Cách gọi điện thoại trong danh bạ | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Cách gọi điện thoại trong danh bạ


Khi danh bạ trong điện thoại đã được tải vào SYNC™, bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng khẩu lệnh. 

SYNCTM 3

Cách gọi điện thoại trong danh bạ


Khi danh bạ trong điện thoại đã được tải vào SYNC™, bạn có thể thực hiện cuộc gọi bằng khẩu lệnh. 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top