Các Câu lệnh cho nghe nhạc | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho nghe nhạc

Để điều khiển các tính năng giải trí bằng giọng nói, nhấn nút voice, và khi hệ thống có phản hồi, hãy nói những câu lệnh sau:

*___ là danh sách linh hoạt, có nghĩa đối với những khẩu lệnh điều khiển âm thanh đó có thể là tần số radio hoặc tên ca sĩ, album, bài hát hoặc loại nhạc.

SYNCTM 3

Các Câu lệnh cho nghe nhạc

Để điều khiển các tính năng giải trí bằng giọng nói, nhấn nút voice, và khi hệ thống có phản hồi, hãy nói những câu lệnh sau:

*___ là danh sách linh hoạt, có nghĩa đối với những khẩu lệnh điều khiển âm thanh đó có thể là tần số radio hoặc tên ca sĩ, album, bài hát hoặc loại nhạc.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top