Cách đưa mệnh lệnh cho SYNC™ | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Cách đưa mệnh lệnh cho SYNCTM

SYNCTM 2

Cách đưa mệnh lệnh cho SYNCTM

sync-2-spea-to-sync
 1. Nhấn nút Voice
 2. SYNCTM sẽ yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh. Hãy nói to khi bạn nghe thấy tín hiệu.
 3. SYNCTM sẽ xác nhận mệnh lệnh hoặc yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh khác.

Lưu ý:

 • SYNCTM chỉ nghe thấy bạn nói khi hệ thống này đang ở chế độ Listening, sau khi bạn nhấn nút Voice và SYNCTM nói xong.
 • Nếu bạn đưa ra mệnh lệnh trong khi SYNCTM đang nói, hệ thống sẽ không thể nghe thấy bạn hoặc đáp ứng không đúng theo yêu cầu.
 • Nếu SYNCTM không hiểu mệnh lệnh của bạn, hãy cố gắng hạn chế mọi tiếng ồn xung quanh như tiếng gió hay tiếng đường phố, bằng cách kéo cửa kính lên.
 1. Nhấn nút Voice
 2. SYNCTM sẽ yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh. Hãy nói to khi bạn nghe thấy tín hiệu.
 3. SYNCTM sẽ xác nhận mệnh lệnh hoặc yêu cầu bạn đưa ra mệnh lệnh khác.

Lưu ý:

 • SYNCTM chỉ nghe thấy bạn nói khi hệ thống này đang ở chế độ Listening, sau khi bạn nhấn nút Voice và SYNCTM nói xong.
 • Nếu bạn đưa ra mệnh lệnh trong khi SYNCTM đang nói, hệ thống sẽ không thể nghe thấy bạn hoặc đáp ứng không đúng theo yêu cầu.
 • Nếu SYNCTM không hiểu mệnh lệnh của bạn, hãy cố gắng hạn chế mọi tiếng ồn xung quanh như tiếng gió hay tiếng đường phố, bằng cách kéo cửa kính lên.

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top