bước 4

Quản lý danh bạ

Trong danh mục Phone Settings, nhấn Manage Contacts (Quản lý danh bạ). Nếu điện thoại của bạn tương thích với tính năng này, danh mục Manage Contacts sẽ cho phép bạn quản lý danh bạ theo ý muốn như sau:

Display Contact Photos: gạt sang On, màn hình sẽ hiển thị ảnh bạn lưu cho mỗi tên người trong danh bạ khi nhận hoặc gọi điện thoại cho người đó.

Sort By: để lựa chọn cách hiển thị danh bạ lọc theo tên hay họ.

Re-download Phonebook. Bạn có thể tự tải lại danh bạ theo cách thủ công: đỗ xe, bật Bluetooth® trên điện thoại và kết nối với SYNC™ 3


Delete Phone book: Chọn chức năng này nếu bạn muốn xóa danh bạ lưu trong hệ thống. Chức năng này không xóa danh bạ trong điện thoại của bạn.

 

Trước khi bạn bắt đầu

  • Kiểm tra điện thoại có tương thích với SYNC™ 3 hay không.
  • Kết nối điện thoại với SYNC™ 3

Bước 1

Tự động tải danh bạ

Sau khi kết nối điện thoại với SYNC™ 3 thành công*, chuyển chế độ Auto-Download contact (Tự động tải danh bạ) sang On, và khi đó danh bạ sẽ được tự động tải từ điện thoại về hệ thống.

Trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo danh bạ đang được tải. Phụ thuộc vào số lượng danh bạ, thời gian tải sẽ mất khoảng vài phút.

* Tính năng này phụ thuộc vào dòng điện thoại

Bước 2

Tự động cập nhật danh bạ

Tính năng tự động tải danh bạ sẽ đồng thời tự động cập nhật danh bạ mỗi khi bạn kết nối điện thoại đó với SYNC™.
Do đó, nếu bạn vừa thêm mới hoặc chỉnh sửa danh bạ đã lưu sẵn, việc thay đổi này sẽ được diễn ra khi bạn kết nối điện thoại lại với SYNC™.

Bước 3

Quản lý danh bạ theo cách riêng

Khi danh bạ đã được tải xong, bạn có thể cài đặt để quản lý danh bạ theo ý thích của riêng bạn.

Nhấn biểu tượng Settings trên thanh Công cụ dưới chân màn hình, sau đó nhấn biểu tượng Phone để vào danh mục Phone Settings.

Bước 4

Quản lý danh bạ

Trong danh mục Phone Settings, nhấn Manage Contacts (Quản lý danh bạ). Nếu điện thoại của bạn tương thích với tính năng này, danh mục Manage Contacts sẽ cho phép bạn quản lý danh bạ theo ý muốn như sau:

Display Contact Photos: gạt sang On, màn hình sẽ hiển thị ảnh bạn lưu cho mỗi tên người trong danh bạ khi nhận hoặc gọi điện thoại cho người đó.

Sort By: để lựa chọn cách hiển thị danh bạ lọc theo tên hay họ.

Re-download Phonebook. Bạn có thể tự tải lại danh bạ theo cách thủ công: đỗ xe, bật Bluetooth® trên điện thoại và kết nối với SYNC™ 3


Delete Phone book: Chọn chức năng này nếu bạn muốn xóa danh bạ lưu trong hệ thống. Chức năng này không xóa danh bạ trong điện thoại của bạn.

 

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top