Nghe nhạc qua thiết bị cổng USB và iPod | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Nghe nhạc qua thiết bị cổng USB và iPod


Dùng khẩu lệnh để tìm và lựa chọn bản nhạc trong iPod hay thiết bị USB nào. Bạn thậm chí yêu cầu SYNC™ bật nhạc theo tên bài.

iPod là nhãn hiệu thương mại của Apple Inc.

Lưu ý:
• Thiết bị nghe nhạc phải được cắm vào cổng USB và việc tải tệp dữ liệu hoàn tất
• Bạn phải nói chính xác tên và nhan đề bản nhạc được lưu trong thiết bị nghe nhạc    

SYNCTM 2

Nghe nhạc qua thiết bị cổng USB và iPod


Dùng khẩu lệnh để tìm và lựa chọn bản nhạc trong iPod hay thiết bị USB nào. Bạn thậm chí yêu cầu SYNC™ bật nhạc theo tên bài.

iPod là nhãn hiệu thương mại của Apple Inc.

Lưu ý:
• Thiết bị nghe nhạc phải được cắm vào cổng USB và việc tải tệp dữ liệu hoàn tất
• Bạn phải nói chính xác tên và nhan đề bản nhạc được lưu trong thiết bị nghe nhạc    

Music
  1. Nhấn nút Voice và nói “USB” hoặc “USB<1/2>” nếu có nhiều hơn 1 thiết bị được kết nối.
  2. SYNCTM sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây

- Bật bản nhạc trước/sau
- Bật nhạc theo album/ dòng nhạc/ danh sách bài hát
- Dừng tạm thời/ Bật nhạc
- Tua lại / Bỏ tua lại
- Bật ngẫu nhiên / Bỏ ngẫu nhiên
-Bật bản nhạc cùng thể loại
- Hỏi hệ thống đang bật bài gì

  1. Nhấn nút Voice và nói “USB” hoặc “USB<1/2>” nếu có nhiều hơn 1 thiết bị được kết nối.
  2. SYNCTM sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây

- Bật bản nhạc trước/sau
- Bật nhạc theo album/ dòng nhạc/ danh sách bài hát
- Dừng tạm thời/ Bật nhạc
- Tua lại / Bỏ tua lại
- Bật ngẫu nhiên / Bỏ ngẫu nhiên
-Bật bản nhạc cùng thể loại
- Hỏi hệ thống đang bật bài gì

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

location

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
contact

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top