Các Câu lệnh cho điều khiển điều hoà nhiệt độ (nếu được trang bị) | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho điều khiển điều hoà nhiệt độ (nếu được trang bị)


Bạn có thể điều khiển nhiệt độ của xe bằng khẩu lệnh.

*___ là danh sách linh hoạt, nghĩa là với khẩu lệnh để chỉnh nhiệt độ, nó có thể cài đặt sẵn những mức nhiệt độ bạn mong muốn.

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho điều khiển điều hoà nhiệt độ (nếu được trang bị)


Bạn có thể điều khiển nhiệt độ của xe bằng khẩu lệnh.

*___ là danh sách linh hoạt, nghĩa là với khẩu lệnh để chỉnh nhiệt độ, nó có thể cài đặt sẵn những mức nhiệt độ bạn mong muốn.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top