Hướng dẫn điều khiển radio và ổ CD với SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

    Hướng dẫn điều khiển radio và ổ CD với SYNC™ 3

SYNCTM 3

    Hướng dẫn điều khiển radio và ổ CD với SYNC™ 3

how-to-control-your-radio-and-cd-player

Cách dò kênh trên sóng AM, FM 

Để dò kênh đài trên sóng AM, FM, đầu tiên bạn hãy nhấn biểu tượng Audio trong Thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng, sau đó nhấn Sources (Nguồn phát)

 1. Chọn nguồn phát bằng cách nhấn AM, FM.
 2. Nhấn Direct Tune.
 3. Nhập kênh đài bạn muốn nghe, và nhấn Enter.
 4. Nhấn Preset Bank để thêm kênh, và sau đó nhấn và giữ một trong những nút Memory Preset để lưu kênh. Đài sẽ im lặng trong giây lát, và sẽ phát lại tiếng khi kênh đã được lưu. 

Lưu ý:

Nếu xe của bạn không nằm trong vùng có sóng đài, bạn sẽ không thể dò được kênh bạn muốn dù chỉ với mục đích lưu kênh. 

  Cách điều khiển nghe nhạc trên đĩa CD

Để chọn nghe nhạc trên đĩa CD, nhấn biểu tượng Audio ở thanh Công cụ dưới chân màn hình, và sau đó nhấn Sources (Nguồn) rồi nhấn nhấn biểu tượng CD.

Khi đã chọn CD, hệ thống sẽ trở về màn hình chính với các thông tin của nguồn phát âm thanh hiện tại sẽ được hiển thị.

 

Từ màn hình chính, bạn có thể điều khiển nghe nhạc từ đĩa CD với:

 • Advance, Reverse, Pause, Play hay Repeat (Chọn nâng cao, Tua ngược, Tạm dừng, Bật nhạc, hay Nghe lại).  
 • Scan for a track - Tìm kiếm một bản nhạc.
 • Shuffle – Phát nhạc ngẫu nhiên
 • Browse - Tìm một bản nhạc cụ thể trong danh sách đang phát hiển thị trên màn hình.

Cách dò kênh trên sóng AM, FM 

Để dò kênh đài trên sóng AM, FM, đầu tiên bạn hãy nhấn biểu tượng Audio trong Thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng, sau đó nhấn Sources (Nguồn phát)

 1. Chọn nguồn phát bằng cách nhấn AM, FM.
 2. Nhấn Direct Tune.
 3. Nhập kênh đài bạn muốn nghe, và nhấn Enter.
 4. Nhấn Preset Bank để thêm kênh, và sau đó nhấn và giữ một trong những nút Memory Preset để lưu kênh. Đài sẽ im lặng trong giây lát, và sẽ phát lại tiếng khi kênh đã được lưu. 

Lưu ý:

Nếu xe của bạn không nằm trong vùng có sóng đài, bạn sẽ không thể dò được kênh bạn muốn dù chỉ với mục đích lưu kênh. 

  Cách điều khiển nghe nhạc trên đĩa CD

Để chọn nghe nhạc trên đĩa CD, nhấn biểu tượng Audio ở thanh Công cụ dưới chân màn hình, và sau đó nhấn Sources (Nguồn) rồi nhấn nhấn biểu tượng CD.

Khi đã chọn CD, hệ thống sẽ trở về màn hình chính với các thông tin của nguồn phát âm thanh hiện tại sẽ được hiển thị.

 

Từ màn hình chính, bạn có thể điều khiển nghe nhạc từ đĩa CD với:

 • Advance, Reverse, Pause, Play hay Repeat (Chọn nâng cao, Tua ngược, Tạm dừng, Bật nhạc, hay Nghe lại).  
 • Scan for a track - Tìm kiếm một bản nhạc.
 • Shuffle – Phát nhạc ngẫu nhiên
 • Browse - Tìm một bản nhạc cụ thể trong danh sách đang phát hiển thị trên màn hình.

 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top