Nghe nhạc qua Bluetooth® | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Nghe nhạc qua Bluetooth®

Lưu ý:
• Chiếc điện thoại ghép cặp của bạn đã kết nối với SYNCTM

SYNCTM 2

Nghe nhạc qua Bluetooth®

Lưu ý:
• Chiếc điện thoại ghép cặp của bạn đã kết nối với SYNCTM

Music
  1. Để chuyển sang chế độ nghe nhạc qua Bluetooth®, nhấn nút Voice và nói “Bluetooth® Audio.”
  2. SYNC™ sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

- Bật bài <trước/sau>
- Dừng/bật
- Bật tất cả

  1. Để chuyển sang chế độ nghe nhạc qua Bluetooth®, nhấn nút Voice và nói “Bluetooth® Audio.”
  2. SYNC™ sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

- Bật bài <trước/sau>
- Dừng/bật
- Bật tất cả

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

location

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
contact

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top