Cách nghe tin nhắn bằng khẩu lệnh và SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Cách nghe tin nhắn bằng khẩu lệnh và SYNC™ 3


Với một khẩu lệnh đơn giản, SYNC™ 3 cho phép bạn nghe tin nhắn mà không cần phải cầm đến điện thoại. Bạn còn có thể trả lời tin nhắn thông qua khẩu lệch với 1 trong 15 mẫu tin được cài sẵn.

Lưu ý:

Tính năng Gửi tin nhắn tuỳ thuộc vào từng dòng điện thoại. Hãy kiểm tra tính tương thích của SYNC™ 3 cho thiết bị di động của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

•Kiểm tra điện thoại có tương thích với SYNC™ 3 hay không.
•Kết nối điện thoại với SYNC™ 3
 •Nếu bạn sử dụng iPhone, vui lòng xem Nhận tin nhắn trên iPhone với SYNC™ 3

SYNCTM 3

Cách nghe tin nhắn bằng khẩu lệnh và SYNC™ 3


Với một khẩu lệnh đơn giản, SYNC™ 3 cho phép bạn nghe tin nhắn mà không cần phải cầm đến điện thoại. Bạn còn có thể trả lời tin nhắn thông qua khẩu lệch với 1 trong 15 mẫu tin được cài sẵn.

Lưu ý:

Tính năng Gửi tin nhắn tuỳ thuộc vào từng dòng điện thoại. Hãy kiểm tra tính tương thích của SYNC™ 3 cho thiết bị di động của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

•Kiểm tra điện thoại có tương thích với SYNC™ 3 hay không.
•Kết nối điện thoại với SYNC™ 3
 •Nếu bạn sử dụng iPhone, vui lòng xem Nhận tin nhắn trên iPhone với SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top