Những câu lệnh nghe đài AM/FM | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Những câu lệnh nghe đài AM/FM


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Radio (nghe đài), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

SYNCTM 2

Những câu lệnh nghe đài AM/FM


Khi SYNC™ đã sẵn sàng ở chế độ Radio (nghe đài), hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
LIÊN HỆ

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top