Nghe nhạc trên đĩa CD | SYNC™ 2 | Ford VN

SYNCTM 2

Nghe nhạc trên đĩa CD


SYNC™ 2 hỗ trợ của phần mềm cho phép bạn nghe nhạc trên đĩa CD thông qua khẩu lệnh.

Lưu ý:
Xe của bạn phải đỗ ở chế độ Park và nổ máy để bật và xem video (nếu xe chạy thì bạn chỉ nghe được bản nhạc mà thôi)

SYNCTM 2

Nghe nhạc trên đĩa CD


SYNC™ 2 hỗ trợ của phần mềm cho phép bạn nghe nhạc trên đĩa CD thông qua khẩu lệnh.

Lưu ý:
Xe của bạn phải đỗ ở chế độ Park và nổ máy để bật và xem video (nếu xe chạy thì bạn chỉ nghe được bản nhạc mà thôi)

Music
  1. Để chuyển sang nghe đĩa CD, nhấn nút Voice và nói “CD”
  2. SYNC™ sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

            1. Bật bài <số>
            2. Bật bài <trước/sau>
            3. Dừng tạm thời/ Bật
            4. Tua lại/ Bỏ tua lại
            5. Bật ngẫu nhiên/Bỏ ngẫu nhiên

  1. Để chuyển sang nghe đĩa CD, nhấn nút Voice và nói “CD”
  2. SYNC™ sẽ xác nhận và yêu cầu bạn ra lệnh. Hãy nói bất cứ câu lệnh nào sau đây:

            1. Bật bài <số>
            2. Bật bài <trước/sau>
            3. Dừng tạm thời/ Bật
            4. Tua lại/ Bỏ tua lại
            5. Bật ngẫu nhiên/Bỏ ngẫu nhiên

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

Thêm Hỗ trợ SYNC™ 2

location

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.

Tìm đại lý Ford của bạn

Tìm đại lý Ford của bạn theo vị trí hoặc tên đại lý.
contact

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888

Liên hệ

Liên hệ đường dây nóng Ford Việt Nam
1800-588888
Top