Hướng dẫn báo cáo cài đặt thành công | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Hướng dẫn báo cáo cài đặt thành công


Mỗi lần cài đặt thành công đều được phần mềm trên xe lưu lại để tránh không cài đặt lại phiên bản cũ trong tương lai.

Lưu ý:
· Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt thành công phiên bản cập nhật mới nhất của SYNC™

SYNCTM 2

Hướng dẫn báo cáo cài đặt thành công


Mỗi lần cài đặt thành công đều được phần mềm trên xe lưu lại để tránh không cài đặt lại phiên bản cũ trong tương lai.

Lưu ý:
· Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt thành công phiên bản cập nhật mới nhất của SYNC™

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888