Tùy chỉnh ánh sáng đèn hắt trong xe với SYNC™ 3 | SYNC™ 3 | Ford VN

SYNCTM 3

Tùy chỉnh ánh sáng đèn hắt trong xe với SYNC™ 3


Nếu xe của bạn được trang bị SYNC™ 3 và hệ thống đèn hắt đa màu, bạn có thể lựa chọn cài đặt màu khác nhau cho ánh sáng trong xe.

Khi hệ thống đèn pha được kích hoạt, ánh sáng sẽ chiếu hắt ra từ chỗ để chân, hốc đựng ly, tay cầm mở cửa…, tuỳ thuộc vào từng dòng xe. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong xe theo ý muốn riêng của mình.

SYNCTM 3

Tùy chỉnh ánh sáng đèn hắt trong xe với SYNC™ 3


Nếu xe của bạn được trang bị SYNC™ 3 và hệ thống đèn hắt đa màu, bạn có thể lựa chọn cài đặt màu khác nhau cho ánh sáng trong xe.

Khi hệ thống đèn pha được kích hoạt, ánh sáng sẽ chiếu hắt ra từ chỗ để chân, hốc đựng ly, tay cầm mở cửa…, tuỳ thuộc vào từng dòng xe. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong xe theo ý muốn riêng của mình.

adjusting-ambient-lighting

Các bước điều chỉnh đèn hắt:

  1. Chạm vào biểu tượng Settings trên thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng.
  2. Chạm biểu tượng Ambient Lighting (Đèn hắt). (Bạn có thể phải gạt sang trang tiếp theo trên màn hình cảm ứng để thấy biểu tượng này.)
  3. Chọn Màu.
  4. Chọn độ sáng.

Các bước điều chỉnh đèn hắt:

  1. Chạm vào biểu tượng Settings trên thanh Công cụ dưới chân màn hình cảm ứng.
  2. Chạm biểu tượng Ambient Lighting (Đèn hắt). (Bạn có thể phải gạt sang trang tiếp theo trên màn hình cảm ứng để thấy biểu tượng này.)
  3. Chọn Màu.
  4. Chọn độ sáng.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 3

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top