Tìm đường dễ dàng với SYNC™3 | SYNC™ 3 | Ford VN

Tìm đường dễ dàng với SYNC®3

Tìm đường dễ dàng với SYNC™3

Chỉ cần nhập địa chỉ nơi đến và hãy để SYNC™3 chỉ đường cho bạn (nếu xe của bạn được trang bị tính năng định vị). Đây là tính năng dẫn đường của SYNC™3 được thiết kế cho trải nghiệm du lịch của bạn thuận lợi hơn như cung cấp thông tin về những địa điểm thú vị mà hành trình của bạn đi qua. Chuyến đi thêm an toàn khi hai tay bạn không rời khỏi vô lăng và mắt bạn luôn tập trung vào hành trình phía trước.

Tối ưu hoá cung đường của bạn

Bạn có thể thiết lập bản đồ, lộ trình và tính năng dẫn đường mà bạn muốn SYNC™ sẽ hiển thị trong suốt hành trình. Để kích hoạt tính năng này, chọn biểu tượng Setting trên thanh Công cụ, rồi chọn biểu tượng Navigation. Bạn sẽ có những lựa chọn sau:

  • Nhấn Map Appearance để SYNC™ hiển thị chế độ 3D (nếu có sẵn) và hiển thị các địa điểm quan trọng trên màn hình bản đồ. 
  • Nhấn Route để yêu cầu SYNC™ ước tính quãng đường. Các tuỳ chọn bao gồm Fast (Tuyến đường nhanh nhất- mặc định), Easy (Tuyến đường dễ nhất), Short (Tuyến đường ngắn nhất).
  • Nhấn Sound để lựa chọn cách SYNC™ nhắc bạn trong khi chỉ đường. Bật hoặc tắt Dẫn Đường Bằng Giọng Nói (Disable or Enable Voice guidance), hay điều chỉnh Mức độ Chi tiết (Verbosity Level) nếu bạn muốn thay đổi tần suất và độ dài câu nhắc chỉ đường từ SYNC™.  

Lên kế hoạch cho chuyến đi có nhiều điểm dừng

Để thiết lập hành trình có nhiều điểm dừng, bạn sẽ thực hiện như sau:

   1.     Chọn nút Menu trong Navigation  


   2.     Chọn biểu tượng Multipoint Route

   3.     Trong màn hình tuỳ chọn Multipoint Route, bạn sẽ chỉ thấy dòng địa điểm khởi hành duy nhất, là địa chỉ mặc định bởi GPS

   4.     Chọn Destination + để chọn điểm đến

   5.     Màn hình hiển thị New Route to…(Hành trình Mới đến ...) cho phép bạn chọn điểm đến bằng cách nhập địa chỉ, tên địa điểm, hoặc địa điểm đã lưu, v.v… 


   6.     Khi địa điểm bạn cần tìm hiện lên bản đồ, chọn Select as Destination (Chọn Điểm Đến).

   7.    Để thêm nhiều điểm dừng khác, chọn Insert Waypoint + (Thêm Điểm Dừng) + hoặc chọn Final Destination + (Điểm Đến Cuối) để thay đổi điểm đến cuối cùng. Bảng chọn Add to Route... (Thêm vào Hành trình) sẽ xuất hiện để bạn chọn điểm dừng mới.

   8.     (Tuỳ chọn) Chọn mũi tên đi xuống nếu bạn muốn tối ưu hoá lại toàn bộ hành trình hoặc sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng. Bạn cũng có thể xoá toàn bộ địa điểm đã chọn.

   9.     Sau khi bạn đã chọn xong các điểm dừng cho hành trình, chọn Calculate Route (Tính toán Hành trình) và hành trình đã định của bạn sẽ được tự động tính toán.

   10.   Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn nút Start Navigation (Bắt đầu Dẫn Đường) và bắt đầu hành trình.

 

Tìm đường dễ dàng với SYNC™3

Chỉ cần nhập địa chỉ nơi đến và hãy để SYNC™3 chỉ đường cho bạn (nếu xe của bạn được trang bị tính năng định vị). Đây là tính năng dẫn đường của SYNC™3 được thiết kế cho trải nghiệm du lịch của bạn thuận lợi hơn như cung cấp thông tin về những địa điểm thú vị mà hành trình của bạn đi qua. Chuyến đi thêm an toàn khi hai tay bạn không rời khỏi vô lăng và mắt bạn luôn tập trung vào hành trình phía trước.

Tối ưu hoá cung đường của bạn

Bạn có thể thiết lập bản đồ, lộ trình và tính năng dẫn đường mà bạn muốn SYNC™ sẽ hiển thị trong suốt hành trình. Để kích hoạt tính năng này, chọn biểu tượng Setting trên thanh Công cụ, rồi chọn biểu tượng Navigation. Bạn sẽ có những lựa chọn sau:

  • Nhấn Map Appearance để SYNC™ hiển thị chế độ 3D (nếu có sẵn) và hiển thị các địa điểm quan trọng trên màn hình bản đồ. 
  • Nhấn Route để yêu cầu SYNC™ ước tính quãng đường. Các tuỳ chọn bao gồm Fast (Tuyến đường nhanh nhất- mặc định), Easy (Tuyến đường dễ nhất), Short (Tuyến đường ngắn nhất).
  • Nhấn Sound để lựa chọn cách SYNC™ nhắc bạn trong khi chỉ đường. Bật hoặc tắt Dẫn Đường Bằng Giọng Nói (Disable or Enable Voice guidance), hay điều chỉnh Mức độ Chi tiết (Verbosity Level) nếu bạn muốn thay đổi tần suất và độ dài câu nhắc chỉ đường từ SYNC™.  

Lên kế hoạch cho chuyến đi có nhiều điểm dừng

Để thiết lập hành trình có nhiều điểm dừng, bạn sẽ thực hiện như sau:

   1.     Chọn nút Menu trong Navigation  


   2.     Chọn biểu tượng Multipoint Route

   3.     Trong màn hình tuỳ chọn Multipoint Route, bạn sẽ chỉ thấy dòng địa điểm khởi hành duy nhất, là địa chỉ mặc định bởi GPS

   4.     Chọn Destination + để chọn điểm đến

   5.     Màn hình hiển thị New Route to…(Hành trình Mới đến ...) cho phép bạn chọn điểm đến bằng cách nhập địa chỉ, tên địa điểm, hoặc địa điểm đã lưu, v.v… 


   6.     Khi địa điểm bạn cần tìm hiện lên bản đồ, chọn Select as Destination (Chọn Điểm Đến).

   7.    Để thêm nhiều điểm dừng khác, chọn Insert Waypoint + (Thêm Điểm Dừng) + hoặc chọn Final Destination + (Điểm Đến Cuối) để thay đổi điểm đến cuối cùng. Bảng chọn Add to Route... (Thêm vào Hành trình) sẽ xuất hiện để bạn chọn điểm dừng mới.

   8.     (Tuỳ chọn) Chọn mũi tên đi xuống nếu bạn muốn tối ưu hoá lại toàn bộ hành trình hoặc sắp xếp lại thứ tự các điểm dừng. Bạn cũng có thể xoá toàn bộ địa điểm đã chọn.

   9.     Sau khi bạn đã chọn xong các điểm dừng cho hành trình, chọn Calculate Route (Tính toán Hành trình) và hành trình đã định của bạn sẽ được tự động tính toán.

   10.   Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn nút Start Navigation (Bắt đầu Dẫn Đường) và bắt đầu hành trình.

 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
Contact Us

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

LIÊN HỆ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top