Cách gọi số điện thoại không có trong danh bạ, hoàn toàn rảnh tay | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Cách gọi số điện thoại không có trong danh bạ, hoàn toàn rảnh tay


Với tính năng gọi điện thoại rảnh tay, bạn có thể ra khẩu lệnh yêu cầu SYNC™ bấm bất kỳ số điện thoại nào. 

SYNCTM 3

Cách gọi số điện thoại không có trong danh bạ, hoàn toàn rảnh tay


Với tính năng gọi điện thoại rảnh tay, bạn có thể ra khẩu lệnh yêu cầu SYNC™ bấm bất kỳ số điện thoại nào. 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top