Hướng dẫn tải phần mềm cập nhật về máy tính | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Hướng dẫn tải phần mềm cập nhật về máy tính


Hãy chắc rằng bạn đang sử dụng phiên bản SYNC™ mới nhất để tận dụng tối đa mọi ưu việt của hệ thống này. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm SYNC™ phiên bản mới nhất từ trang web dành cho Chủ Sở Hữu Xe Ford.

Lưu ý:

• Bạn cần phải thiết lập tài khoản SYNC™ trên trang web Chủ Sở Hữu Xe Ford, đăng nhập vào tài khoản và đăng ký chiếc xe của bạn trên tài khoản này.

• Bạn cần có một USB dung lượng tối thiểu 8GB và không cài mật khẩu. USB phải ở định dạng FAT. Định dạng NTFS sẽ không dùng được.

• Đăng nhập vào trang SYNC™ Chủ Sở Hữu Xe Ford.

SYNCTM 3

Hướng dẫn tải phần mềm cập nhật về máy tính


Hãy chắc rằng bạn đang sử dụng phiên bản SYNC™ mới nhất để tận dụng tối đa mọi ưu việt của hệ thống này. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm SYNC™ phiên bản mới nhất từ trang web dành cho Chủ Sở Hữu Xe Ford.

Lưu ý:

• Bạn cần phải thiết lập tài khoản SYNC™ trên trang web Chủ Sở Hữu Xe Ford, đăng nhập vào tài khoản và đăng ký chiếc xe của bạn trên tài khoản này.

• Bạn cần có một USB dung lượng tối thiểu 8GB và không cài mật khẩu. USB phải ở định dạng FAT. Định dạng NTFS sẽ không dùng được.

• Đăng nhập vào trang SYNC™ Chủ Sở Hữu Xe Ford.

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Thêm Hỗ trợ SYNCTM 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top