Các câu lệnh nghe nhạc qua USB | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Các câu lệnh nghe nhạc qua USB 


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ USB (nghe nhạc qua USB), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM 2

Các câu lệnh nghe nhạc qua USB 


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ USB (nghe nhạc qua USB), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
kba2

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top